נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
סיכום חודש – יולי 2021

נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

28 ביולי 2021

המסחר בבורסה בת"א ביולי 2021* התנהל על רקע עלייה במספר הנדבקים בנגיף הקורונה בארץ, זאת בהמשך למגמה שהחלה בחודש הקודם. בעקבות זאת הכריז משרד הבריאות על מגבלות קורונה באירועים רבי משתתפים במסגרת ה"תו השמח" החל ב-21 ביולי, והחזרת מגבלות הקורונה שבוטלו בתחילת יוני ונכללו במסגרת "התו הירוק" החל ב-29 ביולי.

המסחר בשוק המניות בתל-אביב בחודש יולי הסתכם בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים, כאשר מדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו החודש בכ-1% ובכ-3%, בהתאמה, ומדד ת"א-SME60 ירד החודש בכ-6%. מדדים אלה עדיין גבוהים בכ-10%-12% מהרמה בה היו בתחילת השנה.

ירידות שערים אפיינו החודש את כל המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א-נפט וגז ות"א-ביומד שירדו החודש בממוצע בכ-8%, כל מדד, אך הם גבוהים בכ-23% ובכ-7%, בהתאמה, לעומת הרמה בה היו בתחילת השנה.

מחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, הסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל ביולי, נמוך בכ-10% מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של השנה. ב-1 ביולי, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות נרשם מחזור בסך כ-3.5 מיליארד שקל בבורסה – כ-1.9 מיליארד שקל מתוכם, בשלב הנעילה.

הגיוסים בשוק המניות בתל אביב  צפויים להסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל, סכום הגבוה ביותר מפי שניים לעומת הגיוסים ביולי 2020.

גל ההנפקות הראשוניות ממשיך – עשר חברות חדשות, בהן שש חברות הייטק ושותפות מו"פ אחת, השלימו החודש הנפקות ראשוניות (IPOs) במסגרתן גויס סכום כולל בהיקף של כ-1 מיליארד שקל.

עשר המנפיקות החדשות ביולי, מצטרפות ל-65  חברות חדשות בשוק המניות שהצטרפו לבורסה במחצית הראשונה של השנה (בהן שתי חברות שביצעו רישום כפול). (לרשימת כל 73 המנפיקות החדשות מתחילת השנה, ראה אתר הבורסה).

בקרב המנפיקות החודש בלטו בגודלן: חברת המסחר המקוון לפרטי אופנה טרמינל איקס, חברת הבנייה רימון יעוץ וחברת הקלינטק אקונרג'י ששווין לאחר ההנפקה היה כ-1.4-1.1 מיליארד שקל כל אחת.

בין המנפיקות החדשות חברת קנבוטק, הראשונה בבורסה לבצע גיוס באמצעות פניה לציבור דרך אתר מימון המונים FUNDIT.

יצוין כי גם החודש מרבית ההנפקות הראשוניות בוצעו בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building). בין המנפיקות בדרך זו:  חברת טרמינל איקס שביצעה הנפקה גלובלית למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל בהובלת בית ההשקעות UBS והחתם הישראלי ווליו בייס חיתום וניהול.

 

המנפיקות החדשות שהצטרפו החודש הן (סכומים במיליוני שקלים):

(1) החברה הנפיקה לפי כללי הרישום לחברות מו"פ.

(2) הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים.

(3) הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים + הצעה אחידה לציבור.

(4) הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל ע"י החברה. מזה כ-176 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר.

(5) הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים. מזה כ-21 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר.

 

החודש הושלמה הכנסת פעילות חדשה לחברה נסחרת: חברת הקלינטק "סטורג' דרופ", העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות בתחום אגירת אנרגיה, מוזגה לתוך חברת "מדיוי".

בנוסף בוצעו החודש שלוש הנפקות לציבור ע"י חברות נסחרות, וגויסו כ-184 מיליון שקל. מתוכם כ-163 מיליון שקל שגויסו ע"י קרן להשקעה בתשתיות ג'נריישן קפיטל.

החודש בוצעו 13 הקצאות פרטיות של מניות בשווי של כ-530 מיליון שקל. מתוכם, כ-300 מיליון שקל גויסו ע"י חברת מרכזי הקניות ביג בהקצאה של כ-3% ממניותיה למשקיע מסווג.

בשוק איגרות החוב נרשמו ביולי עליות שערים במרבית המדדים המובילים, זאת בהשפעת התגברות אי הוודאות וירידות השערים בשוק המניות שהגבירו את העדפת האפיק הסולידי.

איגרות החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועה עלו החודש בכ-0.7%, ובראשן איגרות החוב לטווח של 10 שנים שעלו בכ-2%. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה מעט מכ-1.1% בסוף יוני לכ-1.0% בסוף יולי 2021.

איגרות החוב הקונצרניות שקליות הכלולות במדד תל בונד שקלי-50 נותרו החודש ללא שינוי, בעוד אלה הכלולות במדד תל בונד-גלובל עלו החודש בכ-0.3%.

עליות שערים אפיינו גם את איגרות החוב צמודות המדד, כאשר: איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד רשמו עלייה של כ-0.6%, ואיגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד עלו בכ-0.3%. לעלייה באיגרות חוב אלה תרמה העלייה בשיעור האינפלציה כפי שעולה מנתוני הלמ"ס  – מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.1% ביוני 2021, ובסיכום המחצית הראשונה של 2021 עלה ב-1.6%.

איגרות החוב הקונצרניות צמודות המט"ח עלו החודש בכ-0.4%, והן ממשיכות להוביל בעלייה של כ-9% מתחילת השנה, וזאת בהשפעת ציפיות להתחזקות הדולר ביחס לשקל כתוצאה מתוכנית רכישות הדולרים עליה הודיע בנק ישראל בתחילת השנה. יצוין כי בסיכום חודש יולי נותר שער הדולר ביחס לשקל כמעט ללא שינוי, והוא גבוה בכ-1.2% מהרמה בה היה בתחילת השנה.

בשוק איגרות חוב נרשמו ביולי מחזורי מסחר גבוהים לעומת החודש הקודם:

המחזור היומי באיגרות חוב הקונצרניות (ללא קרנות סל) הסתכם בכ-0.8 מיליארד שקל ביולי – גבוה בכ-5% מהמחזור בחודש הקודם וגם מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2021.
המחזור היומי באיגרות החוב הממשלתיות שקליות הסתכם בכ-2 מיליארד שקל ביולי – גבוה בכ-21% מהמחזור בחודש הקודם, אך נמוך בכ-4% לעומת המחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2021, והמחזור היומי באיגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד הסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל – גבוה בכ-4% מהמחזור בחודש הקודם, אך נמוך בכ-5% מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2021.

מגמה דומה אפיינה את מחזורי המסחר במלווה קצר מועד שהסתכמו בכ-0.3 מיליארד שקל ביום, גבוה אמנם בכ-75% מהמחזור בחודש הקודם, אך נמוך בכ-15% מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2021.

הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר הסתכמו בכ-7.5 מיליארד שקל ביולי, כ-75% מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-25% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד. גיוסי האוצר השנה ירדו בהדרגה מכ-14.8 מיליארד שקל בינואר 2021  לכ-9.9 ביוני ולכ-7.5 מיליארד שקל ביולי 2021. להאטה המתמשכת בהיקף גיוסי האוצר, מתחילת השנה, תרמה העלייה בהכנסות הממשלה, בעיקר ממיסים, בכ-29% במחצית הראשונה של 2021 לעומת התקופה המקבילה אשתקד כפי שעולה מנתוני משרד האוצר.

הגיוסים בהנפקות לציבור והקצאות פרטיות בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי התגברו ביולי והם צפויים להסתכם בכ-10.7 מיליארד שקל – לעומת גיוס בסך כ-3.7 מיליארד שקל בממוצע חודשי במחצית הראשונה של 2021. זהו הסכום הגבוה ביותר שגויס בחודש ע"י הסקטור העסקי, מאז השיא שנרשם בדצמבר 2019 (כ-15.8 מיליארד שקל).

החודש גויסו ע"י חברות הסקטור הריאלי, בעיקר, כ-10 מיליארד שקל ב-18 הנפקות של איגרות חוב לציבור. כ-6.8 מיליארד שקל מתוכם גויסו בשלוש הנפקות:

  • כ-3.7 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת מרכזי הקניות קבוצת עזריאלי בהנפקה הגדולה ביותר של איגרות חוב בבורסה ע"י חברה מהסקטור הריאלי. החברה הנפיקה שתי סדרות חדשות של אג"ח צמוד מדד בדירוג AA פלוס "מעלות": סדרה במח"מ 9.9 שנים ובריבית 0.9%, וסדרה במח"מ 13.2 שנים ובריבית 1.69%. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1.3 מיליארד שקל בשנים 2022-2021.
  • כ-1.9 מיליארד שקל גויסו ע"י אלביט מערכות שהנפיקה שלוש סדרות חדשות של אג"ח בדירוג AA "מעלות". כ-1.5 מיליארד שקל גויסו באג"ח שקלי במח"מ 4.3 שנים בריבית 1.08%, כ-0.2 מיליארד שקל גויסו באג"ח דולרי במח"מ 4.2 שנים בריבית 2.12%, וכ-0.2 מיליארד שקל גויסו באג"ח דולרי במח"מ 6.6 שנים בריבית 2.67%. לחברה לא צפויים פדיונות אג"ח סחיר בשנים 2022-2021.
  • כ-1.2 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת החשמל הממשלתית בהנפקת שתי סדרות חדשות של אג"ח צמוד מדד בדירוג AA פלוס "מעלות", ו-Aa1 "מידרוג": סדרה במח"מ 5.9 שנים ובריבית 1%, וסדרה במח"מ 13.7 שנים ובריבית 1.25%. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-4.5 מיליארד שקל בשנים 2022-2021.

שוק הנגזרים התאפיין בעלייה במחזורי המסחר  לעומת החודש הקודם, ובמחזורי מסחר דומים לאלה שנרשמו בממוצע במחצית הראשונה של 2021.

מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) עלה לעומת החודש הקודם, בהשפעת התנודתיות במסחר, והסתכם בכ-97 אלף יחידות בחודש יולי לעומת כ-81 אלף יחידות בחודש הקודם, ובדומה למחזור ממוצע במחצית הראשונה של 2021. מדד התנודתיות VTA35  עלה מכ-12 נקודות בסוף יוני לכ-19 נקודות ב-19 ביולי, וירד לרמה של כ-14 נקודות בסוף יולי.

מחזור המסחר היומי באופציות הדולריות עלה אף הוא לעומת החודש הקודם והסתכם בכ-49 אלף יחידות ביולי, לעומת כ-39 אלף יחידות בחודש הקודם, ובדומה למחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2021.

בסוף יולי נסחרות בבורסה 549 קרנות הסל, שווין המצרפי הסתכם בכ-99.1 מיליארד שקל.

החודש נרשמו למסחר 4 קרנות סל חדשות:

  • קרן שלישית בבורסה על מדד המניות ת"א-בנייה שהבורסה השיקה בפברואר 2020, ונרשמה ע"י קסם.
  • שלוש קרנות על מדדי מניות בחו"לBluestar Europe Travel and Vacation (נרשמה ע"י "מגדל"), אינדקס חברות צריכה אסייתיות (נרשמה ע"י "תכלית") ו – אינדקס InsurTech (נרשמה ע"י "פסגות").

שווי השוק של קרנות הסל בסוף יולי 2021 היה נמוך בכ-1.0 מיליארד שקל לעומת השווי של קרנות הסל בסוף החודש הקודם. מחצית הירידה, מקורה בירידת שערי המניות בת"א:

  • כ-0.6 מיליארד שקל ירידה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בתל-אביב. ירידה של כ-0.5 מיליארד שקל בשווי קרנות אלה מקורה בירידת שערי המניות, וירידה של כ-0.1 מיליארד שקל מקורה במכירות נטו של הציבור.
  • כ-0.1 מיליארד שקל ירידה בשווי קרנות הסל על מדדי אג"ח בת"א – מקורה במכירות נטו ע"י הציבור של קרנות סל על מדדי איגרות חוב קונצרניות.
  • כ-0.1 מיליארד שקל ירידה בשווי קרנות הסל על מדדי איגרות חוב בינלאומיים – מקורה במכירות נטו ע"י הציבור.
  • כ-0.2 מיליארד שקל ירידה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בינלאומיים – ירידת שווי הקרנות בכ-0.5 מיליארד שקל עקב מכירות הציבור, קוזזה בעליית שווין של הקרנות בכ-0.3 מיליארד שקל שמקורה בעליית מדדי המניות.

בשוק קרנות הנאמנות נמשכו רכישות הציבור של קרנות נאמנות המשקיעות באג"ח בתל-אביב והסתכמו בכ-1.3 מיליארד שקל נטו ביולי, בהמשך לרכישות ענק בסך כ-17 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2021, בעוד רכישות של קרנות נאמנות על מדדי מניות מקומיים נבלמו החודש לאחר רכישות של כ-3 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2021,.

רכישות של קרנות נאמנות על מדדי מניות ואג"ח בינלאומיים נבלמו אף הן והסתכמו בכ-0.1 מיליארד שקל בלבד ביולי, בהמשך לרכישות בסך כ-4.4  מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2021.

 

¨ כל הנתונים הינם אומדן, נכון לתחילת יום רביעי ה-28 ביולי 2021.

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין