איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה, מדבר על נגיף הקורונה וההשפעה על השוקים

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה

16 במרץ 2020

שוקי ההון חוו משברים במאה השנים האחרונות, אבל ההיסטוריה מראה כי לאורך זמן, השוקים תיקנו את עצמם. נגיף הקורונה מציב בפנינו אתגר חדש לגמרי, אז במה שונה המשבר הזה ומה צריך לעשות.
צפו באיתי בן זאב, מנכ״ל הבורסה, מסביר :

קרדיט צילום: קובי קנטור ז"ל

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין