נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
סיכום חודש – אפריל 2021

נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

28 באפריל 2021

המסחר בחודש אפריל 2021* התנהל על רקע יציאה כמעט מלאה של המשק מהסגר השלישי, וזאת בעקבות חיסון מהיר ונרחב של מרבית האוכלוסיה בסיכון, שהביא לירידה חדה בשיעור הנדבקים בוירוס ה"קורונה", תוך כוונה להרחיב את מבצע החיסון לקבוצת גיל צעירה יותר.

בעקבות הרחבת הפעילות במשק, חלה ירידה בשיעור האבטלה כפי שעולה מנתוני הלמ"ס, לפיהם: שיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים, ירד לראשונה מזה כחצי שנה לשיעור חד ספרתי של כ-9.5% במרץ 2021, לעומת כ-15% בממוצע בחודשיים הראשונים של השנה.

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.6% במרץ 2021, ובסיכום הרבעון הראשון של 2021 עלה ב-0.8%, וזאת לאחר ירידה של 0.7% בשנת 2020. למרות זאת, עדיין שיעור האינפלציה השנתי נמוך, כאשר בחודשים אפריל 2020 עד מרץ 2021 עלה המדד ב-0.2% בלבד, ולכן בנק ישראל הותיר את הריבית ברמת שפל של 0.1% באפריל.

המסחר בבורסה בתל-אביב בחודש אפריל הסתכם בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

מדד ת"א-35 עלה החודש בכ-2%, ובסיכום השליש הראשון של השנה עלה בכ-9%.

מדדי ת"א-90 ו-ת"א-SME60 עלו החודש בכ-3%  בכ-6%, והשלימו עלייה של  כ-9% ושל כ-20% בהתאמה בשליש הראשון של 2021.

עליות שערים איפיינו החודש את מרבית המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א-בנייה ות"א-מניב ישראל שעלו בכ-13% ובכ-11%, בהתאמה, והשלימו עלייה של כ-26% ושל כ-12% מתחילת השנה, זאת לעומת מדד ת"א-מניב חו"ל שעלה החודש בכ-4%.

יוצא דופן החודש מדד ת"א נפט וגז שירד בכ-1% באפריל, ולמרות זאת ממשיך לבלוט בעלייה של כ-21% מתחילת השנה.

המחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, הסתכם בכ-2 מיליארד שקל באפריל, גבוה בכ-5% מהמחזור ברבעון הראשון של השנה וגם מהמחזור הממוצע בשנת 2020. ב-5 באפריל, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות נרשם מחזור בסך כ-3.5 מיליארד שקל בבורסה – כ-2 מיליארד שקל מתוכם, בשלב הנעילה.

הגיוסים בשוק המניות בתל אביב צפויים להסתכם בכ-1 מיליארד שקל, וזאת בהמשך לגיוסי ענק בהיקף של כ-9 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2021.

כ-270 מיליון שקל גויסו החודש בשש הנפקות לציבור. בין המנפיקות החודש שתי שותפויות מו"פ חדשות שביצעו הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO): יוניק-טק, שגייסה כ-26.5 מיליון שקל – כ-21.1 מיליון שקל גויסו מהציבור וכ-5.4 מיליון שקל גויסו מהשותף הכללי. השותפות משקיעה בחברות הייטק בעלות שווי של כמיליארד דולר; ושור-טק שגייסה– כ-21 מיליון שקל גויסו מהציבור וכ-5.2 מיליון שקל גויסו מהשותף הכללי. השותפות משקיעה בחברות העוסקות בתחומי הפינטק והאינשורטק.

שותפויות אלה מצטרפות ל-34 חברות שהצטרפו לבורסה ברבעון הראשון של השנה, בהן 4 שותפויות מו"פ. כיום נסחרות בתל-אביב 11 שותפויות מו"פ, שנרשמו למסחר מאז שפורסמו ההנחיות המתירות רישום של שותפות מו"פ במאי 2019.

החודש הושלמה הכנסת פעילות, חמישית השנה, לחברה נסחרת: חברת "ת'ירד איי מערכות", העוסקת בפיתוח טכנולוגיות ומערכות אלקטרו אופטיות זעירות משולבות בינה מלאכותית לפרויקטים בתחום הרובוטיקה הרחפנים ורכבים אוטונומיים, מוזגה לתוך חברת "ניו הוריזון".

בקרב המנפיקות הותיקות החודש, בלטה חברת הביומד אלרון שגייסה כ-112 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור.

החודש בוצעו 12 הקצאות פרטיות של מניות בשווי של כ-0.7 מיליארד שקל. כמחצית הסכום גויס ע"י חברת הנדל"ן נכסים ובנין בהקצאה של כ-15% ממניות החברה לשלושה משקיעים מסווגים.

חברת הקנאביס הרפואי אינטרקיור שמניותיה נסחרות בתל-אביב (סמל: INCR), השלימה מיזוג בחברת  SPACקנדית ומניותיה החלו להיסחר בבורסת טורונטו TSX  ב-23 באפריל 2021 (סמל: INCR:U). כיום נסחרות בת"א 52 חברות דואליות, זו החברה הראשונה אשר נסחרת ברישום כפול בין בורסת תל אביב ((TASE לבין בורסת טורונטו בקנדה (TSX) .

בשוק איגרות החוב נרשמו באפריל עליות שערים במרבית מדדי איגרות החוב לסוגיהן, זאת בדומה למגמת המסחר בשוק המניות. איגרות החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועה עלו החודש בכ- 0.3% ובסיכום השליש הראשון של 2021 ירדו בכ-1.4%. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה מעט מכ-1.1% בסוף מרץ 2021, לכ-1.0% בסוף אפריל 2021, שיעור גבוה מהתשואה לפדיון בתחילת השנה שעמדה על כ-0.8%. מגמה דומה איפיינה את אג"ח ממשלת ארה"ב, כאשר התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה מכ-1.7% בסוף מרץ לכ-1.6% בסוף אפריל  2021 ולעומת תשואה של כ-0.9% בתחילת השנה.

איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד עלו החודש בכ-0.7%, ואילו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד נותרו כמעט ללא שינוי. בסיכום השליש הראשון של 2021 עלו איגרות חוב אלה בכ-3% ובכ-0.5% בהתאמה.

איגרות החוב הקונצרניות צמודות המט"ח שירדו החודש בכ-0.3%, מובילות בעלייה של כ-6.5% בשליש הראשון של 2021, וזאת בהשפעת ציפיות להתחזקות הדולר ביחס לשקל כתוצאה מתוכנית רכישות הדולרים עליה הודיע בנק ישראל בתחילת השנה. יצוין כי באפריל נחלש הדולר בכ-2.8% ביחס לשקל, אך שערו עדיין גבוה בכ-1% לעומת תחילת השנה.

בשוק איגרות חוב נרשמה החודש ירידה בפעילות, והמחזור היומי באיגרות חוב הסתכם בכ-3.4 מיליארד שקל – נמוך בכ-25% מהמחזור הממוצע ברבעון הראשון של 2021, אך עדיין גבוה בכ-4% מהמחזור הממוצע בשנת 2020. הירידה במחזורי המסחר נבעה מאיגרות החוב הממשלתיות שקליות, שהמחזור היומי בהן הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל בלבד באפריל, לעומת כ-2.5 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2021.

גם במלווה קצר מועד ירד המחזור היומי באפריל והסתכם בכ-0.2 מיליארד שקל בלבד, כמחצית המחזור הממוצע ברבעון הראשון של 2021 ולעומת מחזור יומי בסך כ-0.6 מיליארד שקל בממוצע שנת 2020.

הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר באפריל הסתכמו בכ-12.3 מיליארד שקל באפריל, כ-76% מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-24% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד.

העלייה בגיוסי האוצר היא תוצאה של העלייה בחוב הציבורי כפי שעולה מנתוני האוצר, לפיהם: שיעורו מהתוצר הגיע לכ-72.4% בשנת 2020, לעומת כ-60% בשנת 2019. העלייה בחוב בשנת 2020 נבעה מהגידול בצורכי המימון עקב משבר נגיף הקורונה שהפך במהרה למשבר כלכלי.

הגיוסים בהנפקות לציבור והקצאות פרטיות בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי צפויים להסתכם בכ-5.5 מיליארד שקל באפריל. מתוכם כ-4.5 מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הריאלי, וכ-1 מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הפיננסי.

החודש גויסו כ-5 מיליארד שקל ב-17 הנפקות לציבור.

כ-0.9 מיליארד שקל מתוכם גויסו בהנפקה הגדולה ביותר של הסקטור הפיננסי השנה ע"י בנק דיסקונט. הסכום גויס בהרחבת סדרה של אג"ח מסוג  COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת קרן. האג"ח צמוד מדד, מח"מ 4.9 שנים, תשואה לפדיון 1.0%, בדירוג AA מינוס ע"י "מעלות" ו-Aa3 ע"י "מידרוג".

כ-3 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י 12 חברות נדל"ן, בראשן: הנפקה של חברת הבנייה שיכון ובינוי  שצפויה לגייס היום עד כ-514 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, בריבית מקסימלית של 2.8%, מח"מ 6.4 שנים, בדירוג A "מעלות" ו-A2 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-620 מיליון שקל בשנים 2022-2021; והנפקה שביצעה החברה הממשלתית נמלי ישראל שגייסה כ-400 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 16.8 שנים, ריבית  0.96%, בדירוג AAA "מעלות" ו-Aa1 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-570 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

כ-2 מיליארד שקל נוספים גויסו החודש ע"י בנק מזרחי טפחות באג"ח שהוקצה למשקיעים מוסדיים מקומיים ובינלאומיים ונסחר ב-TASE UP.הגיוס בוצע בסדרה חדשה של אג"ח COCO, הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת קרן. האג"ח הינו דולרי, בדירוג בינלאומי BBB מינוס ע"י S&P ו-BBB ע"י Fitch.

שוק הנגזרים התאפיין במגמה מעורבת במחזורי המסחר  לעומת החודש הקודם.

מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) ירד, בהשפעת הירידה בתנודתיות, והסתכם באפריל בכ-72 אלף יחידות לעומת כ-104 אלף יחידות בממוצע ברבעון הראשון של 2021. מדד התנודתיותVTA35  נותר החודש ללא שינוי, ברמה של כ-14 נקודות בסוף אפריל  בדומה לרמה בו היה בסוף מרץ, לעומת כ-19 נקודות בתחילת השנה. יצוין כי מדד התנודתיות בארה"ב – ה-VIX S&P הגיע לכ-18 נקודות בסוף אפריל בדומה לרמה בו היה בסוף מרץ ולעומת כ-23 נקודות בתחילת השנה.

מחזור המסחר היומי באופציות הדולריות עלה באפריל והסתכם בכ-65 אלף יחידות, לעומת כ-53 אלף יחידות בממוצע ברבעון הראשון של 2021. המסחר הושפע מהתנודתיות בשער הדולר, שירד בכ-3% באפריל לשער של 3.24 שקל לקראת סוף החודש.

בסוף אפריל נסחרות בבורסה 538 קרנות הסל בשווי של כ-98 מיליארד שקל.

החודש נרשמו למסחר 5 קרנות סל חדשות:

קרן ראשונה בחסר על מדד ת"א-קלינטק שהושק בנובמבר 2020 ונרשמה למסחר ע"י תכלית.

ארבע קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים, ביניהן שתי קרנות בחסר על מדדי מניות בארה"ב  NASADQ 100 ו- S&P 500 שנרשמו גם הן ע"י "תכלית".

בנוסף, ב-20 באפריל 2021 נרשמה לראשונה למסחר בבורסה קרן חוץ של תאגיד ניהול ההשקעות הבינלאומי "ליקסור". הקרן  LYXOR ROBOTICS & AIעוקבת אחר מדד מניות הכולל חברות רובוטיקה ובינה מלאכותית (AI), והיא מתווספת ל-23 קרנות חוץ הנסחרות בת"א בניהולה של "בלאקרוק".

ליקסור הינה חברת ניהול נכסים אירופאית המתמחה במגוון סגנונות ההשקעה וכיום היא מנהלת קרנות הסל השלישית בגודלה באירופה.

שווי השוק של קרנות הסל בסוף אפריל 2021 היה גבוה בכ-3 מיליארד שקל לעומת השווי של קרנות הסל בסוף החודש הקודם. עיקר העלייה בשווי – כ-2.2 מיליארד שקל מקורה בעליית שערי המניות בת"א ובחו"ל ובשערי איגרות חוב הקונצרניות בת"א, וכ-0.8 מיליארד שקל עלייה שמקורה ברכישות נטו של קרנות סל ע"י הציבור:

כ-1.2 מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בתל-אביב. עלייה של כ-0.7 מיליארד שקל בשווי קרנות אלה, מקורה בעליית שערי המניות, ועלייה של כ-0.5 מיליארד שקל מקורה ברכישות נטו של הציבור.

כ-1.4 מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בינלאומיים, כמעט כולה נבעה מעליית שערי המניות.

כ-0.4 מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על אג"ח חברות, כמחציתה מעליית שערי איגרות החוב ומחציתה מרכישות הציבור.

בשוק קרנות הנאמנות התגברו רכישות הציבור של קרנות נאמנות המשקיעות במניות ובאג"ח בתל-אביב והסתכמו בכ-3.2 מיליארד שקל נטו יחד באפריל, מזה כ-2.7 מיליארד שקל רכישות שבוצעו בקרנות אג"ח, וזאת בהמשך לרכישות בסך כ-2.3 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם שגם בוצעו ברובן בקרנות האג"ח. רכישות של קרנות המשקיעות בחו"ל הסתכמו בכ-0.7 מיליארד שקל באפריל, בהמשך לרכישות בסכום דומה בחודש הקודם.

*כל הנתונים הינם אומדן, נכונים לתחילת יום רביעי ה-28 באפריל 2021 .

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין