יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
השקעות נקיות טובות לעולם וגם לכיס

יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים

2 ביוני 2021

באפריל האחרון בוועידת האקלים הווירטואלית שכינס נשיא ארה"ב, על מנת להכריז על חזרתה של ארה"ב לתפקיד מנהיגת המלחמה בשינוי האקלים בה, השתתפו עשרות מנהיגי מדינות. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הכריז בוועידה כי מדינת ישראל תפחית את פליטת הפחמן הדו-חמצני ותשלים בהצלחה את המעבר מדלקים פוסיליים לאנרגיה מתחדשת בישראל עד שנת 2050.

נתניהו הוסיף כי ישראל היא אחת המדינות המובילות בעולם בצמצום צריכת הפחם וכי אם לא תהיינה נסיבות בלתי צפויות, בתוך ארבע שנים מהיום – כלומר עד 2025 – לא תתבצע יותר שריפת פחם בישראל. בתחום האנרגיה, ישראל הגדילה במהלך חמש השנים האחרונות את תפוקת האנרגיה שמקורה בקרינת השמש מ- 2% לכמעט 10% בשנה זו.

במדינות רבות בעולם נקבעו יעדים לאומיים להפחתת צריכת החשמל, לייצור חשמל ממקורות מתחדשים ולצמצום הנסיעה ברכבים פרטיים. רגולטורים שונים אף מנחים את המפוקחים להטמיע במערכת השיקולים שלהם התייחסות מובנית לסיכוני סביבה.

בנק ישראל הנחה לאחרונה את הבנקים לייצר מתודולוגיה פנימית להערכת סיכוני אקלים בתיק האשראי. בנק ישראל כמו מקביליו בעולם, מבין כי למערכת הפיננסית חשיפה ניכרת לאסונות טבע ולפיכך הציפייה היא שסיכון זה יתומחר ויקבל ביטוי במחיר ההון של הלווים הרלוונטיים.
המפתח להתמודדות עם משבר האקלים הוא הקטנת פליטת הפחמן אשר נזקיו מביאים להתחממות כדור הארץ.
תעשיית הנפט והגז ונגזרותיה הם התעשיות המובילות את טבלת פולטי הפחמן ומכאן הרצון של רבים למצוא פתרונות חלופיים לאנרגיה הפוסילית.
משקיעים מוסדיים רבים בעולם ובהם מוסדות אקדמאים בולטים וקרנות פנסיה גדולות מסיטים השקעות ממדדי מניות הכוללים מניות פוסיליות למדדי מניות המנטרלים חשיפה בצורה מלאה או חלקית.  הלחץ הגובר על מנהלי הכספים של אחרים מצד הציבור הרחב, הוא להסיט השקעות להשקעות נקיות וזה אף צפוי להתגבר יותר בשנים הבאות ולהכתיב למנהלי הכספים של אחרים לבצע אלוקציה לנכסים פוסיליים.

עורכי המדדים הבינלאומיים השיקו בשנים האחרונות שורה של מדדים המקנים חשיפה לשוק המניות בנטרול החשיפה הפוסילית, על מנת לתת מענה לטעמי המשקיעים. לפני כחמש שנים השיקה חברת סטייט סטריט גלובלי, קרן סל  על מדד 500 P&S ללא דלקים פוסיליים (סימול: SPYX), כשמטרת הקרן היא לחקות את ביצועי מדד 500 P&S ללא המניות הפוסיליות.

צמד קרנות סל גלובליות פופולאריות יחסית שנועדו להשקעה בחברות לא פוסיליות מחוץ לארה"ב, שהושקו על ידי P&S הן:
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX),. מכשיר בולט נוסף המאפשר חשיפה לחברות המכוונות להשקעה בחברות הממעטות לפלוט פחמן, היא קרן של ענקית קרנות הסל  ISHARES. iShares, offers the MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN).

מדדי P&S גורעים חברות בעלות רזרבות פחם ו/או נפט ו/או גז מוכחות שמיועדים לייצור אנרגיה, אולם מדדים אלו חשופים עדיין ליצרניות חשמל ממקורות פוסיליים, בתי זיקוק, תחנות דלק וכו' בשיעורים המוערכים בכ- 3.5% – 4% בהשוואה לחשיפה של 10%- 11% בקרנות מקבילות.

אנחנו בבורסה בתל אביב הצטרפנו בדצמבר האחרון למגמה גלובלית בולטת זו והשקנו את מדד ת"א-125 ללא דלקים פוסיליים כמענה לטעמי המשקיעים המתהווים.
מדד המניות של הבורסה בדומה למדדים מקבילים בעולם הוא מדד שוק רחב ולפיכך הקורלציה בינו לבין המדד הכללי גבוה. משקיעים בעולם מרגישים בנוח עם המתאם הגבוה בין המדד הכללי לבין המדד ללא פוסיליים, מחשש שמדד צר יותר יביא לפערים גדולים מהרצוי אל מול מדד היחס.
גריעת הרכיב הפוסילי ממדדי השוק אינה טריוויאלית, שכן מנהל השקעות של כספי אחרים נדרש למקסם תשואה בתיק ההשקעות תחת מדיניות השקעות מוגדרת שהוגדרה לו על ידי הלקוח ולפיכך ויתור על רכיב השקעות אטרקטיבי עלול להביא אותו להשיא ביצועי חסר ביחס למדד היחס הרחב.
האתגרים לתעשייה הפוסילית בעשורים הקרובים הם רבים, זאת בין השאר על רקע העובדה שתעשיית הרכב מצויה בעיצומה של מעבר להנעה חשמלית והעולם כולו תר אחר טכנולוגיות ייצור חשמל חלופיות. המחלוקות המובנות בין מפיקות הדלקים ביחס לתפוקות, לצד מהפכת הפצלים בארה"ב, מייצרת לחץ ארוך טווח על מחירי הדלקים. אציין כי בחודשים האחרונים זינק מחיר הנפט בחדות, כפועל יוצא של האצת הצמיחה העולמית, עובדה שבאה לידי ביטוי בביצועי יתר בולטים של סקטור האנרגיה ביחס למדד הרחב ואולם בשל משקלו המוגבל של הסקטור במדדים הרחבים, אזי לא נוצרו פערים גדולים בביצועים בין המדד הרחב למדד אקלים נקי.
יתר על כן, חוסר הוודאות ביחס לאופק הכלכלי של התעשייה הפוסילית והתלות ההדוקה של התעשייה הפוסילית בקצב הפעילות הכלכלית בעולם, מגבירים את התנודתיות של השקעות אלו ביחס לתנודתיות של השוק הרחב.
כדאיות של השקעה נמדדת כתשואה ליחידת סיכון, ולפיכך, ככל שהסיכון גבוה יותר אזי התשואה הנדרשת על האפיק גבוהה יותר. מבט על רשימת עשר המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בארה"ב היום, מלמד כי רק חברת אנרגיה אחת נמצאת ברשימת עשרת החברות הציבוריות בעלות שווי שוק גבוה לעומת 4 חברות אנרגיה ברשימה זו לפני כעשור. הידרדרות של חברות אלו ברשימה איננה מקרית והיא מבטאת היטב את הערך  היחסי הנמוך שייצר הענף למשקיעים. אינדיקציה נוספת לערך המוגבל שייצר סקטור האנרגיה העולמי למשקיעים בשנים האחרונות, היא הירידה החדה במשקלו של הסקטור במדד  .S&P 500 אם בשנת 2007 משקל הסקטור במדד, עמד על 12%, הרי שבשנים האחרונות משקלו התכווץ באופן חד והוא עומד כיום על כ- 2.82% בלבד.

בראייה ארוכת טווח סביר להניח כי כוחו של הכסף המנותב על ידי דעת הקהל והרגולטור יכריע את גורלם של ההשקעות הפוסיליות ואלו ידעכו בהתמדה. הניסיון המצטבר המוגבל שנצבר עד היום בכל האמור בהשקעות נקיות הוא שמדובר בהשקעות שמשכילות לייצר את האיזון הנדרש בין סביבה לבין אופטימיזציה של ביצועי תיק ההשקעות, ומדובר באיזון חשוב שכן בלעדיו יתקשו מדדי האקלים הנקי למשוך השקעות מוגברות לאורך זמן.

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין