נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

סיכום חודש – יולי 2020

נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

28 ביולי 2020

המסחר בבורסה בתל-אביב בחודש יולי התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

מדד ת"א-35 המייצג את המניות הגדולות עלה בכ-3% ומדדי ת"א-90 ות"א SME60 המייצגים את המניות הבינוניות בגודלן עלו בכ-7% ובכ-6%, בהתאמה, לעומת עלייה של כ-5% בבורסות בארה"ב ועלייה ממוצעת של כ-2% בבורסות מובילות באירופה. נכון לסוף יולי, מדד ת"א-35 נמוך בכ-18% מהרמה בה היה בתחילת השנה, ואילו מדדי ת"א-90 ות"א SME60 רשמו ירידה מתונה יותר של כ-9%.

מגמת המסחר החודש הושפעה ממספר גורמים, בראשם:

  1. בעקבות גל שני של התפשטות הקורונה בארץ והחזרת המגבלות על עסקים ועל התקהלויות, הודיע בנק ישראל על צעדים נוספים להרחבה מוניטרית, ביניהם לראשונה ירכוש אג״ח קונצרניות בדירוג A מינוס ומעלה, בסך כ-15 מיליארד שקל.

כמו כן הודיעה הממשלה על הרחבת תוכנית הסיוע לשכירים, לעסקים ולעצמאים, ובכלל זה: הגדלת היקף הלוואות מסובסדות בערבות מדינה מכ-22 מיליארד שקל לכ-50 מיליארד שקל, מענק סיוע לאזרחים בסכום כולל של כ-6 מיליארד שקל, הארכת דמי אבטלה לנמצאים בחל"ת עד יוני 2021 ופטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות.

2. הודעות של מספר חברות בעולם על התקדמות בפיתוח של חיסון לנגיף הקורונה, ומגעים שמנהלת מדינת ישראל לרכישת החיסון.

בעדכון המניות החצי שנתי שייכנס לתוקף ב-9 באוגוסט יתווספו למדד ת"א-35 המניות הבאות – אופקו הלת', אנרג'יקס, מיטרוניקס, סאפיינס, נובה, ומטריקס – כולן חברות היי-טק שנהנו מאטרקטיביות גוברת בהשפעת מגפת הקורונה העולמית. מנגד יגרעו מהמדד המניות הבאות – בזן, פתאל החזקות, דלק קבוצה, חברה לישראל, דלק קידוחים יהש, וגזית גלוב – כולן ירדו בעשרות אחוזים בהשפעת פגיעה בפעילות החברות וירידה חדה במחירי הנפט והגז עקב הקורונה.

עליות שערים אפיינו את כל המדדים הענפיים, בראשם: מדד מניות חברות ושותפויות הנפט והגז שזינק החודש בכ-16%, וזאת בהשפעת עסקת ענק בסכום של כ-5 מיליארד דולר לרכישת "נובל אנרג'י", מפעילת מאגרי הגז "לויתן" ו"תמר" שמול חופי ישראל, ע"י תאגיד האנרגיה הבינלאומי "שברון". מדד טק-עילית שמייצג חברות טכנולוגיה וחברות ביומד – ענפים שהאטרקטיביות שלהם עלתה בהשפעת משבר הקורונה העולמי" עלה בכ-12% ביולי ושבר את השיא אליו הגיע בחודש הקודם.

המחזור היומי בשוק המניות כולל תעודות סל הסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל ביולי, החודש הראשון לפגרת הקיץ,  נמוך בכ-18% מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של השנה. בסיכום החודשים ינואר-יולי 2020 נסחרו מניות בהיקף של כ-2 מיליארד שקל ביום – גבוה בכ-54% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
ב-2 ביולי, מועד עדכון חודשי של מדדי המניות, הסתכם המחזור במניות בבורסה בכ-2.8 מיליארד שקל, מזה כ-1 מיליארד שקל בשלב הנעילה.

בשוק המניות בתל אביב גויסו החודש כ-620 מיליון שקל. מתוכם, כ-380 מיליון שקל גויסו בשמונה הנפקות לציבור ובשלוש הנפקות של זכויות. בין המנפיקות החודש שותפות מילניום פוד-טק העוסקת במחקר ופיתוח בתחום הפודטק – תחליפי מזון ומזון חדשני, שגייסה כ-21 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של יחידות השתתפות  לציבור (IPO) לפי שווי שותפות של כ-26 מיליון שקל אחרי ההנפקה. שותפות מילניום פוד-טוק הינה שותפות המחקר והפיתוח הראשונה שנרשמה למסחר בבורסה מאז שפורסמו ההנחיות המתירות רישום של שותפות מו"פ במאי 2019 , והיא מצטרפת ל-8 חברות חדשות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה.

בקרב המנפיקות הותיקות, בלטו בגודלן הנפקה לציבור שביצעה חברת הפיננסים מור השקעות והנפקת זכויות שביצעה חברת המלונאות והתיירות פתאל החזקות בסך של כ-100 מיליון שקל, כל אחת.

כ-240 מיליון שקל גויסו בשבע הקצאות פרטיות של מניות, מתוכם כ-165 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה החליפית אוגווינד בהקצאה של מניות למשקיעים מסווגים.

החברות הדואליות גייסו החודש בחו"ל כ-26 מיליון שקל. מתוכם, כ-15 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הטכנולוגיה סייפ-טי גרופ שמניותיה נסחרות במקביל ב-NASDAQ (סמל: SFET) שביצעה הנפקה לציבור בארה"ב, שניה השנה.

בשוק איגרות החוב נרשמה ביולי מגמה מעורבת במדדי איגרות החוב, כאשר איגרות החוב הקונצרניות בלטו בעלייה של עד כ-5%, בהשפעת הודעת בנק ישראל על כוונתו לרכוש לראשונה אג"ח קונצרני, איגרות החוב הממשלתיות שקליות נותרו ללא שינוי, ואילו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד ירדו בכ-0.8%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה במעט מכ-0.6% בסוף יוני לכ-0.65% בסוף יולי, בעוד התשואה לפדיון של איגרות החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב ירדה במעט מכ-0.65% בסוף יוני, לכ-0.6% בסוף חודש יולי.

המחזור היומי באיגרות חוב הסתכם בכ-3.3 מיליארד שקל בחודש יולי, נמוך בכ-30% מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של השנה. בסיכום החודשים ינואר-יולי 2020 נסחרו איגרות חוב בהיקף של כ-4.6 מיליארד שקל ביום – גבוה בכ-30% מהמחזור הממוצע בשנת 2019. עיקר הירידה במחזורי המסחר ביולי לעומת המחזור בחודש הקודם– כ-0.7 מיליארד שקל באג"ח ממשלתי שקלי, שהמחזור היומי בהן ירד מכ-2.1 מיליארד שקל ביוני, לכ-1.4 מיליארד שקל ביולי.

במלווה קצר מועד – המחזור היומי שהסתכם בכ-0.5 מיליארד שקל ביולי היה נמוך בכ-32% מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של השנה. בסיכום החודשים ינואר-יולי 2020 נסחר מק"מ בהיקף של כ-0.8 מיליארד שקל ביום – גבוה בכ-85% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.. יצוין כי ביום שלישי ה-7 ביולי נרשם מחזור מסחר חריג בשוק המק"מ בסך כ-2.7 מיליארד שקל.

הגיוסים בשוק איגרות החוב בחודש יולי צפויים להסתכם בכ-4.3 מיליארד שקל.

מתוכם, גיוס של כ-2.9 מיליארד שקל מהציבור ב-12 הנפקות לציבור של איגרות חוב: כ-2.8 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות הסקטור הריאלי וכ-0.1 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות פיננסים.

בין המנפיקות: קבוצת המזון שטראוס  שגייסה כ-0.7 מיליארד שקל בסדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 1.9%, מח"מ 9.9 שנים ובדירוג AA+ "מעלות" ו-Aa1 "מידרוג". שבע חברות נדל"ן גייסו כ-1.2 מיליארד שקל, בראשן חברת הבנייה שיכון ובינוי שגייסה כ-0.4 מיליארד שקל כמחצית הסכום בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בתשואה לפדיון של 2.7%, וכמחצית הסכום בסדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית 3.25%, מח"מ 6.7 שנים ובדירוג A "מעלות" ו-A2 "מידרוג".

שלוש חברות ענף המסחר והשירותים גייסו כ-1 מיליארד שקל, בראשן החברה הממשלתית נתיבי הגז שגייסה כ-0.5 מיליארד שקל באמצעות הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד בתשואה לפדיון של 0.4%.

בנוסף, גויסו של כ-0.4 מיליארד שקל בשלוש הקצאות פרטיות של אג"ח סחיר למשקיעים מסווגים,
כ-0.3 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י חברת התקשורת פרטנר בהקצאה של אג"ח צמוד מדד בתשואה לפדיון של כ-2.6%.

כ-1.0 מיליארד שקל נוספים גויסו ע"י אורמת טכנולוגיות בהקצאה של אג"ח שקלי סדרה חדשה שנרשמה למסחר ברצף מוסדיים. האג"ח נושא ריבית 3.35%, מח"מ 5.7 שנים, ומדורג AA- "מעלות".

שוק הנגזרים התאפיין החודש במחזורי מסחר דומים לאלה שנרשמו בחודש הקודם, וזאת בהשפעת התמתנות התנודתיות בשוק המניות כפי שבאה לידי ביטוי במדד VTA35. המדד ירד מכ-29 נקודות בסוף יוני לכ-25 נקודות, וזאת בדומה למדד VIX S&P שירד החודש בכ-15%.

מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) הסתכם ביולי בכ-110  אלף יחידות בדומה למחזור בחודש הקודם. יצוין כי באופציות החודשיות ירד המחזור מכ-74 אלף יחידות ביום ביוני לכ-56 אלף יחידות ביום ביולי, ואילו באופציות השבועיות נרשמה מגמה הפוכה והמחזור עלה מכ-36 אלף יחידות ביום ביוני לכ-54 אלף יחידות ביום ביולי.

בסיכום החודשים ינואר-יולי 2020 נסחרו 121 אלף אופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) – גבוה בכ-25% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.שווי השוק של 543 קרנות הסל שנסחרו בבורסה בסוף יולי 2020 היה גבוה בכ-3.2 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-80 מיליארד שקל. החודש נרשמה עלייה במרבית קרנות הסל לסוגיהן, כשעיקר העלייה כ-1.2 מיליארד שקל מקורה בעליית שערי המניות בחו"ל, וכ-1.0 מיליארד שקל עליית שערי המניות ואיגרות חוב קונצרניות בתל-אביב.

החודש הציבור רכש קרנות סל בשווי של כ-1  מיליארד שקל נטו, לאחר מכירות בסכום דומה בחודש הקודם. עיקר הרכישות, נטו, החודש – כ-0.7 וכ-0.5 מיליארד שקל היו של קרנות סל על מדדי מניות ועל מדדי איגרות חוב חברות מקומיים, בהתאמה. כמו כן, הציבור מכר, נטו, קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל בסך 0.2 מיליארד שקל, המשך למכירות בסך כ-0.8 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם.

בשוק קרנות הנאמנות נרשמה מגמה הפוכה לזו שבקרנות סל, כאשר הציבור מכר קרנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בת"א בסכום של כ-1 מיליארד שקל נטו, ורכש  קרנות המשקיעות במניות בחו"ל בסכום של כ-0.7 מיליארד שקל נטו.

**כל הנתונים הינם אומדן, נכונים ליום שני ה-27 ביולי 2020 .

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין