הדר רומנו, אנליסטית  מחלקת אסטרטגיה ופיתוח עסקי

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
המשקיעים המוסדיים מנצחים במלחמה נגד הקורונה

הדר רומנו, אנליסטית מחלקת אסטרטגיה ופיתוח עסקי

21 בספטמבר 2020

המשקיעים המוסדיים הצליחו לפעול באופן שקול וארוך טווח בסערת ה"גל הראשון" של משבר הקורונה והשיאו לעמיתים רווח עודף ממומש של מעל ל- 300 מיליון שקל רק מאג"ח קונצרניות בבורסה בתל אביב. הירידות החדות בעקבות הפדיונות הגבוהים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ  יצרו למוסדיים הזדמנויות השקעה באג"ח קונצרניות והם רכשו כ-5 מיליארד שקל. במהלך החודשים אפריל- אוגוסט 2020 המוסדיים מימשו כ-3.75 מיליארד שקל מהאג"ח הקונצרניות ורשמו בממוצע רווח של כ- 9% בפחות מחצי שנה.

 בחודש מרץ האחרון, עם פרוץ משבר הקורונה, נרשמו פדיונות גדולים בקרנות הנאמנות המתמחות באג"ח כללי ובאג"ח חברות בסך של כ-20 מיליארד ש"ח. הפדיונות הגבוהים גרמו לעליות במרווחים באג"ח הקונצרניות ולנפילות שערים. המשקיעים המוסדיים ידעו לממש הזדמנות זו תוך ראייה ארוכת טווח ובתוך ימים ספורים, בשיא המשבר, רכשו לבדם כ-5 מיליארד שקל בשוק האג"ח הקונצרניות. סגמנט נוסף של משקיעים שנקטו באסטרטגיה דומה היו משקיעים פרטיים רבים, אשר אף פתחו חשבונות השקעה חדשים בבורסה באותה תקופה, וביצעו רכישות רבות במרץ-אפריל, כאשר מחירי האג"ח הקונצרניות היו נמוכים. אודות התופעה של פתיחת חשבונות השקעה חדשים כתבנו בפירוט בפוסט הקודם שלנו.

הבורסה לניירות ערך מפרסמת כאן בפעם הראשונה את התנועות הכספיות (קניות ומכירות) של הגופים המוסדיים (קופות גמל, חברות הביטוח והפנסיה) וקרנות הנאמנות במסחר בבורסה. התנועות מלמדות רבות על אופן הפעילות של הגופים הללו אשר מנהלים את הכסף של הציבור הרחב בטווח הארוך (גופים מוסדיים) ואת כספי הציבור בטווח הקצר (קרנות הנאמנות).

מנתוני הבורסה ניתן לראות כי המשקיעים המוסדיים מימשו אג"ח קונצרניות בתוך כחמישה חודשים ברווח של מעל ל- 300 מיליון שקל בין החודשים אפריל–אוגוסט [1]2020. לקראת חודש מאי החל תיקון חד בשוק האג"ח הקונצרניות, לאור החזרה של הציבור הרחב לשוק ההון המקומי דרך קרנות הנאמנות וכניסה של משקיעים חדשים לשוק. העליות באג"ח גרמו למשקיעים המוסדיים לממש במהלך אפריל-אוגוסט כ- 75% מאותן אג"ח שרכשו בחודש מרץ בבורסה, כששיא המכירות בסך של כ- 1.3 מיליארד ₪ היה במהלך חודש מאי, כשהשוק תיקן בכ-14% מהשפל של חודש מרץ.

מעניין לציין, כי דווקא בתקופה של משבר וחוסר וודאות בשווקים, כאשר משקיעים בדרך כלל מחפשים נכסים בטוחים, אסטרטגיית ההשקעה של הגופים המוסדיים בשיא משבר הקורונה הייתה מכירה של אג"ח קונצרניות בדירוג גבוה AAA ובמקביל רכישה של אג"ח קונצרניות בדירוגים נמוכים יותר בין A-  ל-AA+  עם סיכון ותשואה גבוהים יותר. ההנחה היא כי המוסדיים הניחו כי האג"ח הקונצרניות בדירוגים A-  ל-AA+  מעניינות יותר בתקופה זו מאג"ח עם דירוגים AAA וכי התשואה והמרווחים לא משקפים את הסיכון של איגרות החוב.  במבחן המציאות, המוסדיים הרוויחו תשואה פנומנלית תוך מספר חודשים בודדים.

לסיכום, הגופים המוסדיים שהשכילו לקנות אג"ח קונצרניות בירידות בשיא משבר הקורונה, השיאו לעמיתיהם תשואה גבוהה תוך מספר חודשים בודדים. גם משקיעים פרטיים מהציבור הרחב נהנו מהתיקון המהיר בשווקים.

[1] חישוב תשואת המוסדיים הוא אגרגטיבי והוא רק עבור הרכישות והמכירות שבוצעו ברצף בתקופת המדגם.

 

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין