נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
סיכום חודש – אוקטובר 2020

נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

28 באוקטובר 2020

המסחר בבורסה בתל-אביב בחודש אוקטובר* התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים.

עליות של כ-3% אפיינה את מרבית המדדים, ובראשם מדד ת"א-35, לעומת עלייה מתונה יותר של כ- 1%-2% שנרשמה החודש במדדי המניות המובילים בבורסות בארה"ב וירידה ממוצעת של כ-4% נרשמה בבורסות מובילות באירופה.

המסחר החודש הושפע ממספר גורמים, בראשם:

  • התגברות גל שני של התפשטות נגיף הקורונה באירופה, ומנגד, התחלה של יציאה הדרגתית איטית של ישראל מסגר מלא (משך חודש ימים עד ה-18 באוקטובר).

מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים עלה ל-12.4% בחודש ספטמבר 2020 לעומת 9.8% בחודש הקודם, בהשפעת הסגר.

  • הודעת בנק ישראל על הותרת הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 0.1%.
  • בנק ישראל הודיע על הרחבת התוכנית לרכישת אג"ח ממשלתי ב-35 מיליארד שקל נוספים,
    ל-50 מיליארד השקל שאושרו בתוכנית שהושקה בחודש מרץ השנה. עד סוף ספטמבר רכש הבנק אג"ח ממשלתי בסך כ-33.6 מיליארד שקל.

בנוסף, בנק ישראל הודיע כי לראשונה בתולדותיו יספק לבנקים הלוואות בריבית שלילית –  מינוס 0.1% לטווח של ארבע שנים, כנגד הלוואות שהבנקים יעניקו לעסקים קטנים וזעירים בהיקף של עד כ-10 מיליארד שקל. תוקף התוכנית – עד סוף יוני 2021.

  • חתימה על הסכמי נורמליזציה עם בחריין ועם סודן, המשך לחתימה על הסכם שלום עם איחוד האמירויות בחודש הקודם.

עליות שערים אפיינו את כל המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א בנקים-5 ות"א ביטוח-פלוס שעלו בכ-9%-10%, בין היתר בהשפעת הודעת בנק ישראל על כוונתו להוריד את הלימות ההון בהן מחויבות חברות הענף בכחצי אחוז על מנת להקל על מצוקת האשראי במשק, ומדד תשתיות אנרגיה שהחברות בו ממשיכות לצמוח ועלה החודש בכ-9%.

המחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, ירד והסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל באוקטובר, נמוך בכ-37% מהמחזור בינואר-ספטמבר 2020. למרות זאת, בסיכום החודשים ינואר-אוקטובר 2020 נסחרו מניות בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל ביוםגבוה בכ-44% מהמחזור הממוצע בשנת 2019. ב-1 באוקטובר, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות, הסתכם המחזור במניות בבורסה בכ-2.4 מיליארד שקל, מזה כ-1.1 מיליארד שקל בשלב הנעילה.

הגיוסים בשוק המניות בתל אביב צפויים להסתכם החודש בכ-1.8 מיליארד שקל. מתוכם, כ-1.4 מיליארד שקל גויסו בתשע הנפקות  לציבור ובשתי הנפקות של זכויות.

בין המגייסות החודש – שתי שותפויות מו"פ חדשות המצטרפת ל-14 חברות ושותפויות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה

שותפות אלמדה ונצ'רס העוסקת בהשקעות בחברות מו"פ בתחומי בריאות דיגיטלית ומכשור רפואי, שגייסה כ-35 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של יחידות השתתפות (IPO) – כ-28 מיליון שקל גויסו בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), וכ-7 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור. בהצעה לציבור נרשם ביקוש של פי 36 מהכמות המוצעת. כ-34 מיליון שקל נוספים גויסו מהשותף הכללי וממשקיעים נוספים.

שותפות סמארט אגרו המשקיעה בחברות העוסקות במחקר ופיתוח בתחום האגרו-טק, צפויה לגייס היום עד כ-25 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של יחידות השתתפות (IPO) – כ-20 מיליון שקל יגויסו בהצעה אחידה לציבור וכ-5 מיליון שקל נוספים יגויסו מהשותף הכללי.

שותפויות המו"פ "אלמדה ונצ'רס" ו"סמארט אגרו" מתווספות לשתי שותפויות מחקר ופיתוח שנרשמו למסחר בבורסה מאז שפורסמו ההנחיות המתירות רישום של שותפות מו"פ במאי 2019.

בקרב המנפיקות הותיקות החודש, בלטה חברת האנרגיה או.פי.סי שגייסה החודש כ-737 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור הגדולה ביותר מתחילת השנה, וגייסה החודש גם כ-350 מיליון שקל בהקצאה פרטית של מניות למשקיעים מסווגים – מה שהופך את חברת האנרגיה או.פי.סי למגייסת המובילה השנה עם גיוס בסך כ-1.1 מיליארד שקל בשוק המניות. יצוין כי החברה גייסה החודש כ-584 מיליון שקל נוספים בהנפקת איגרות חוב לציבור.

הנפקות נוספות בולטות היו של חברת הנדל"ן אמות שגייסה כ-400 מיליון שקל בהנפקה לציבור, ושל חברת האנרגיה המתחדשת דוראל שגייסה החודש כ-191 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למוסדיים (Book Building), בהנפקה שלישית השנה ולאחר כארבעה חודשים מאז שביצעה הנפקה ראשונה (IPO). בשתי ההנפקות הקודמות גייסה החברה כ-170 מיליון שקל.

החברות הדואליות גייסו החודש בחו"ל כ-712 מיליון שקל. בלטה, חברת הטכנולוגיה נובה שמניותיה נסחרות גם בבורסת ה-NASDAQ (סמל: NVMI) גייסה החודש כ-677 מיליון שקל בהקצאה של אג"ח להמרה לא סחיר וללא ריבית, למשקיעים מסווגים בחו"ל.

בשוק איגרות החוב נרשמה באוקטובר יציבות בשערי איגרות החוב הממשלתיות לסוגיהן, ועליות שערים בשיעור של כ-0.8% באג"ח קונצרני שקלי ובשיעור של כ-0.5% באג"ח קונצרני צמוד מדד.  עליות שערי איגרות החוב הקונצרניות הושפעו מהאוירה החיובית בשוק המניות, ומהמשך רכישות של אג"ח קונצרניות ע"י בנק ישראל בסכום של כ-2.1 מיליארד שקל ברבעון השלישי של 2020.

איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה ירדו בכ-0.2%. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה במעט מכ-0.7% בסוף ספטמבר לכ-0.8% בסוף אוקטובר, וזאת בדומה לתשואה לפדיון אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים.

בדומה למסחר במניות, גם בשוק איגרות חוב נרשמה החודש ירידה בפעילות, והמחזור היומי באיגרות חוב הסתכם בכ-3.2 מיליארד שקל בחודש אוקטובר, נמוך בכ-25% מהמחזור בינואר-ספטמבר 2020, כאשר ירידה אפיינה את כל איגרות החוב – הממשלתיות והקונצרניות. למרות זאת, בסיכום החודשים ינואר-אוקטובר 2020 נסחרו איגרות חוב בהיקף של כ-4.3 מיליארד שקל ביום – גבוה בכ-21% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.

מגמה דומה אפיינה את המסחר במלווה קצר מועד – המחזור היומי שהסתכם בכ-0.3 מיליארד שקל באוקטובר היה נמוך בכ-50% מהמחזור הממוצע בינואר-ספטמבר 2020. בסיכום החודשים ינואר-אוקטובר 2020 נסחר מק"מ בהיקף של  כ-0.7 מיליארד שקל ביום – גבוה בכ-59% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.

הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר באוקטובר צפויים להסתכם בכ-13 מיליארד שקל, בהמשך לגיוס ממוצע בסך כ-14 מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים מאי-ספטמבר 2020, וגיוס בסך כ-6 מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים ינואר-אפריל 2020. לעלייה בגיוסים החל בחודש מאי תרמו תוכניות סיוע של הממשלה לנפגעי הקורונה – עסקים ומשקי בית, ובעקבותיהן צפייה לעלייה בגירעון הממשלתי מכ-3.7% בשנת 2019 לכ-13% בשנת 2020.

יצוין כי כ-83%  מהסכום שגויס החודש בוצע בהנפקות של אג"ח שקלי, וכ-17% מהסכום גויס בהנפקות של אג"ח צמוד מדד.

האוצר גייס כ-6 מיליארד שקל נוספים בהקצאה פרטית של אג"ח למשקיעים מוסדיים בחו"ל, מדובר בשתי סדרות של אג"ח צמוד אירו לטווחים של שנתיים ושל ארבע שנים בריבית ממוצעת של פחות מ-0.02%. מתחילת השנה גייס האוצר כ-51.8 מיליארד שקל בחו"ל, כ-41.4 מיליארד שקל מתוכם גויסו מאז שיא המשבר בחודש מרץ.

הגיוסים מהציבור בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי צפויים להסתכם בכ-3.5 מיליארד שקל באוקטובר. כמעט כל הסכום גויס ע"י חברות הסקטור הריאלי, מתוכם כ-2 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות נדל"ן.

החודש גויסו 3.2 מיליארד שקל ב-11 הנפקות לציבור. ההנפקות הגדולות החודש היו של:
– החברה הממשלתית נמלי ישראל שגייסה כ-0.75 מיליארד שקל בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 8.6 שנים, תשואה לפדיון 0.3%, מדורג AAA ע"י "מעלות" ו-Aa1 ע"י "מידרוג".;
– חברת האנרגיה או.פי.סי גייסה כ-0.6 מיליארד שקל בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 5.9 שנים, תשואה לפדיון 1.6%, מדורג A- ע"י "מעלות" ו-A3 ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה שנייה השנה של החברה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-0.4 מיליארד שקל.

החודש גויסו 0.3 מיליארד שקל בחמש הקצאות פרטיות של אג"ח למשקיעים מסווגים.

שוק הנגזרים התאפיין החודש במחזורי מסחר נמוכים מאלה שנרשמו בחודש הקודם. יצוין כי מדד התנודתיותVTA35  ירד מכ-20 נקודות בסוף ספטמבר לכ-16 נקודות באמצע אוקטובר ועלה לכ-22 נקודות לקראת סוף אוקטובר.

מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) הסתכם באוקטובר בכ-86 אלף יחידות לעומת כ-114 אלף יחידות בינואר-ספטמבר 2020.

בסיכום החודשים ינואר-אוקטובר 2020 נסחרו 112 אלף אופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) – גבוה בכ-15% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.

מחזור המסחר היומי באופציות הדולריות הסתכם באוקטובר בכ-53 אלף יחידות – נמוך בכ-17% מהמחזור בחודש הקודם. יצוין כי  שער הדולר ביחס לשקל ירד בכ-2%  באוקטובר. בסיכום החודשים ינואר-אוקטובר 2020 נסחרו 55 אלף אופציות דולריות – גבוה בכ-27% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.

שווי השוק של 529 קרנות הסל שנסחרו בבורסה בסוף אוקטובר 2020 היה גבוה בכ-1.8 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-83 מיליארד שקל.

החודש נרשמו למסחר חמש קרנות סל חדשות על מדדי מניות:

  • קרן סל על מדד מניות נסחרות בת"א – מגדל רשמה למסחר החודש קרן סל חדשה, ראשונה על מדד מניות אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל.
  • ארבע קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל: הראל רשמה למסחר שתי קרנות סל ממונפות על מדד NASDAQ100 – קרן ממונפת פי 3 וקרן בחסר פי 2. מור קרנות נאמנות רשמה למסחר קרן סל על מדד מניות בחו"ל STOXX Europe 600 Low Carbon. קסם רשמה למסחר קרן סל על מדד מניות בחו"ל ISE Cyber Security.

מנגד, 4 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל הפכו לפתוחות, ששווין המצרפי הגיע לכ-71 מיליון שקל.

עיקר העלייה בשווי החזקות הציבור, כ-1.4 מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות סל על מדדי מניות בתל-אביב – כ-1.3 מיליארד שקל מקורם בעליית שערי המניות בת"א וכ-0.1 מיליארד שקל מקורם ברכישות הציבור.

בשוק קרנות הנאמנות התחדשו לאחר הפסקה בת חודש רכישות הציבור של קרנות נאמנות המשקיעות במניות ובאג"ח בתל-אביב והסתכמו בכ-0.7 מיליארד שקל נטו יחד באוקטובר, לאחר מכירות בסך כ-0.6 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם. רכישות של קרנות המשקיעות בחו"ל נמשכו והסתכמו בכ-0.6 מיליארד שקל באוקטובר המשך לרכישות בסכום של כ-0.4 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם.

* כל הנתונים הינם אומדן, נכונים לתחילת יום רביעי ה-28 באוקטובר 2020 .

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין