יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
חלופת הפיקדון שחשוב שתכירו

יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים

13 ביולי 2022

האינפלציה הגבוהה בישראל אשר צפויה לעמוד השנה על כ- 4.5% אילצה את בנק ישראל לחתום את עידן הריבית האפסית ולהעלות ריבית בקצב מהיר יחסית. במרוצת החודשים האחרונים עלתה הריבית במשק מרמה של 0.1% לרמה של 0.35% באפריל האחרון, ואילו חודש לאחר מכן טיפסה הריבית ל- 0.75%. בתחילת יוני טיפסה ריבית בנק ישראל ל- 1.25% והיא צפויה לטפס לרמה של 2.75% בעוד שנה, לפי הערכת בנק ישראל.

הריבית הגבוהה במשק צפויה להוות נטל גובר על הלווים, ואולם ציבור החוסכים יכול וצריך ליהנות מריביות משופרות על הר השקלים. הר השקלים של הציבור, הכולל מזומן ופיקדונות, טיפס בחודש יוני האחרון לכ- 1.9 טריליון ₪, משמע הדבר, כי כל תוספת של 0.1% בריבית שהציבור יוכל לקבל על יתרת הענק הזו בחשבונות העו"ש, תוכל להכניס לכיסו של הציבור סכום של כ- 1.9 מיליארד ₪ !!!. המדהים בסוגיה זו הוא שעל מנת לזכות באותם מיליארדי שקלים אבודים, אין צורך בהתערבות של ממשלת ישראל ואפילו לא של רגולטור כלשהו, שכן שילוב של מעט תושייה של כל אחד מאיתנו, יכול להזרים סכום כסף לא מבוטל לכיס של כל אחד ואחת מאיתנו.

רבות דובר על היעדר החינוך הפיננסי בישראל והסוגיה של הטיפול הלקוי בהר המזומנים של הציבור בחשבונות העו"ש שלו ממחישה זאת בצורה מיטבית. יתר על כך, העובדה שבמשך שנים הריביות בישראל ובעולם היו אפסיות, הצמיחה דור שאינו מכיר את האלטרנטיבה הסולידית של פיקדון בנקאי נושא ריבית אטרקטיבית.

כל אחד ואחת מאיתנו אשר מחזיק בחשבון העו"ש והפיקדונות יתרת כסף נזיל בבנק, צריך לפנות לבנקאי ולברר מולו מה גובה הריבית שיוכל לקבל בעבור פיקדון יומי, שבועי, חודשי, שנתי ואף למעלה מכך, וזאת בהתאם לצרכי הנזילות שלו.

את הצעות הריבית שיקבל הצרכן, הוא יכול להשוות עם הצעות מקבילות מול הבנקים האחרים ובכך למקסם את הריבית על המזומן ששוכב בחשבונו כאבן שאין לה הופכין.

ניתן להניח כי רוב הקוראים של שורות אלו משווים מחירים כאשר הם מחפשים לקנות כרטיס טיסה, מכשיר חשמלי, נעלי ספורט וכו' ואולם כאשר מדובר בהשוואה של ריביות עבור המזומן ששוכב בהר הפיקדונות, מעטים הם אלה המבצעים מאמץ מינימאלי למקסם את הריבית לטובתם.

אלטרנטיבה יוצאת דופן לפיקדונות בנקאיים היא האפשרות לרכישת קרן נאמנות כספית שקלית ואולם רבים בציבור הרחב, כלל אינם מכירים את אופציית ההשקעה הייחודית הזו. מדובר בקרן נאמנות שקלית לא צמודה, המפוקחת על ידי רשות ניירות ערך ומחוייבת על פי תשקיף להשקיע אך ורק בפיקדונות בנקאיים שקליים לא צמודים, מק"מ, נע"מים לא צמודים בדירוג 1A או דירוג מקביל לו ואיגרות חוב לא צמודות בדירוג AA ומעלה בעלות זמן לפדיון שאינו עולה על שנה. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה בכל עת, על 90 ימים.
הרכב הנכסים הדפנסיבי של קרן הנאמנות שהוגדר בכוונת מכוון על ידי רשות ניירות ערך, על מנת להוות חלופת פיקדון בעבור המשקיעים, בדומה למוצרים דומים בעולם, מקנה הגנה יוצאת דופן על המשקיעים, הן בהיבט של סיכון משך חיים ממוצע אשר פגע בתיקי איגרות החוב מתחילת השנה והן מפני סיכון כושר ההחזר ומהווה אלטרנטיבה טובה לפיקדון בנקאי. "הקסם" של מכשיר פיננסי זה טמון בעובדה שקרנות הנאמנות הללו נושאות בעבור המחזיקים בה בעמלות המסחר בניירות הערך ונהנות מיתרון הגודל בבואם לסגור את הפיקדונות בבנקים.
המשקיע אינו נדרש לנהל משא ומתן קשוח עם הבנקאי על ריבית הפיקדון והוא יכול לקבל פתרון אופטימלי לצרכי הנזילות שלו, כאילו עומדים לרשותו סכומים אדירים. אציין כי עד למחצית מנכסי הקרנות הכספיות עשוי להיות מושקע בפיקדונות ג'מבו בנקאיים. התחרות על כספי הציבור מעודדת את מנהלי הקרנות הכספיות לנהל משא ומתן קשוח על הריבית בפיקדונות, ליטול חלק בהנפקות מק"מ, נע"מ וחוב רלוונטי אחר ולמקסם את התשואה למשקיע. במציאות שכזו, כל מה שצריך לעשות החוסך, הוא לפזר את המזומן העומד לרשותו בין מספר קרנות נאמנות כספיות בעלות דמי ניהול מינימאליים ובכך להקטין עוד יותר את סיכון ההשקעה וליהנות מתשואות משופרות. יתר על כן, בעולם של ריבית ריאלית שלילית, השקעה בקרן נאמנות פטורה מגלמת הטבת מס מהותית בהשוואה לפיקדון בנקאי הממוסה ב- 15% על הרווח הנומינלי, בעוד קרן פטורה ממוסה אך ורק על הרווח הריאלי, שכאמור בסביבת הריביות הנוכחית הינו שלילי ולפיכך לא ממוסה.

קטגוריית השקעה זו אשר הייתה לא רלוונטית עבור המשקיעים בשנים האחרונות עקב הריבית הנמוכה, מרכזת כיום השקעות בהיקף מצרפי של כ- 19 מיליארד ₪ ב- 16 קרנות נאמנות שונות, לאחר שצברה כ- 3 מיליארד ₪ מתחילת שנת 2022. 15 מתוך 16 קרנות הנאמנות הללו רשמו תשואה חיובית גם השנה ואילו הקרן ה- 16 בקטגוריה הציגה ירידה מינורית. אין בתשואת העבר להעיד על העתיד, בעיקר בשל העובדה שהריביות בישראל עלו רק לאחרונה, ולפיכך פוטנציאל התשואה בקרנות אלו הוא פוטנציאל עתידי והתבוננות במראה האחורית בהקשר זה מלמדת מעט מאוד. דמי הניהול בקטגוריית הקרנות הכספיות השקליות נעים כיום בין 0.02% בלבד ל- 0.17%, ומכיוון שמדובר במכשירי השקעה המהווים חלופת נזילות, אזי לדמי הניהול בקטגוריה זו משקל רב מאוד בבחירת הקרנות הכספיות השקליות המתאימות בתיק ההשקעות.

עמלה מרכזית אשר קיימת כאשר מחזיקים נייר ערך דוגמת מק"מ, היא דמי משמרת ניירות ערך או בשמה האחר דמי ניהול פיקדון ני"ע. מדובר בעמלה משמעותית אשר הבנק גובה בגין המשמורת על תיק ניירות הערך ועשויה להגיע גם ל- 0.75% בשנה ולפיכך חשוב להתמקח על עלות זו ולהביאה למחיר הוגן.

קטגוריית הקרנות הכספיות כוללת תת קטגוריה של קרנות כספיות דולריות, הכוללת 8 קרנות נאמנות המנהלות רק כ- 850 מיליון ₪. קרנות נאמנות אלו פועלות תחת אותו היגיון השקעתי ומעטפת רגולטורית ומאפשרת למשקיעים הישראלים ליהנות מחלופת פיקדון דולרי בריביות אטרקטיביות.

הגידול בצבירה של הקרנות הכספיות בחודשים האחרונים, כפועל יוצא מעליית הריבית ומהחיפוש של המשקיעים אחרי אפיקים ברמת סיכון נמוכה, היא טיפה בים ביחס לפוטנציאל הכספי של קטגוריית השקעה זו ואולם הציבור הרחב אינו מכיר אלטרנטיבת השקעה זו וחובה על בעלי המקצוע הרלוונטיים להכיר לו מכשיר השקעה זה בעת הנוכחית.

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין