Image of coins
יובל צוק, כלכלן, יחידת המחקר  המחלקה הכלכלית

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
החזקות של קרנות הסל הזרות במניות הנסחרות בבורסת ת"א

יובל צוק, כלכלן, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

6 בדצמבר 2021

סך ההחזקות של קרנות הסל הזרות מסתכם בכ-6.7 מיליארד דולר    (כ-21 מיליארד שקל).

 קרנות הסל הזרות מחזיקות במניותיהן של כ-150 חברות ישראליות הנסחרות בת"א, מהן 75 חברות בשיעור המהווה מעל ל-3% מהחזקות הציבור בהן.

 כ-88% מהשקעות קרנות הסל הזרות במניות הנסחרות בת"א מבוצעות דרך קרנות סל גיאוגרפיות.

רקע

בשנים האחרונות ישנה מגמה של עלייה חדה בסך ההשקעות בקרנות סל (ETFs) בשווקים המערביים.

יותר ויותר משקיעים בחרו להשקיע בשווקי ההון באמצעות קרנות סל עוקבות מדד. יתרונן של קרנות סל אלו הוא בהיותן כלי השקעה פאסיבי, נגיש ופשוט בדמי ניהול נמוכים יותר מקרנות נאמנות אקטיביות, ולהבדיל מהן, קרנות הסל נסחרות בבורסה באופן רציף לאורך כל יום המסחר.

הזינוק בסך נכסי קרנות הסל חל הן בארה"ב ובקנדה, והן באירופה. בארה"ב, למשל, עלו סך ההחזקות בקרנות הסל מכ- 2.5 טריליון דולר בסוף שנת 2016 לכ- 3.4 טריליון דולר בסוף 2018, ומאז זינקו עד לסך של כ-7.7 טריליון דולר נכון לאוקטובר 2021. באירופה מסתכם כיום שוק קרנות הסל, הנמצא גם הוא במגמת עלייה חדה, בכ-1.4 טריליון דולר. בישראל עבר שוק ההון ברבעון הרביעי של 2018 רפורמה של מעבר מתעודות סל (ETNs) לקרנות סל (ETFs), כשבסוף 2018 הסתכמו סך נכסי קרנות הסל בכ-86 מיליארד שקל, ונכון להיום שוויו של שוק קרנות הסל על מדדי מניות מסתכם בכ-102 מיליארד שקל.

קרנות סל אלו עוקבות ברובן אחר מדדי מניות, וחלקן הקטן יותר עוקבות אחר מדדי אג"ח.

לאור זאת, לקרנות הסל הזרות העוקבות אחר מדדים בינלאומיים, אשר בין היתר כלולות בהן מניות הנסחרות בבורסה בתל אביב, ישנה השפעה על שוק המניות המקומי.

 מאמר זה עוסק בהחזקות של קרנות הסל הזרות במניות הנסחרות בבורסת ת"א.

קרנות הסל הזרות מחזיקות במניותיהן של כ- 150 חברות הנסחרות בבורסה בת"א, מהן כ-75 חברות שהחזקות אלו משמעותיות ומהוות למעלה מ-3% מהחזקות הציבור בהן, כשבמקרים מסוימים (בהן המניה מוחזקת גם ע"י קרנות סל תמטיות/ענפיות) הן מהוות אף 5% או יותר מהחזקות הציבור.

חברות ישראליות, אשר נסחרות בבורסה בתל אביב, מקבלות חשיפה גם בשווקים הבינלאומיים באמצעות היכללותם במדדים הבינלאומיים, ומאפשרות למשקיעים זרים להשקיע באותן חברות באמצעות קרנות שעוקבות אחר אותם מדדים. חברות גדולות בבורסה בתל אביב יכולות לקבל חשיפה הן באמצעות כניסה למדדים המקומיים של הבורסה בתל אביב והן באמצעות כניסה למדדים בינלאומיים. חשיפת החברות אף מעלה את הצורך להגביר את הפעילות שלהן מול המשקיעים הזרים, בדרך של דיווחים באנגלית והגברת פעילות קשרי משקיעים.

מנהלות קרנות הסל הגדולות בעולם מחזיקות במניות הישראליות

הקרנות של שתי מנהלות קרנות הסל הגדולות בעולם, ואנגארד ובלאקרוק (iShares),  מהוות את עיקר ההחזקות של קרנות הסל הזרות במניות הנסחרות בבורסת ת"א. מתוך סך החזקות של כ-6.7 מיליארד דולר במניות בבורסת ת"א ע"י כלל קרנות הסל הזרות, מחזיקה ואנגארד כ-3.1 מיליארד דולר, ובלאקרוק מחזיקה כ-2.3 מיליארד דולר.

במרחק ניכר אחרי השתיים הנ"ל נמצאות קרנות הסל של Schwab, Invesco  ו-ARK.

ראוי לציין כי ואנגארד מחזיקה בקרנות סל גדולות יותר במונחי סך נכסים מנוהלים בכל קרן יחסית לקרנות iShares של בלאקרוק, אשר מציעות מגוון רחב יותר של קרנות ומספרן גדול בהרבה מזה של ואנגארד.

שתי קרנות הסל הגדולות ביותר שייכות לואנגארד, ומחזיקות כל אחת מהן בכ- 72 מניות מבורסת ת"א –

– VXUS העוקבת אחר מדד FTSE Global All Cap ex US, המחזיקה מניות מת"א בשווי כולל של כ-1.7 מיליארד דולר (שהם כ-0.42% מסך החזקות הקרן).

– VEA העוקבת אחר מדד FTSE Developed All Cap ex US, המחזיקה מניות מת"א בשווי כולל של כ-0.9 מיליארד דולר (כ-0.56% מסך החזקות הקרן).

שתי הקרנות הבאות מבחינת גובה האחזקות במניות מבורסת ת"א, הינן קרנות של בלאקרוק iShares , המחזיקות כל אחת בכ-75 מניות מבורסת ת"א –

– IEFA העוקבת אחר מדד MSCI EAFE IMI אשר אחזקותיה במניות מבורסת ת"א מסתכמות בשווי של כ-0.7 מיליארד  דולר ומהוות כ-0.7%  מהנכסים המנוהלים של הקרן.

– SCZ העוקבת אחר מדד MSCI EAFE Small Cap אשר אחזקותיה בסך כ-0.35 מיליארד דולר מהוות כ-2.3% מנכסי הקרן.

קרן הסל IZRL של ARK, המשקיעה בחברות טכנולוגיה ישראליות (ARK Israel Innovative Technology ETF), כוללת כ-75 מניות עם סך נכסים מנוהלים של כ-0.27 מיליארד דולר, מהם החזקות בכ-40 מניות מבורסת ת"א בשווי של כ-0.15 מיליארד דולר.

קרנות הסל הזרות עם ההחזקות הגבוהות ביותר בבורסת ת"א

קרנות הסל הזרות עם ההחזקות הגבוהות ביותר בבורסת ת"א

המדדים אחריהם עוקבות קרנות הסל הזרות

רוב קרנות הסל הזרות עוקבות אחר מדדי שתי חברות המדדים הבינלאומיות: FTSE ו-MSCI.

המדדים העיקריים של FTSE בהן נכללות החברות הנסחרות בבורסת ת"א ואחריהן עוקבות קרנות הסל הם קרנות גיאוגרפיות:

המדדים אחריהם עוקבות קרנות הסל הזרות

מדדי FTSE All Cap כוללים כ-72 מניות מבורסת ת"א (Large, Mid & Small Cap), נכון לסוף אוקטובר 2021. כמחציתן חברות בינוניות-גדולות בעלות שווי שוק של כ-2 מיליארד דולר ומעלה, וכמחציתן נחשבות ע"י FTSE כ-Small Cap ושוויין עומד על 0.5 מיליארד דולר לפחות.

המדדים העיקריים של MSCI בהן נכללות החברות הנסחרות בבורסת ת"א ואחריהן עוקבות קרנות הסל הם גם קרנות גיאוגרפיות:

נכון להיום שווי השוק המינימלי הנדרש לכניסה למדדי הסטנדרט (Large & Mid Cap MSCI) מסתכם בכ-4.8 מיליארד דולר, ושווי החזקות הציבור הנדרש הינו כ-2.4 מיליארד דולר.

למדדי ה-Small Cap של MSCI נכנסו בעדכון האחרון מנובמבר 2021 ארבע מניות שנסחרות בת"א – אלקטרה נדל"ן, פריון, ריטיילורס ונאייקס. החל מסוף נובמבר 2021 ייכללו במדדי ה-Small Cap כ-78 מניות מבורסת ת"א, אשר נכון לסוף אוקטובר שוויין של הקטנות מביניהן הסתכם בכ-0.5 מיליארד דולר.

גם מדדי S&P משמשים כנכס בסיס עבור קרנות של מנהלות שונות, בעיקר ענפיות כגון:

– S&P Global ex-U.S. Property Index

– S&P Global Clean Energy Index

 Leading index companies By total holdings of foreign mutual funds that track their indices

 

 כ-88% מהשקעות קרנות הסל הזרות במניות הנסחרות בת"א מבוצעות דרך קרנות סל גיאוגרפיות.

בעוד שעיקר הקרנות המשקיעות לפי אזור גיאוגרפי הן של ואנגארד ושל בלאקרוק, בין הקרנות שמשקיעות לא לפי אזור גיאוגרפי (אלא לפי סקטור/תמטיות/ESG/דיבידנד) בולטות מנהלות קרנות כמו Invesco, DWS XTrackers, WisdomTree, ו-Global X.

 כ-88% מהשקעות קרנות הסל הזרות במניות הנסחרות בת"א מבוצעות דרך קרנות סל גיאוגרפיות.

המניות עם ההחזקות הגדולות ביותר ע"י קרנות הסל הזרות

קרנות הסל הזרות מחזיקות בכ-150 מניות מבורסת ת"א, כשבחברות הבינוניות-גדולות החזקותיהן מהוות 4%-3% משווי הכמות הצפה בחברות אלו.

כ-5 מיליארד דולר, שהם למעלה מ-75% מסך החזקות קרנות הסל הזרות במניות בת"א, הינם במניות ממדד ת"א-35, ומהווים בממוצע מעל ל-4% מהחזקות הציבור במניות המדד.

בנוסף למניות הדואליות ומניות הבנקים, בולטות  ההחזקות במניות האנרגיה המתחדשת אנלייט, אנרג'יקס, דוראל ונופר, אשר שיעור ההחזקות בהן ע"י קרנות הסל הזרות גבוה יחסית (מעל ל-5% מהחזקות הציבור) בזכות החזקה נוספת ע"י קרנות תמטיות שמתמקדות בחברות אנרגיה נקייה/סולאר, כגון הקרנות של iShares ושל Invesco.

גם מיטרוניקס בולטת בזכות השקעות של קרנות תמטיות מתחום הרובוטיקה ובינה מלאכותית (AI) של Global-X ושל iShares.

40 המניות עם ההחזקות הגבוהות ביותר ע"י קרנות הסל הזרות

(נכון לאוקטובר 2021)

40 המניות עם ההחזקות הגבוהות ביותר ע"י קרנות הסל הזרות

(1) נלקחו בחשבון החזקות במניות דואליות אשר נרשמו אצל מנהלת הקרן תחת בורסת ת"א.

(2) לפי שווי שוק החזקות הציבור בסוף אוקטובר 2021

(3) חברות מדד ת"א-35 – פריגו, לייבפרסון, אופקו ואורמת טכנולוגיות, נחשבות אצל מנהלות הקרנות חברות אמריקאיות ולא ישראליות, ולכן ההחזקות במניותיהן מדווחות דרך הבורסות בארה"ב.

(4) חברת טבע נחשבת ע"י ואנגארד כישראלית ולכן ההחזקות במניה רשומות תחת בורסת ת"א, לעומת זאת, בלאקרוק מחשיבה את טבע כאמריקאית והחזקות הקרנות הינן דרך בורסת NYSE.

הנתונים במאמר זה נלקחו מאתרי האינטרנט של מנהלות הקרנות ומטרמינל בלומברג. הנתונים על הרכבי הקרנות נאספו במחצית השנייה של חודש אוקטובר ותחילת נובמבר, ונכונים

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין