יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
מדד ת"א-SME60 – זו לא אותה הגברת

יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים

31 באוגוסט 2021

מדד ת"א-SME60 הושק בתחילת דרכו כמדד יתר-30 וביולי 2007 הורחב למדד יתר-50.  ב- 9 בפברואר, 2017 הורחב המדד ושמו שונה לת"א-SME60.

מדד ת"א-SME60 הוא מדד הכולל את 60 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדד ת"א-125. מדד מניות זה בגלגוליו השונים הניב תשואת חסר ביחס למדדי ת"א-125 ות"א-90 והתוצאה הישירה של כך, הייתה ירידה של כ־ 70% בהיקף ההשקעות הפאסיביות בו עם ירידה מ- 1.1 מיליארד שקל ערב הרפורמה במדדים בשנת 2017 לכ־ 303 מיליון שקל כיום. מדובר במדד הכולל 60 חברות בעלות שווי שוק מצרפי של כ- 55 מיליארד ₪, אך כאמור מרכז השקעות פאסיביות של כ- 300 מיליוני ₪ בלבד. מדד ת"א-90 אהוד על המשקיעים המקומיים בשל ביצועיו המרשימים לאורך זמן והוא מרכז קבוצת חברות בעלות שווי שוק מצרפי של כ- 263 מיליארדי ₪  עם השקעות פאסיביות בהיקף של כ- 5.4 מיליארד ₪.

הן המוצרים הפאסיביים העוקבים אחר מדד ת"א-60 SME והן קרנות הנאמנות האקטיביות העוקבות אחר מדד זה, אינם זוכים למקובלות גדולה בקרב ציבור המשקיעים הישראלי. מדובר בקטגוריית קרנות נאמנות קטנה בה פועלות 8 קרנות נאמנות בלבד של 7 מנהלים שונים, המרכזות יחד כ- 1.2 מיליארד ₪ בלבד ונוכח התיאבון הגובר לסיכון בשנים האחרונות ואיכות המנהלים הפועלים בקטגוריה זו, ניתן היה לצפות כי דווקא מדד זה ימשוך עניין משמעותי יותר מהצפוי. מנהלי השקעות אקטיביים רבים בישראל, הן בתעשיית קרנות הנאמנות והן בתעשיית קרנות הגידור, הוכיחו במהלך השנים האחרונות כי באמצעות אנליזה אפקטיבית בכוחם להציף ערך מהשקעה במניות היתר, אך הם לא הצליחו לצבור נכסים רבים באפיק זה. ייתכן כי לדמי הניהול הממוצעים הגבוהים בקטגוריה זו השפעה שלילית על הצבירה הכספית, אולם אין ספק כי העניין והמודעות של המשקיעים לפוטנציאל של החברות האלו נמוכה.

 

מדד ת"א-SME60 משקף את מניות ה- Small Cap הישראלי. המדד עלה בכ- 30% בשנה החולפת בהשוואה לעלייה של כ- 25% במדד ת"א-125. מתחילת שנת 2021 ועד ליום 24 באוגוסט, 2021 עלה מדד מניות זה בכ- 11% בהשוואה לעלייה של כ- 15% במדד ת"א-125 ובשנת 2020 כולה, השיא מדד ת"א- SME60 תשואת יתר של 18.6% ביחס למדד ת"א-125.  הביצועים הנאים של מדד ת"א- SME60 לאחר שנים של ביצועי חסר, הם פועל יוצא של מספר גורמים שחברו להם יחדיו ואינם יד המקרה.

ראשית, הבורסה הכירה בכך שהמדד במתכונתו הקודמת היה מדד טעון שיפור וביצעה בעדכון החצי שנתי באוגוסט  2020עדכון מתודולוגי מהותי. כמו בחיים, כך גם בניהול מדדים, השלב הראשון והמתבקש בדרך לשינוי, הוא האבחנה שקיימת בעיה אשר קיבלה מענה ותוקנה בהתאם.

הבורסה פעלה ליישם ולהחיל את כללי מדד ת"א-90 גם על מדד ת"א-SME60. לאור זאת שבמדד ת"א-SME60 הייתה תחלופה רבה יחסית בין המניות הכלולות בו ואילו מדד ת"א-90 שהוא מדד שוק רחב ומוצלח מבחינת הכללים הנכללים בו, והוא בעל הביצועים הטובים בבורסה המקומית בשנים האחרונות, היה אך הגיוני לנסות ולהשתמש באותם כלים של המדד המוצלח ולהחיל אותם גם על מדד ת"א-SME60.

גל גיוסי ההון שהחל בשנתיים האחרונות בבורסה בת"א, אשר כמוהו לא נראה משנות ה- 90, הביא ויביא להגדלת השורות בקרב החברות מהשורה השנייה והשלישית בבורסה. בהינתן שבאוגוסט האחרון רף שווי השוק שנדרש לשם היכללות במדד ת"א-125, עמד על כ- 1.4 מיליארד ₪, חברות ישראליות רבות בעלות שווי שוק נכבד יצאו בעדכון זה ממדד ת"א-125 ועברו למדד ת"א-SME60 שהוא מדד המייצג את מניות השורה השלישית. במציאות שכזו, מדד ת"א-SME60 מבצע מול עינינו מתיחת פנים היסטורית, הן מבחינת הרכב החברות הנכללות בו והן מבחינת שווי השוק החציוני והממוצע של החברות הנכללות בו.

לשם השוואה, בעדכון המדדים בפברואר 2017 עמד שווי השוק הממוצע של החברות הנכללות במדד ת"א-SME60 על כ- 436 מיליון ₪ ורף הכניסה המינימלי למדד עמד על כ- 384 מיליון ₪. לעומת זאת, בעדכון האחרון שנעשה ב- 5 באוגוסט, 2021, שווי השוק הממוצע של החברות במדד ת"א- SME60 כבר עמד על כ- 850 מיליון ₪ ורף הכניסה המינימלי למדד זה עמד על כ- 775 מיליון ₪.

אינדיקציה נוספת למהפיכה שנעשתה בגודל החברות הנכללות במדד ת"א-SME60 ניתן לראות בעובדה שרף הכניסה למדד ת"א-90 בעדכון המדדים החצי שנתי בפברואר 2019 עמד על כ- 697 מיליון ₪, כלומר כבר ב- 2019 שווי המדד עמד על פחות מהשווי הממוצע של מניות מדד ת"א- SME60 כפי שהוא במתכונתו הנוכחית.

הפיזור הסקטוריאלי במדד ת"א- SME60 מאוזן וכולל חשיפה של 20.7% לנדל"ן ובינוי, 16.8% תעשייה, 16.7% לטכנולוגיה, 16.1% ביומד, 14% מסחר ושירותים, 8.5% שירותים פיננסים, 3.7% השקעות ואחזקות ו- 3.3% באנרגיה נפט וגז.

נהוג לסווג מניות בעלות שווי שוק נמוך יחסית כמניות יותר מחזוריות ובעלות רגישות יתר לפעילות הכלכלית, ומכאן גם נובע הסיכון המוגבר הכרוך בהשקעה בחברות אלו. מנגד על פי התפישה המקובלת בשווקים, מדובר בחברות אשר להן פוטנציאל צמיחה גבוה מהממוצע ולכן לצד התנודתיות הגבוהה, קיימת ציפייה מובנית לתוחלת תשואה מוגדלת. בבחינת ביצועי המדדים המקבילים בעולם, ניתן לראות כי ישנן תקופות בהן מדדי המניות הגדולות מכים את ביצועי מדד המניות הקטנות ולהיפך. לשם הדוגמא, מדדי הראסל 2000 ו- 600SMALL CAP  P&S מרכזים היקף נכסים עצום וזוכים לעדנה בשנה האחרונה, בעוד מדד ת"א- SME60 איננו מקבל את תשומת הלב הראויה.

התבוננות בביצועי מדד ת"א- SME60 במראה האחורית משבשת את הצעת הערך של המדד שעבר מטמורפוזה גדולה בשנה האחרונה. גיוון התיק ופיזור ההשקעות הם הכלים המבטיחים תשואה לצד הקטנת סיכון. המפתח לשימוש מושכל בכלים אלה הוא יצירת תמהיל מאוזן שמותאם לצרכי המשקיע. מוצע להקדיש מחשבה מעמיקה להשקעה בחברות  בעלות שווי שוק נמוך יחסית הנמצאות במסלול צמיחה.

 

התשואות המופיעות בבלוג, הינן תשואות נומינליות.

 

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין