נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
סיכום חודש – דצמבר 2020

נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

29 בדצמבר 2020

המסחר בתל-אביב בדצמבר* התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו בכ-2% ובכ-4%, בהתאמה, ואילו מדד ת"א-SME60 בלט בעלייה של כ-9%.

לעליות השערים החודש תרמו הודעת חברות התרופות הבינלאומיות "פייזר" ו"מודרנה" על קבלת  אישור-חירום מה-FDA לחיסון שפיתחו לנגיף הקורונה, שבעקבותיהן החל החודש השימוש בחיסון של "פייזר" בבריטניה בארה"ב ובארץ. גורמים אלה גברו על השפעתם השלילית של התגברות התפשטות נגיף הקורונה בגל נוסף בארה"ב באירופה ובארץ, וגילוי מוטציה חדשה של הנגיף, שהביאו להידוק המגבלות בשווקים ולסגר נוסף שלישי בארץ.

עליות שערים של עד כ-6% אפיינו את כל המדדים הענפיים בדצמבר, להוציא את מניות הנפט והגז שירדו בכ-8%.

מחזור המסחר היומי בשוק המניות הסתכם בדצמבר בכ-1.8 מיליארד שקל, נמוך אך במעט מהמחזור הממוצע בשנת 2020 שהסתכם בכ-1.9 מיליארד שקל. ב-3 בדצמבר, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות, הסתכם המחזור במניות בבורסה בכ-3.1 מיליארד שקל, מזה כ-1.7 מיליארד שקל בשלב הנעילה.

בשוק המניות נרשמו גיוסים ערים בהיקף של כ-2.5 מיליארד שקל, כ-1 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י שש חברות חדשות –

4 חברות הייטק שגייסו בהצעה לא אחידה למוסדיים: נופר אנרג'י (גויסו 613 מיליון שקל מתוכם כ-35 מיליון שקל בהצעת מכר , לפי שווי של 2.6 מיליארד שקל), שותפות איי.איי.אם. אינפינטי חמישית השנה (גייסה 40 מיליון שקל), ושתי מנפיקות שגייסו לפי כללי הרישום לחברות מו"פ – סונוביה (גייסה 35 מיליון שקל, לפי שווי של 137 מיליון שקל), ובלייד ריינג'ר (גייסה 23 מיליון שקל, לפי שווי של 93 מיליון שקל).

2 חברות אשראי חוץ בנקאי: מניף (גייסה 200 מיליון שקל, לפי שווי של 642 מיליון שקל), ומלרן פרויקטים (גויסו 59 מיליון שקל מתוכם 22 בהצעת מכר, לפי שווי של 267 מיליון שקל)

בנוסף, חברה חדשה נרשמה החודש בשוק המניות במסגרת הרישום הכפול – "ארקו קורפ" מיזגה לתוכה את "ארקו החזקות", ומניותיה החלו להיסחר בנאסד"ק ובת"א, בשווי של כ-3.7 מיליארד שקל.

7 החברות החדשות שנרשמו החודש בשוק המניות בת"א, מצטרפות ל-23 חברות ושותפויות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה.

עליות שערים בכל מדדי איגרות החוב המובילים: איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות צמודות המדד בלטו בעלייה של כ-0.7%-0.9%, בהשפעת האופטימיות בשווקים עקב התחלת השימוש בחיסון, ועלייה מתונה יותר של כ-0.1%-0.5% אפיינה את איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות שקליות.

מחזור המסחר היומי בשוק איגרות החוב בדצמבר הסתכם בכ-3 מיליארד שקל, נמוך בכ-30% מהמחזור הממוצע השנה, שהסתכם בכ-4.2 מיליארד שקל. עיקר הירידה כ-0.7 מיליארד שקל מקורה באיגרות החוב הממשלתיות שקליות.

גיוסים בשוק איגרות החוב: כ-4.6 מיליארד שקל באג"ח חברות לציבור – כ-3.2 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות הסקטור הריאלי,  וכ-1.4 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות הסקטור הפיננסי.

בקרב מנפיקות הסקטור הריאלי – המשיכו להוביל חברות הנדל"ן עם גיוס בהיקף של כ-2.6 מיליארד שקל בדצמבר. בין המנפיקות החודש חברת אג"ח חדשה בבורסה – חברת הבנייה אלעד מגורים שגייסה 100 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב שקליות בבורסה.

בקרב מנפיקות הסקטור הפיננסי – בנק מזרחי טפחות שגייס כ-0.4 מיליארד שקל באג"ח COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת קרן.

בנוסף גויסו, כ-0.25 מיליארד שקל במימוש סופי של כתבי אופציה לאג"ח שהנפיקה חברת הנדל"ן אמות, וכ-0.4 מיליארד שקל נוספים גויסו ע"י איי.סי.אל (כיל) באג"ח דולרי למשקיעים מסווגים בחו"ל, שנרשם ב-TASE UP.

בשוק הנגזרים מגמה מעורבת: ירידה במחזורי המסחר באופציות על מדד ת"א-35 בהשפעת הירידה בתנודתיות במסחר במניות – מדד התנודתיות VTA35 ירד החודש בכ-18%, ונסחרו כ-98 אלף אופציות ביום (חודשיות ושבועיות) לעומת כ-113 אלף אופציות בממוצע השנה. המשך מחזורי מסחר ערים באופציות הדולריות – בהשפעת החלשות הדולר ביחס לשקל בכ-3% בדצמבר והגעתו לשער של 3.216 שקל הנמוך ביותר מאז מאי 1996, ונסחרו 55 אלף אופציות דולריות ביום בדצמבר – בדומה למחזור הממוצע השנה.

בשוק קרנות הסל נרשמו למסחר החודש  שבע קרנות סל חדשות: קרן סל על מדד מניות אינדקס צריכה מחזורית ישראל, קרן סל על מדד תל בונד-תשואות שקל, וחמש קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל. מנגד, שמונה קרנות סל על מדדי מניות ואיגרות חוב בינלאומיים פורקו ונמחקו מהמסחר.

כיום נסחרות 531 קרנות סל בשווי של כ-89.5 מיליארד שקל – גבוה בכ-2.5 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף נובמבר. עיקר העלייה, כ-1.7 מיליארד שקל, מקורה בקרנות סל על מדדי מניות ואיגרות חוב חברות בת"א – לכ-1.0 מיליארד שקל מתוכם תרמה עלייה בשערי המניות ואיגרות החוב בת"א ולכ-0.7 מיליארד שקל מתוכם תרמה רכישה של קרנות סל ע"י הציבור.

בקרנות הנאמנות נמשכו רכישות הציבור של קרנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בתל-אביב ושל קרנות המשקיעות בחו"ל, והסתכמו בכ-1.4 ובכ-1.3 מיליארד שקל נטו, בהתאמה.

*כל הנתונים נכונים לסוף יום שני ה-28 בדצמבר 2020 .

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין