הגדלת היקף הרכישות העצמיות במניות
יובל צוק, כלכלן, יחידת המחקר  המחלקה הכלכלית

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
בעקבות משבר הקורונה – החברות הגדילו את היקף הרכישות העצמיות במניות

יובל צוק, כלכלן, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

10 ביוני 2020

31 חברות פרסמו תכניות לרכישה עצמית של מניותיהן בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל,  ו-25 חברות ביצעו רכישה עצמית של מניות בסך כ-812 מיליון שקל.

רקע

 

הירידות החדות בשערי המניות הנסחרות בבורסה, בעקבות הטלטלה שפקדה את שוק ההון עקב התפשטות וירוס הקורונה, המריצו חברות רבות לפרסם תכניות לרכישה עצמית של מניותיהן כדי לנצל את מחירן הנמוך ולרשום רווחי הון. חברות בורסאיות רבות ניצלו את הפדיונות הכבדים בשוק קרנות הנאמנות וקרנות הסל בחודשים פברואר-מרץ, בסך של כ-40 מיליארד שקל, כדי לרכוש את מניותיהן במחיר המהווה הזדמנות עסקית ראויה, צעד שעשוי להגדיל את התשואה למניה לטובת בעלי המניות, וכן מהווה הבעת אמון בחברה. בפני חברה, הבוחרת לחלק את רווחיה לבעלי המניות שלה, עומדות שתי אפשרויות עיקריות לשימוש במזומנים שבידיה: חלוקת דיבידנד במזומן או רכישה עצמית של מניותיה. בישראל, להבדיל מארה"ב, ישנה העדפה ברורה לאורך השנים לחלוקת דיבידנדים על פני רכישה עצמית של מניות(1). בתקופות משבר, החברות נוטות לצמצם חלוקת דיבידנדים במזומן עקב אי-הוודאות, ואכן בחודשי המשבר (מרץ-מאי) ניכרת ירידה של עשרות אחוזים במספר החברות שהכריזו על חלוקת דיבידנד, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.

תכניות רכישה עצמית

מתחילת מרץ ועד סוף מאי אימצו 31 חברות תכנית לרכישה עצמית של מניותיהן (או הגדילו את המסגרת של תכנית קיימת). בסוף אפריל נעצר גל ההכרזות, ובסוף חודש מאי הוכרזו 4 תכניות חדשות נוספות.

העלות הכוללת המשוערת של תכניות אלו מסתכמת בכ-7.1 מיליארד שקל וכ-80% מהחברות מתכוונות להשתמש ביתרות המזומנים שלהן ולבצע את הרכישות ממקורות עצמיים בלבד, ללא סיוע ממקור חיצוני.

לשם השוואה, בחודשיים הראשונים של השנה הכריזו 3 חברות בלבד על תכניות רכישה, ובכל שנת 2019 אימצו 31 חברות תכניות רכישה עצמית בעלות כוללת של כ-2 מיליארד שקל.

 

(1) היקף הרכישות העצמיות של מניות בבורסה מועט והחברות בבורסה בת"א מעדיפות לחלק דיבידנד במזומן", יובל צוק. אתר הבורסה, יולי 2018

https://info.tase.co.il/Heb/Statistics/StatRes/2018/Stat_141_Research_2018_07_328791.pdf

תוכניות בולטות לרכישה עצמית של מניות שהוכרזו במרץ-מאי 2020

 

רכישות עצמיות בפועל

מתחילת מרץ עד סוף מאי ביצעו 25 חברות רכישות עצמיות של מניותיהן בסך כולל של כ-812 מיליון שקל. גל הרכישות הגיע לשיא בחודש מרץ, במהלכו הסתכמו הרכישות העצמיות בכ-483 מיליון שקל.

כמחצית מהחברות רכשו מניות מתוקף תכנית חדשה שהוכרזה במהלך התקופה, והשאר רכשו את מניותיהן מתוקף תכנית שאומצה עוד קודם לכן.

לשם השוואה, בחודשיים הראשונים של שנת 2020 ביצעו 11 חברות רכישות עצמיות בסך של כ-89 מיליון שקל, עיקרן ע"י קבוצת דלק (כ-60 מיליון שקל) ואלרוב נדל"ן (כ-19 מיליון שקל) שחדלו לרכוש חזרה את מניותיהן בסוף פברואר.

בכל שנת 2019 רכשו 27 חברות בחזרה את מניותיהן תמורת כ-1.25 מיליארד שקל, מתוכם כ-700 מיליון שקל ע"י בנק לאומי.

 הרכישות העצמיות הבולטות:

  • בנק לאומי, אשר אימץ בפברואר 2020 תכנית לרכישת מניות בהיקף של 700 מיליון שקל, רכש במרץ-אפריל מניות בסך כ-250 מיליון שקל בעסקאות מחוץ לבורסה. הבנק, אשר אימץ תכניות רכישה בהיקף זהה גם בשנים 2018 ו-2019, הודיע על החלטתו להפסיק בשלב זה את המשך ביצוע תכנית הרכישה העצמית בעקבות הודעה מהפיקוח על הבנקים בה נתבקשו הבנקים לבחון מחדש את מדיניות הדיבידנד והרכישה העצמית על רקע משבר הקורונה.
  • איירפורט סיטי השלימה שתי תכניות רכישה כמעט במלואן כאשר רכשה בחודשים אפריל ומאי מניות בהיקף של קרוב ל-200 מיליון שקל.
  • אלביט מדיקל השלימה במרץ רכישה של 58% מהון מניותיה, בשווי 137 מיליון שקל, בדרך של הצעת רכש, באמצעות שימוש במזומנים שבידיה ממימוש רוב אחזקותיה בחברת אינסייטק.
  • גזית גלוב רכשה את מניותיה בסך כ-120 מיליון שקל, רובם לפי תכנית מנובמבר 2019, ומקצתן לפי תכנית חדשה שאימצה בחודש מאי 2020 בסך 400 מיליון שקל.

רכישות עצמיות בולטות של מניות בבורסת ת"א

במיליוני שקלים

 

הערה: נתוני הרכישות העצמיות אינם כוללים את החברות הדואליות, אשר אינן מדווחות במערכת ה'מאיה' על רכישת מניות

 

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין