נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
סיכום חודש – מאי 2021

נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

30 במאי 2021

המסחר בחודש מאי 2021* התנהל על רקע דעיכת הקורונה בארץ, שבעקבותיה הכריז משרד הבריאות על ביטול מגבלות הקורונה שנכללו במסגרות "התו הירוק" ו"התו הסגול" החל ב-1 ביוני.

בעקבות הרחבת הפעילות במשק, חלה ירידה בשיעור האבטלה כפי שעולה מנתוני הלמ"ס, לפיהם: שיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים, ירד מכ-9.5% במרץ 2021, לכ-7.9% באפריל 2021.

המדד המשולב למצב המשק לחודש אפריל 2021 עלה ב-0.25%, בהמשך לעלייה של כ-0.4% בכל אחד מהחודשים פברואר-מרץ 2021,  כפי שעולה מנתוני בנק ישראל.

כמו כן המסחר החודש הושפע מפרסום דוחות כספיים לרבעון הראשון של השנה ע"י החברות הבורסאיות. יצוין כי למתיחות הביטחונית שהגיעה לכדי ירי רקטות לעבר ישובים ברחבי הארץ ולמבצע "שומר החומות" שהסתיים כעבור עשרה ימים ב-21 במאי, וכן למגעים המתמשכים להרכבת הממשלה  לא היתה השפעה מהותית על המסחר.

המסחר בבורסה בתל-אביב בחודש מאי הסתכם בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, כאשר מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו החודש בכ-3%-4%, ובסיכום מתחילת השנה עלו בכ-14% כל מדד. מדד ת"א-SME60 ירד החודש בכ-1.5% , אך הוא עדיין גבוה בכ-18% מהרמה בה היה בתחילת השנה.

עליות שערים אפיינו החודש את מרבית המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א בנקים-5 ות"א-בנייה שעלו החודש בכ-11% ובכ-8%, בהתאמה, והשלימו עלייה חדה של כ-40% וכ-33%, בהתאמה, מתחילת השנה.

מאידך, מדדי ת"א-טכנולוגיה ות"א-ביומד ירדו החודש בכ-4% ובכ- 2%, בהתאמה, אך הם גבוהים בכ-3% ובכ-19% לעומת הרמה בה היו בתחילת השנה.

מחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, הסתכם בכ-1.9 מיליארד שקל במאי, בדומה למחזור הממוצע מתחילת השנה. ב-6 במאי, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות נרשם מחזור בסך כ-2.9 מיליארד שקל בבורסה – כ-1.2 מיליארד שקל מתוכם, בשלב הנעילה.

גיוסים ערים נרשמו החודש בשוק המניות בתל אביב, זאת בדומה למגמה בשליש הראשון של 2021 ובהמשך למגמה משנה קודמת, והם צפויים להסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל.

גל ההנפקות הראשוניות ממשיך – עשר חברות חדשות, בהן ארבע חברות הייטק, השלימו החודש הנפקות ראשוניות (IPOs) במסגרתן גויס סכום כולל בהיקף של כ-2.1 מיליארד שקל.

המנפיקות החדשות שהצטרפו החודש הן (סכומים במיליוני שקלים):

*כל הנתונים הינם אומדן, נכון לתחילת יום ראשון ה-30 במאי2021 .

 

(1) החברה הנפיקה לפי כללי הרישום לחברות מו"פ.

עשר המנפיקות החדשות במאי בהן ארבע חברות הייטק, מצטרפות ל-36 חברות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה בהן  27 חברות הייטק ושותפויות מו"פ. (לרשימת כל 45 המנפיקות החדשות מתחילת השנה, ראה אתר הבורסה.

יצוין כי כל ההנפקות הראשוניות החודש בוצעו בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building). בקרב המנפיקות החודש בלטו בגודלן שלוש החברות הבאות:

הנפקת נאייקס – היא ההנפקה הראשונית הגדולה ביותר אי פעם מתחום ההיי-טק בבורסה בתל אביב. כ-667 מיליון שקל גויסו בהנפקה גלובלית למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל, לפי שווי חברה של כ-3.4 מיליארד שקל לאחר ההנפקה. כ-462 מיליון שקל גויסו ע"י החברה, וכ-205 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין.

הנפקת ריטיילורס, היא ההנפקה הראשונית השנייה בגודלה השנה. כ-572 מיליון שקל גויסו בהנפקה גלובלית למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל, לפי שווי חברה של כ-2.5 מיליארד שקל לאחר ההנפקה. כ-477 מיליון שקל גויסו ע"י החברה, וכ-95 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר ע"י " לאומי פרטנרס".

ארגו פרופרטיס שגייסה כ-216 מיליון שקל לפי שווי של כ-3 מיליארד שקל לאחר ההנפקה.

גיוס עתידי בהנפקות ראשוניות: חברת הביומד אנויזן מדיקל צפויה לגייס עד כ-20 מיליון שקל בהנפקה ראשונית של מניות ביום שלישי הקרוב, ה-1 ביוני, וקרן להשקעה בתשתיות – קיסטון ריט פרסמה תשקיף להשלמה שבמסגרתו תגייס עד 150 מיליון שקל בהנפקה ראשונית של מניות (IPO).

בנוסף צפוי כי עד סוף החודש- ביומיים הקרובים, עוד כ-12 חברות חדשות יפרסמו תשקיפים להשלמה על בסיס דוחות כספיים לשנת 2020.

החודש הושלמה הכנסת פעילות הייטק לשתי חברות נסחרות: חברת הפודטק "ביו-דבש" העוסקת בפיתוח תהליך של ייצור דבש מתורבת מוזגה לתוך חברת "וואיטסטון", וחברת "בליץ אלקטריק מוטורס", העוסקת בייצור ושיווק של אופנועים חשמליים, מוזגה לתוך חברת "ענבר גרופ".

החודש בוצעו תשע הקצאות פרטיות של מניות בשווי של כ-180 מיליון שקל. מתוכם, כ-50 מיליון שקל שגויסו ע"י חברת הבנייה צמח המרמן בהקצאה של כ-10% ממניותיה ל"כלל חברה לביטוח".

בשוק איגרות החוב נרשמו במאי מגמה מעורבת במדדים המובילים.

עליות שערים אפיינו את המדדים הצמודים, כאשר:

איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד הכלולות במדדי תל בונד-20 ותל-בונד צמודות נדל"ן בלטו החודש בעלייה של כ-1.5% כל מדד, ואילו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד רשמו עלייה של כ-0.4%. לעלייה באיגרות חוב אלה תרמה העלייה בשיעור האינפלציה כפי שעולה מנתוני הלמ"ס  – מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% באפריל 2021, ובסיכום השליש הראשון של 2021 עלה ב-1.1%.

איגרות החוב הקונצרניות צמודות המט"ח עלו החודש בכ-0.8%, והן ממשיכות להוביל בעלייה של כ-7% מתחילת השנה, וזאת בהשפעת ציפיות להתחזקות הדולר ביחס לשקל כתוצאה מתוכנית רכישות הדולרים עליה הודיע בנק ישראל בתחילת השנה. יצוין כי בסיכום חודש מאי נותר שער הדולר ביחס לשקל כמעט ללא שינוי, אך שערו עדיין גבוה בכ-1% לעומת תחילת השנה.

מאידך, ירידות שערים אפיינו את מרבית המדדים השקליים, כאשר:

איגרות החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועה ירדו החודש בכ- 0.4% והתשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה כמעט ללא שינוי והגיעה לכ-1.0% בסוף מאי 2021. יצוין כי התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים נותרה אף היא ללא שינוי החודש והגיעה לכ-1.6% בסוף מאי  2021 וזאת בדומה לתשואה לפדיון בסוף החודש הקודם.

איגרות החוב הקונצרניות שקליות הכלולות במדד תל בונד שקלי-50 נותרו החודש ללא שינוי, בעוד אלה הכלולות במדד תל בונד-גלובל עלו החודש בכ-1.6%.

בשוק איגרות חוב נרשמו במאי מחזורי מסחר ערים באיגרות החוב הקונצרניות ובאיגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד – גבוהים מהמחזור הממוצע מתחילת השנה:

המחזור היומי באיגרות חוב הקונצרניות (ללא קרנות סל) הסתכם בכ-1 מיליארד שקל במאי – גבוה בכ-36% מהמחזור הממוצע בינואר-אפריל 2021, והמחזור היומי באיגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל– גבוה בכ-22% מהמחזור הממוצע בינואר-אפריל 2021.

מאידך, המחזור היומי באיגרות החוב הממשלתיות שקליות הסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל בלבד במאי, גבוה אמנם מהמחזור בחודש הקודם (כ-1.6 מיליארד שקל) אך נמוך בכ-21% לעומת המחזור הממוצע בחודשים ינואר-אפריל 2021. מגמה דומה אפיינה את מחזורי המסחר במלווה קצר מועד שהסתכמו בכ-0.3 מיליארד שקל ביום, גבוה אמנם מהמחזור בחודש הקודם, אך נמוך בכ-12% מהמחזור הממוצע בחודשים ינואר-אפריל 2021.

הבורסה השיקה החודש סדרת מדדי איגרות חוב חדשים רציפים  All-Bond: מדד All-Bond כללי שהחליף את מדד אג"ח כללי; מדד All-Bond צמוד שהחליף את מדד אג"ח צמודות מדד; ושני מדדים חדשים – מדד All-Bond שקלי אשר כולל את האג"ח הממשלתיות והקונצרניות שאינן צמודות ונושאות ריבית קבועה, ומדד All-Bond ריבית משתנה, אשר כולל את האג"ח הממשלתיות והקונצרניות שאינן צמודות ונושאות ריבית משתנה.

 

הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר הסתכמו בכ-10.5 מיליארד שקל במאי, כ-73% מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-27% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד. מתחילת השנה גייס האוצר כ-65 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בת"א לעומת כ-36 מיליארד שקל אשתקד. יחד עם זאת יש לציין כי גיוסי האוצר השנה ירדו בהדרגה מכ-14.8 מיליארד שקל בינואר 2021  לכ-10.5 מיליארד שקל במאי 2021. להאטה בהיקף גיוסי האוצר מתחילת השנה תרמה העלייה בהכנסות הממשלה, בעיקר ממיסים, בכ-28% בינואר-אפריל 2021 לעומת התקופה המקבילה אשתקד כפי שעולה מנתוני משרד האוצר.

הגיוסים בהנפקות לציבור והקצאות פרטיות בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי התמתנו במאי והם צפויים להסתכם בכ-2 מיליארד שקל. מתוכם כ-1.7 מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הריאלי, וכ-0.3 מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הפיננסי.

החודש גויסו כ-1.5 מיליארד שקל בשש הנפקות לציבור. כמחצית הסכום גויס ע"י החברה לישראל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 6.6 שנים, ריבית 2.74%, בדירוג A "מעלות". לחברה  צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1.6 מיליארד שקל בשנים 2022-2021.

כ-0.8 מיליארד שקל נוספים גויסו החודש באג"ח שהוקצה למשקיעים מוסדיים ונסחר ב- ב-TASE UP: כ-0.7 מיליארד שקל גויסו ע"י החברה הממשלתית הלא-בורסאית רפאל בהרחבת סדרות של אג"ח צמוד מדד ואג"ח שקלי בדירוג Aaa, וכ-0.1 מיליארד שקל גויסו לראשונה בדרך זו ע"י חברת הפיננסים הבורסאית וואליו קפיטל.

שוק הנגזרים התאפיין במגמה מעורבת במחזורי המסחר  לעומת החודש הקודם ולעומת המחזור הממוצע בחודשים ינואר-אפריל 2021.

מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) עלה, בהשפעת התנודתיות במסחר, והסתכם במאי בכ-116 אלף יחידות לעומת כ-83 אלף יחידות בחודש הקודם ולעומת כ-99 אלף יחידות בממוצע בינואר-אפריל 2021. מדד התנודתיות VTA35  עלה מכ-12 נקודות בסוף אפריל לכ-18 נקודות ב-12  במאי, היום השלישי למבצע "שומר החומות", וירד בחזרה לרמה של כ-12 נקודות בסוף מאי.

 

מחזור המסחר היומי באופציות הדולריות ירד והסתכם בכ-51 אלף יחידות, לעומת 61  אלף יחידות באפריל ולעומת כ-65 אלף יחידות בממוצע בינואר-אפריל 2021.

בסוף מאי נסחרות בבורסה 541 קרנות הסל, שווין המצרפי עבר לראשונה  את רף ה-100 מיליארד שקל והגיע לכ-101 מיליארד שקל.

החודש נרשמו למסחר 3 קרנות סל חדשות:

  • קרן ראשונה על מדד המניות ת"א-125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים שהבורסה השיקה בדצמבר 2020, ונרשמה ע"י מגדל.
  • שתי קרנות על מדדי מניות בחו"לBluestar Genomic Health Care ( נרשמה ע"י "מגדל") ו – אינדקס Pets Care (נרשמה ע"י "תכלית")

שווי השוק של קרנות הסל בסוף מאי 2021 היה גבוה בכ-2 מיליארד שקל לעומת השווי של קרנות הסל בסוף החודש הקודם. עיקר העלייה בשווי – כ-1.5 מיליארד שקל מקורה בעליית שערי המניות בת"א:

כ-1.8 מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בתל-אביב. עלייה של כ-1.5 מיליארד שקל בשווי קרנות אלה מקורה בעליית שערי המניות, ועלייה של כ-0.3 מיליארד שקל מקורה ברכישות נטו של הציבור.

    • כ-0.3 מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על מדדי אג"ח בת"א – כ-0.2 מיליארד שקל עלייה שמקורה במדדי איגרות החוב הקונצרניות וכ-0.1 מיליארד שקל עלייה שמקורה רכישות הציבור של קרנות סל על מדדי איגרות חוב ממשלתיות.
    • כ-0.1 מיליארד שקל ירידה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בינלאומיים – ירידה של 0.3 בשווי הקרנות עקב מדדי המניות, קוזזה חלקית ברכישות הציבור בסך כ-0.2 מיליארד שקל נטו.

בשוק קרנות הנאמנות נמשכו רכישות הציבור של קרנות נאמנות המשקיעות במניות ובאג"ח בתל-אביב והסתכמו בכ-3.1 מיליארד שקל נטו יחד במאי, מזה כ-2.4 מיליארד שקל רכישות שבוצעו בקרנות אג"ח, וזאת בהמשך לרכישות בסך כ-4.1 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם, שגם בוצעו ברובן בקרנות האג"ח. רכישות של קרנות המשקיעות בחו"ל הסתכמו בכ-0.8 מיליארד שקל במאי, בהמשך לרכישות בסכום דומה בחודש הקודם.

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין