יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
הפיצול במניות בדרך כלל מועיל

יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים

26 במאי 2021

המגמה החיובית הרב שנתית בשווקי המניות הביאה מחירי מניות רבים לשיאים רב שנתיים. בבורסה לניירות ערך בתל אביב, נמצאות חברות עם שערי אגורות גבוהים יחסית, כמו לדוגמא, שער המניה הגבוה ביותר נכון לכתיבת שורות אלו, הוא שערה של מניית אלקטרה העומד על כ- 187170 אגורות כלומר כ- 1,870 ₪ למניה בודדת.  מנית אלקטרה איננה נייר הערך בעלת השער הגבוה ביותר בבורסת תל אביב, שכן לקרן הסל של איישרס  (IShares) המחקה את מדד נאסד"ק-100, שער גבוה יותר העומד על כ- 243370 אגורות, קרי 2,430 ₪ ליחידה. אחת הדרכים המקובלות בשוק ההון להנגיש את מחיר המניה להשקעה של הציבור הרחב, היא פיצול המניה למספר מניות, כך שמחירה החדש יהיה נמוך דיו ויאפשר למשקיעים רבים ככל שניתן להשקיע במניה. המהלך איננו משפיע כלל על שווי החברה, שכן במקביל מנפיקה החברה מניות נוספות, כך שמחיר המניה המוכפל במספר המניות החדש שומר על שווי החברה ערב הפיצול.

הפיצול עצמו מאפשר למשקיעים לגוון באופן טוב יותר את תיק ההשקעות שלהם, במקרים בהם מחיר המניה עלה באופן חד והוא תופס נתח מוגזם בתיקי השקעות קטנים. הקונצנזוס המקצועי גורס כי שער מניה נמוך אבל לא נמוך מידי,  משפר את איכות הציטוט במניה ומוזיל בכך את עלות הרכישה והמכירה.

פיצול של מניה נתפש כסימן חיובי, שכן הוא נובע בדרך כלל מעלייה רב שנתית חדה במחיר המניה ולפיכך חברה שמבצעת פיצול במניותיה נתפשת כחברה מוצלחת, כאשר מצד אחד מנייתה עלתה באופן חד ומנגד, הרצון להציג את עליית השווי הרב שנתית, עשויה לעודד חברות שלא לפצל את מניותיהן ולהזכיר למשקיעים איזה מהלך אדיר ביצעה המניה במהלך השנים.

השקעה במניה לאחר הפיצול נתפשת כמשתלמת יותר, שכן למראית עין מחיר המניה הנמוך מייצר נוחות פסיכולוגית למשקיעים, שכידוע לכולנו, מהווה ערך מוסף בעולם ההשקעות. נהוג להעריך כי פיצול מניות תומך בהגברת הנזילות במניה מעצם שילוב משקיעים חדשים בהשקעה באותה מניה וזאת בשל הקטנת רף הכניסה למסחר באותה מניה.

חברת "אפל", היא החברה בעלת שווי השוק הגבוה בעולם, הנפיקה מניותיה לציבור בדצמבר 1980 ומאז ההנפקה פיצלה את מחיר המניה שלה 5 פעמים. הפעם האחרונה שבו בוצע הפיצול, היה באוגוסט אשתקד, אז פוצלה המניה ל- 4 מניות, ולולא הייתה מפצלת את מנייתה במהלך השנים, היה מחיר המניה כיום עומד על כ- 28 אלפי דולרים בהשוואה ל- 22 דולרים בלבד בהנפקה.  בשבועות האחרונים עלו הערכות שגם חברת "אמאזון", אשר מנייתה נסחרת בשער של כ- 3,200 דולר למניה, שוקלת ברצינות לפצל את מניותיה, וזאת מאז שעשתה זאת בפעם האחרונה בשנת 1999.

מנגד, וורן באפט, יו"ר חברת "ברקשייר האתווי" מוביל קו הפוך ובמהלך השנים סירב לפצל את מחיר מניית ברקשייר האתווי.Class A  מנית Class A של החברה זינקה מתחילת שנת 2021 בכ- 20% והגיעה לכ- 430 אלף דולר למניה. באפט טוען כי שער מניה נמוך יביא עימו משקיעים קטנים, אשר חלק גדול מהם עשויים להיות משקיעים קצרי טווח, בעוד אסטרטגיית ההשקעות שהוא מוביל היא השקעה לטווח ארוך.

החברה בראשותו של באפט הנפיקה בשנת 1996 מניות Class B כפתרון למשקיעים קטנים וקרנות נאמנות. מניתClass B  לשם השוואה, נסחרת במחיר של 286 דולר בלבד.

בשוק ההון הישראלי אנו עדים אחת לתקופה לפיצולי מניות, כשאחד הפיצולים הבולטים בשנה האחרונה היה של מנית "גב ים", פיצול אשר בוצע בחודש אוקטובר אשתקד. ערב הפיצול מחיר המניה של חברת "גב ים" היה הגבוה ביותר בבורסה בתל אביב ולפיכך החליט דירקטוריון החברה על פיצולה ל- 100 מניות. מבדיקה פנימית שבוצעה במחלקת המסחר של הבורסה לניירות ערך עולה כי נרשם שיפור של כ- 30% במרווח הציטוט במניה זו, בהשוואה למצב המניה ערב הפיצול, לבין מצב המניה לאחר הפיצול, בחודשים ינואר-פברואר השנה.

על פי מחקר של מורגן סטנלי אשר בחן את ביצועי 450 החברות אשר פיצלו את מניותיהן במהלך 20 השנים האחרונות, עולה כי ביצועי מניות אלו היכו את ביצועי מדד ה- 500 P&S ב- 2.4% לאחר ההודעה על פיצול וב- 4.7% בפרק זמן של חצי שנה לאחר ההודעה על הפיצול. העובדה שבארה"ב ניתן בשנים האחרונות לרכוש שברי מניות, הקטין את הפופולאריות של הפיצול. אשתקד הודיעו 10 חברות  הרשומות בארה"ב על פיצול בהשוואה ל- 60 חברות אשר הודיעו על פיצול בשנת 2000.

פיצול הפוך או ספליט הפוך (איחוד הון) בשפת שוק ההון כשמו כן הוא –  מהלך שמטרתו לאחד מספר מניות בעלות שער נמוך למניה בעלת שער גבוה ומהלך זה שמור למצבים בהם מחיר של מניה נשחק באופן חד ומקשה על המסחר ואף עשוי להביא למחיקת המניה ממסחר בבורסה. לפיכך, החברה מחליטה להקטין את מספר המניות ולהגדיל את שווי המניה בהתאם, וגם כאן זה קורה בלי שהדבר ישפיע על שווי החברה. במקרים של ספליט הפוך המשקיעים צריכים להיות עירניים לעובדה שמדובר במהלך טכני בלבד ולוודא כי הנסיבות שהביאו לשחיקת מחיר המניה השתנו.

נסיים באנקדוטה מעניינת ביחס למחיר מניית "ברקשייר האתווי ."Class A השער הדמיוני אליו הגיעה המניה הפתיעה אף את מערך המחשוב של בורסת נאסד"ק, שהפלטפורמה הקיימת שלו מאפשרת מסחר במניות אשר מחירן הוא 429,496.7296 דולרים, מגבלה הנובעת משימוש בפרוטוקול מיחשוב רזה, המיועד לאפשר מסחר יעיל יותר. ברגע שמניית "ברקשייר האתווי" התקרבה לכדי 2% מתקרת המחיר המתאפשרת להצגה בבורסת נאסד"ק וכחלק מהאופן בו פועלת מערכת המסחר של נאסד"ק, לא יכלו המשקיעים במניה לסחור בה. בנאסד"ק מתכננים בהמשך החודש להגדיל את תקרת המחיר לנייר ערך בודד.  אגב, בבורסה בתל אביב מחיר המקסימום בו יכול להיסחר נייר ערך בודד הוא 99,999 ₪ כך שבהינתן הפער בין מחיר המקסימום במערכות המחשוב של הבורסה לשערו של נייר הערך בעל המחיר הגבוה ביותר, תרחיש נאסד"ק המביך לא יכול לקרות בבורסה בתל אביב.

 

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין