יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
אישור תקציב המדינה הוא חדשות נהדרות לכלכלה ולבורסה בתל אביב

יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים

16 בנובמבר 2021

האישור של תקציב מדינת ישראל לשנים 2021 ו- 2022 הוא בשורה מעולה לכלל אזרחי מדינת ישראל ובתוך כך גם למגזר העסקי ולמשקיעים בבורסת תל אביב.  נזכיר כי התקציב המאושר האחרון של מדינת ישראל אושר במרץ 2018 עבור שנת 2019. מי שאישר את התקציב דאז, וודאי לא חלם על משבר הקורונה והשלכותיו, ואולם מאז ועד היום לא עבר תקציב חדש למדינת ישראל.

בהינתן התחזית הכלכלית הנוכחית, המשק הישראלי יתייצב בעתיד הקרוב על יחס חוב תוצר של כ- 74% וזאת לאחר שעבר בהצלחה את אחד ממבחני הלחץ הגדולים בתולדותיו בעקבות משבר הקורונה, אותו החל עם יחס חוב תוצר של כ- 59%, לאחר שנים של ניהול פיסקאלי אחראי. ההתייצבות החזויה ביחס חוב תוצר לאחר שנסוג בשל המשבר לרמתו בשנת 2009, היא פועל יוצא של צפי לגירעון שנתי של כ- 6.8% תוצר השנה, 3.9% תוצר בשנה הבאה ו – 3% תוצר בשנת  2023, כך בשאיפה שבשנת 2023 ישוב יחס החוב תוצר לרמתו ערב משבר הקורונה.

ההתייצבות החזויה ביחס חוב תוצר, גם אם מתעלמים מהתחזיות הרב שנתיות השמורות לעתידנים, היא איתות ברור למשקיעים בשוק איגרות החוב, מאחר ובעתיד הנראה לעין לא צפוי גידול חריג בהיצע החוב הממשלתי, אשר עלול היה להביא לייקור החוב הממשלתי ולייקור עלות המימון של החברות. אלמנט המשילות הוא סוגיה שהדאיגה לא רק את אזרחי ישראל, אלא גם את סוכנויות דירוג החוב הגלובלי המדרגות את ישראל. היעדר תקציב מאושר הוא תופעת לוואי ישירה של משילות לא מתפקדת ולפיכך אישור תקציב צפוי להביא עמו עדכון תחזיות חיובי של החברות המדרגות, אשר בעקיפין קובעות את עלות מימון החוב הלאומי.

ההתאוששות הכלכלית בישראל מרשימה בהשוואה למדינות ה- OECD וזאת בעיקר בזכות ההרכב הענפי של המשק המוטה לענף הטכנולוגיה. על פי תחזית הלמ"ס מאוגוסט האחרון, כלכלת ישראל צפויה לצמוח השנה בכ- 5.1% ואילו בשנה הבאה צפויה הכלכלה המקומית לצמוח בשיעור של כ- 4.7%, זאת כאשר הצמיחה הפרטית היא המנוע של צמיחה כלכלית זאת. הגל הרביעי של הקורונה בישראל בדעיכה, זאת בזמן שמדינות מערביות רבות נאבקות עם פרוץ הגל הרביעי אצלם, והטכנולוגיה הישראלית מושכת תשומת לב רבה בקרב משקיעים ברחבי הגלובוס. עוצמת השקל היא תופעת לוואי של המגמות הכלכליות בישראל ואילו בבורסת תל אביב נהנים המשקיעים מהשקעה בנכסים שקליים חלף השקעה בנכסים נקובי מטבע חוץ. עוצמת השקל מקטינה לחצים אינפלציוניים, ונזכיר כי אינפלציה היא מקור דאגה מרכזי עבור הבנקים המרכזיים ברחבי העולם.

ההישגים של הכלכלה הישראלית מגיעים, וזאת למרות העובדה שרכב המרוצים הזה שקרוי כלכלת ישראל נוסע כבר שלוש שנים עם בלם יד משוך בהעדר תקציב מאושר.

עבור מרבית הציבור, היעדר תקציב מאושר לא אומר הרבה, שכן לכאורה המשק תיפקד גם עם מסגרת תקציב של 1/12, ואולם עבור המגזר העסקי מדובר במציאות  הזויה, אשר הקשתה עליו לתכנן ולמצות את הפוטנציאל העסקי. פעילות משקית ללא תקציב, לא איפשרה להשיק רפורמות משקיות חשובות ולקדם אג'נדות כלכליות עדכניות.

התקציב החדש הוא בשורה מצוינת לסקטור התשתיות שממתין תקופה ארוכה לאישור מכרזים חדשים וגדולים, וכעת יזכה למסגרת תקציבית מאושרת של כ- 92 מיליארד ₪ במצטבר בשנתיים הקרובות. השקעה בתשתיות היא שם קוד לשיפור באיכות החיים שלנו כאזרחים ואולם מפאת גודל הפרויקטים היא גם מנוע  תעסוקתי  משמעותי.  בבורסת תל אביב נסחרות מגוון חברות תשתיות בולטות אשר לוקחות חלק במרבית מפרוייקטי התשתיות במדינה. לאחרונה נרשמו למסחר בבורסה המקומית גם מספר קרנות השקעה המתמקדות בעולמות התשתיות, אשר מצוידות במזומנים וממתינות להשקעות  רלוונטיות. בנתונים אלו, האופטימיות של משקיעים בסקטור התשתיות התל אביבי נשענת על יסודות מוצקים.

סקטור הטכנולוגיה המקומי ציפה אף הוא בכיליון עיניים לאישור התקציב, שכן ממשלת ישראל היא לקוח ענק של טכנולוגיות חדשות דוגמת מחשוב ענן, הגנת סייבר ועוד. מדובר במגה פרוייקטים אשר יקבלו ביטוי בתוצאותיהן הכספיות של חברות ציבוריות רבות בעתיד הנראה לעין.

תחום הקלינטק אף הוא צפוי לקבל רוח גבית חזקה וזאת בשל התוכניות הממשלתיות  העדכניות להאיץ חדירה של אנרגיות מתחדשות למשק הישראלי.

במידה ומדינת ישראל תאשר תוכנית בנייה חדשה, אשר תגדיל את היצע הדירות בישראל בשנים הקרובות ותתמודד עם משבר ההיצע הקשה בשוק הדיור הישראלי, יהיו אלו חברות הבנייה הציבוריות, אשר יהיו בין הנהנות המרכזיות מכל תוכנית שכזו. דומה כי במציאות בה מחירי הדירות בישראל עולים בשיעור של כ- 10% בשנה, לממשלה אין מנוס מלהביא בשורות מהותיות בתחום בעתיד הקרוב.

המערכת הפיננסית המקומית, אשר לה נוכחות גדולה בבורסת תל אביב, צפויה לקבל רוח גבית חזקה מאישור התקציב, שכן מדובר בפלטפורמת המימון האולטימטיבית של התוכנית הכלכלית.

בנתונים אלו, אין זה יד המקרה שמדדי איגרות החוב והמניות בבורסת תל אביב מובילים את טבלת התשואות העולמית לשנת 2021 שכן קיים קשר ישיר וסימביוטי בין כלכלת ישראל לבורסת תל אביב, ולפיכך מי שאופטימי לגבי עתידה של כלכלת ישראל, הגיוני שיהיה אופטימי ביחס להשקעה בבורסה המקומית.

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין