יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
אירועי הנזילות שחשוב להכיר במסחר בבורסה בתל אביב

יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים

5 באפריל 2022

מחזורי המסחר בשוק המניות בבורסת תל אביב זינקו מתחילת שנת 2022, מרמה ממוצעת של כ- 1.8 מיליארד ₪ בשנים 2020 ו- 2021 לכ- 2.4 מיליארד ₪ בממוצע ברבעון הראשון של 2022.
מחזור המסחר היומי הממוצע בשנים 2016 – 2019 עמד על כ- 1.3 מיליארד ₪, כך שמחזורי המסחר הנוכחיים משקפים עלייה דרמטית בסחירות היומית.
ביצועי היתר של מדדי המניות המקומי ביחס למדדי המניות הגלובליים בשנת 2021 ולא פחות מכך ביצועי היתר של השוק המקומי מתחילת שנת 2022, הגבירו את העניין של המשקיעים הישראלים והבינלאומיים בשוק המניות הישראלי והתוצאה היא גידול במחזורי המסחר היומיים במדדי המניות הבולטים בבורסת תל אביב.
יש המייחסים את הזינוק במחזורי המסחר בחודשים ינואר–פברואר 2022 להיערכות המשקיעים לכניסה של שוק המניות הישראלי למדד MSCI EUROPE ואולם תיזה זו התבדתה שכן מחזורי המסחר הגבוהים נשמרו גם לאחר ההחלטה המאכזבת.
יתר על כן, העבודה החשובה שביצעו נציגי רשות ני"ע והבורסה במאמץ לגייס את המשקיעים הזרים לתמיכה בצירוף ישראל למדד האירופאי, הגבירה באופן מהותי את החשיפה של הסיפור הישראלי האטרקטיבי בקרב מנהלי השקעות אקטיביים מעבר לים ואנו רואים גידול משמעותי בפעילות הזרים בשוק ההון המקומי, ששבר שיא של העשור האחרון בהיקף של כ- 13 מיליארד שקלים.

הגידול הדרמטי בהיצע החברות שהצטרפו בשנתיים האחרונות לבורסת תל אביב תורם אף הוא תרומה מהותית לגידול במחזורי המסחר, אך יש לומר כי עיקר הגידול במחזורי המסחר מתמקד בחברות הכלולות במדד ת"א-125 בעוד החברות בעלות שווי השוק הנמוך בבורסה, מרכזות לרוב מחזורים נמוכים יותר ולא נהנות מעליית המדרגה החדה בנזילות מניות השורה הראשונה.
הפיגועים הרצחניים בישראל, לצד החשש מאסקלציה ביטחונית בחודש הרמדאן, מדאיגה את המשקיעים, אולם לצערנו, הוותיקים מבין המשקיעים, רגילים לנתק את החששות והכעסים מקבלת החלטות ההשקעה ומבססים את החלטות ההשקעה על השלכות המציאות הביטחונית על כלכלת ישראל, ככל ותהיינה השלכות כאלו בעתיד.
המלחמה האכזרית באוקראינה הזכירה למשקיעים בכל העולם כי הסיכון הגיאופוליטי בעולם לא ממוקד כולו במזרח התיכון בכלל ובישראל בפרט.
למרות התנופה העצומה בה מצויים מחזורי המסחר בבורסת תל אביב, ישנה עוד כברת דרך לעבור בכל האמור בעידוד הנזילות והסחירות, ובעיקר להגברת הנזילות והסחירות במניות השורה השלישית, אשר אינן נהנות די הצורך מההתעוררות החדה במחזורי המסחר במניות הבלו-צ'יפ של תל אביב.
בעניין הסחירות והנזילות בבורסת תל אביב חשוב להכיר את מבנה יום המסחר המחולק ל- 5 שלבים: שלב טרום פתיחה, מסחר פתיחה, מסחר רציף, שלב טרום נעילה ומכרז נעילה. הסחירות במכרז הפתיחה ובמכרז הנעילה הינם אירועי נזילות מרכזיים ביום המסחר, שחשוב לכל משקיע להכיר.
שלב מסחר הפתיחה הוא השני בשלבי המסחר בבורסה, בו מתבצע מסחר רב צדדי בכל נייר ערך בנפרד, ובסופו נקבע לכל נייר מחיר המהווה את שער הפתיחה. פקודות שהוגשו בשלב טרום הפתיחה מבוצעות על פי שער הפתיחה, וזה קורה במשך שניות ספורות.
מסחר הפתיחה מרכז כ- 3% מהמחזור היומי בממוצע, כלומר כ- 60 – 70 מיליון ₪ ביחס למחזור בשנת 2022. נתון ממוצע זה מוטה כלפי מעלה בשל פקיעת הנגזרים, המתרחשת אחת לשבוע, כשהפקיעה החודשית מתקיימת ביום חמישי האחרון של החודש ומרכזת מחזור מסחר גבוה יחסית. משקיעים המחפשים נזילות יכולים לנצל את שלב הפתיחה בימי הפקיעה בכדי ליהנות מנזילות משופרת.
שלב מסחר הנעילה המתרחש בסוף יום המסחר, מתנהל כמסחר רב צדדי, ובו נקבע לכל נייר ערך מחיר בנפרד. העסקאות הנובעות מהפקודות שהיו בספר הפקודות בשלב טרום הנעילה, מתבצעות בשער הנעילה. בסיום התהליך, נקבע שער הנעילה והא מייצר אירוע נזילות מרכזי ביום המסחר. המסחר בשלב מסחר זה מרכז כ- 10.5% מהמחזור היומי הממוצע, קרי כ- 240 מיליון ₪ ביום, אולם גם נתון זה מוטה מעלה ביחס לנתון היומי החציוני העומד על כ- 7% מהמחזור. הסיבה לפער בין נתון הסחירות הממוצע לנתון הסחירות החציוני הוא עדכוני המדדים המתקיימים בשלב הנעילה וכן העובדה שסיום המסחר בתל אביב, מתקיים במקביל לפתיחת המסחר בארה"ב. בהינתן המידע הכלכלי המוגבר הזורם בפתיחת יום המסחר בארה"ב והפעילות המוגברת במניות הדואליות הנסחרות הן בישראל והן בארה"ב, הנזילות בבורסת תל אביב גוברת משמעותית. העובדה שהמכשירים הפאסיביים וקרנות הנאמנות האקטיביות מגיעות בסוף היום על מנת להתכסות על החשיפה הדרושה להן, תומכת אף היא בנזילות מוגברת במכרז הנעילה.
משקיעים צריכים להכיר את היתרונות בשלבי המסחר השונים בבורסה וכן את אירועי הנזילות הבולטים, הכוללים בין היתר את מועדי פקיעות הנגזרים, עדכון פרמטרים חודשי וחצי שנתי של מדדי המניות ואיגרות החוב וכן מועדי עדכון מדדים של עורך המדדים "אינדקס" ועורכי מדדים גלובליים בולטים כגון MSCI, FTSE RUSSELL ו- P&S, להם מדדים הכוללים אחזקות מהותיות במניות הישראליות.

למידע נוסף אודות שלבי המסחר בבורסה  לחצו כאן

 

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין