נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
סיכום חודש – ספטמבר 2020

נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

29 בספטמבר 2020

המסחר בבורסה בתל-אביב בחודש ספטמבר* התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים, וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

מדד ת"א-35 המייצג את המניות הגדולות בבורסה, ומדד ת"א-90 המייצג את המניות הבינוניות בגודלן ירדו בכ-8%, בעוד מדד ת"א צמיחה המייצג את המניות הקטנות רשם ירידה מתונה יותר של כ-4%.

ירידה של כ- 3%-6% נרשמה החודש במדדי המניות המובילים בבורסות בארה"ב וירידה ממוצעת של כ-2% נרשמה בבורסות מובילות באירופה.

המסחר החודש התנהל על רקע חופשות חגי תשרי והושפע ממספר גורמים, בראשם:

  • התגברות גל שני של התפשטות נגיף הקורונה, וכניסת המשק לסגר נוסף החל ב-18 בספטמבר למשך שלושה שבועות לפחות. בעקבות זאת הודיעה ממשלת ישראל על תכנית לפיצוי מעסיקים ועובדים בגין נזקי הסגר, ובעיקר למניעת פיטורים והוצאה לחל"ת.

מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים הגיע ל-9.8% בחודש אוגוסט 2020.

  • הודעת הפד על הותרת הריבית בארה"ב ברמה אפסית עד סוף שנת 2023.
  • חתימה על הסכם שלום היסטורי בין ישראל לאיחוד האמירויות, וחתימה על הצהרת שלום עם בחריין.

ירידות שערים אפיינו את כל המדדים הענפיים, בראשם מדד ת"א בנקים-5 שירד בכ-13% ומדדי ת"א-נדל"ן ות"א נפט וגז שירדו בכ-10% כל אחד. גם מדדי ת"א טק-עילית ות"א-טכנולוגיה שעלו בינואר-אוגוסט ביותר מ-30% והגיעו לשיא כל הזמנים, ירדו החודש בכ-8%. ירידה מתונה יחסית בשיעור של כ-3% אפיינה את מדדי ת"א-פמילי ות"א-תעשייה.

המחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, הסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל בספטמבר, גבוה בכ-13% מהמחזור בחודש הקודם. בסיכום החודשים ינואר-ספטמבר 2020 נסחרו מניות בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל ביום – גבוה בכ-48% מהמחזור הממוצע בשנת 2019. ב-3 בספטמבר, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות, הסתכם המחזור במניות בבורסה בכ-4.0 מיליארד שקל, מזה כ-1.8 מיליארד שקל בשלב הנעילה.

הגיוסים בשוק המניות בתל אביב צפויים להסתכם החודש בכ-2.2 מיליארד שקל. מתוכם, כ-2.1 מיליארד שקל גויסו בשבע הנפקות לציבור ובשתי הנפקות של זכויות.

כ-0.9 מיליארד שקל גויסו החודש ע"י שלוש חברות חדשות המצטרפות ל-11 חברות חדשות השנה: שתי מנפיקות הגדולות ביותר השנה עם שווי חברה של כ-1.7 מיליארד שקל כל אחת לאחר ההנפקה גייסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) – מקס סטוק – רשת חנויות למוצרים לבית במחירים מוזלים – בעלי השליטה מכרו מניות בשווי של כ-540 מיליון שקל, בהצעת מכר, ומספנות ישראל, חברה העוסקת ייצור כלי שיט, שרותי נמל ולוגיסטיקה, שגייסה כ-338 מיליון שקל.

המנפיקה השלישית החדשה היא שותפות יוניקורן טכנולוגיה, המשקיעה בחברות טכנולוגיה, שגייסה 60 מיליון שקל–בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), בהצעה אחידה לציבור
וכ-10 מיליון שקל נוספים גויסו מהשותף הכללי. שותפות "יוניקורן טכנולוגיה" הינה שותפות המחקר והפיתוח השנייה שנרשמת למסחר בבורסה מאז שפורסמו ההנחיות המתירות רישום של שותפות מו"פ במאי 2019.

בקרב המנפיקות הותיקות החודש, בלטו בגודלן הנפקות לציבור שביצעו חברת התעופה אל-על, וחברת האנרגיה החילופית אנרג'יקס בסך כ-500 מיליון שקל כ"א. לאנרג'יקס זוהי הנפקה שלישית השנה, כשבשתי ההנפקות הקודמות גייסה החברה כ-472 מיליון שקל נוספים – מה שהופך את אנרג'יקס למגייסת המובילה השנה עם גיוס בסך כ-1 מיליארד שקל בהנפקות של מניות. 

בשוק איגרות החוב נרשמו בספטמבר ירידות שערים במרבית מדדי איגרות החוב, כאשר: איגרות החוב צמודות המדד – ממשלתיות וקונצרניות – בלטו בירידה של 1.8% ושל כ-1.4%, בהתאמה, וזאת במקביל להאטה הכלכלית במשק ואינפלציה שלילית של 0.6% בחודשים ינואר-אוגוסט 2020;

איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה ירדו בכ-0.5%. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה החודש כמעט ללא שינוי גם בארץ וגם בארה"ב, ברמה של כ-0.7% בסוף ספטמבר.

יוצאות דופן החודש הן איגרות החוב הקונצרניות שקליות הכלולות במדד תל בונד גלובל שעלה החודש בכ-0.6%.

המחזור היומי באיגרות חוב הסתכם בכ-3.9 מיליארד שקל בחודש ספטמבר, גבוה בכ-15% מהמחזור בחודש הקודם. כל העלייה נבעה מגידול במחזורי המסחר באיגרות החוב הממשלתיות.

בסיכום החודשים ינואר-ספטמבר 2020 נסחרו איגרות חוב בהיקף של כ-4.3 מיליארד שקל ביום – גבוה בכ-23% מהמחזור הממוצע בשנת 2019. לעלייה במחזורי המסחר תרמו רכישות של אג"ח ממשלתי ע"י משקיעי חוץ בסך כ-11.3 מיליארד שקל נטו בינואר-יולי 2020 כפי שעולה מנתוני בנק ישראל.

במלווה קצר מועד – המחזור היומי שהסתכם בכ-0.6 מיליארד שקל בספטמבר היה גבוה ביותר מפי שניים המחזור בחודש הקודם. בסיכום החודשים ינואר-ספטמבר 2020 נסחר מק"מ בהיקף של  כ-0.7 מיליארד שקל ביום – גבוה בכ-64% מהמחזור הממוצע בשנת 2019. לעלייה במחזורי המסחר תרמו רכישות מק"מ ע"י משקיעי חוץ בסך כ-9.2 מיליארד שקל נטו בינואר-יולי 2020  כפי שעולה מנתוני בנק ישראל.

הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר התגברו בספטמבר וצפויים להסתכם בכ-16 מיליארד שקל, לעומת גיוס ממוצע בסך כ-13 מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים מאי-אוגוסט 2020, וגיוס בסך כ-6 מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים ינואר-אפריל 2020. לעלייה בגיוסים תרמו תוכניות סיוע של הממשלה לנפגעי הקורונה – עסקים ומשקי בית, ובעקבותיהן צפייה לעלייה בגירעון הממשלתי מכ-3.7% בשנת 2019 לכ-13% בשנת 2020.

יצוין כי כ-76% מהסכום שגויס החודש בוצע בהנפקות של אג"ח שקלי, וכ-24% מהסכום גויס בהנפקות של אג"ח צמוד מדד.

מאידך, הגיוסים מהציבור בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי הצטמצמו בחודש ספטמבר, והם צפויים להסתכם בכ-2 מיליארד שקל, לעומת גיוס בסכום ממוצע של כ-5.5 מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים אפריל – אוגוסט 2020. כ-1.4 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות הסקטור הריאלי, מתוכם כ-1.0 מיליארד שקל ע"י חברות נדל"ן, וכ-0.6 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות פיננסים.

החודש גויסו 1.6 מיליארד שקל בשבע הנפקות לציבור. ההנפקות הגדולות החודש היו של: חברת מרכזי הקניות ביג ושל חברת הביטוח הפניקס שגייסו כל אחת כ-0.4 מיליארד שקל. ביג הנפיקה שתי סדרות חדשות של אג"ח צמוד מדד בריבית 0.69%, במח"מ 5 שנים, ובדירוג AA "מעלות". זוהי הנפקה שלישית השנה של החברה כשבהנפקות הקודמות גייסה כ-0.8 מיליארד שקל נוספים. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-0.9 מיליארד שקל בשנים 2021-2020.

הפניקס גייסה את הסכום באמצעות הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, תשואה לפדיון 0.8%, מח"מ 7.8 שנים, ובדירוג AA- "מעלות". זוהי הנפקה שניה השנה של החברה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-0.2 מיליארד שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-0.2 מיליארד שקל בשנים 2021-2020.

החודש גויסו 0.4 מיליארד שקל בשלוש הקצאות פרטיות של אג"ח שקלי בריבית קבועה למשקיעים מסווגים. מרבית הסכום – כ-0.3 מיליארד שקל גויסו ע"י החברה לישראל.

שוק הנגזרים התאפיין החודש במחזורי מסחר גבוהים מאלה שנרשמו בחודש הקודם, וזאת בהשפעת התנודתיות בשוק המניות כפי שבאה לידי ביטוי במדד VTA35. המדד עלה מכ-21 נקודות בסוף אוגוסט לכ-29 נקודות ב-9 בספטמבר, וירד תוך כדי תנודתיות לרמה של 22 נקודות לקראת סוף ספטמבר.

מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) הסתכם בספטמבר בכ-130 אלף יחידות לעומת כ-85 אלף יחידות בחודש הקודם, ולעומת כ-98 אלף יחידות בספטמבר 2019. העלייה חלה הן באופציות החודשיות והן באופציות השבועיות.

בסיכום החודשים ינואר-ספטמבר 2020 נסחרו 113 אלף אופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) – גבוה בכ-16% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.

מחזור המסחר היומי באופציות הדולריות הסתכם בספטמבר בכ-62 אלף יחידות לעומת כ-44 אלף יחידות בחודש הקודם, ולעומת כ-49 אלף יחידות בספטמבר 2019. לעלייה במחזורי המסחר החודש תרמה ההתחזקות בשער הדולר ביחס לשקל בכ-3% בספטמבר.

ב-22 בספטמבר , במועד פקיעת האופציות הדולריות החודשיות,  נסחרו כ-544 אלף אופציות דולריותמחזור שיא כל הזמנים, גבוה בכ-9% מהשיא הקודם שנרשם ב-23 ביולי 2015.

שווי השוק של 528 קרנות הסל שנסחרו בבורסה בסוף ספטמבר 2020 היה נמוך בכ-3.3 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-80 מיליארד שקל.

החודש נמחקו מהמסחר 19 קרנות סל – 18 קרנות סל פורקו (11 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל, 4 קרנות סל על מדדי אג"ח בחו"ל, ו-3 קרנות על מדדי אג"ח בת"א), וקרן סל על מדד אג"ח ממשלתי צמוד מדד הפכה לפתוחה. שווין הכולל של כל הקרנות הנמחקות הגיע לכ-55 מיליון שקל.

עיקר הירידה בשווי החזקות הציבור, כ-2.2 מיליארד שקל ירידה בשווי קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל – 1.8 מיליארד שקל מקורם בירידת שערי מניות בחו"ל ו-0.4 מיליארד שקל מקורם מכירות הציבור, וכ-2.1 מיליארד שקל ירידה בשווי קרנות סל על מדדי מניות בת"א – שנבעה כולה מירידות שערי המניות בת"א.

בשוק קרנות הנאמנות נרשמה מגמה הפוכה לזו שבקרנות סל, כאשר הציבור מכר קרנות נאמנות המשקיעות במניות בת"א בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו, ורכש קרנות נאמנות המשקיעות בחו"ל בסך כ-0.4 מיליארד שקל נטו.

יצוין כי בקרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב נרשמה פעילות מאוזנת בספטמבר, וזאת לאחר מכירות ציבור בהיקף של כ-20.5 מיליארד שקל בחודשים ינואר-אוגוסט 2020.

 

* כל הנתונים הינם אומדן, נכונים לתחילת יום שלישי ה-29 בספטמבר 2020 .

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין