נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
סיכום חודש – ספטמבר 2021

נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

29 בספטמבר 2021

המסחר בבורסה בת"א בספטמבר 2021* הושפע לחיוב ממתן אישור קבוע לחיסון הקורונה של "פייזר" ע"י ה- FDA,במקביל להרחבת השימוש בחיסון למנה שלישית בארץ. מדדי המניות הגיעו לשיא ושווי השוק המניות חצה לראשונה את רף הטריליון שקל.

עליות השערים בת"א הואטו במחצית השנייה של החודש, זאת בהשפעת ירידות שערים בבורסות מובילות בעולם עקב משבר החוב שפקד את ענקית הנדל"ן הסינית  Evergrande זאת בנוסף למשבר האנרגיה בסין כמו באירופה, בעקבותיהם חשש מפני האטה בצמיחת הכלכלה הסינית והשלכותיה על הצמיחה הכלל עולמית.

המסחר בשוק המניות בתל-אביב בחודש ספטמבר הסתכם בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, כאשר מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו החודש בכ-2.5%, והגיעו לשיא, ומדד ת"א-SME60 עלה החודש בכ-5%. מדדים אלה גבוהים בכ-18%-20% מהרמה בה היו בתחילת השנה. יצוין כי בבורסות מובילות בחו"ל נרשמו בספטמבר ירידות שערים בשיעור של כ-3% בממוצע.

עליות שערים אפיינו החודש את כל המדדים הענפיים, בראשם מדד ת"א-נפט וגז שזינק בכ-13% והשלים עלייה של כ-35% מתחילת השנה, בהשפעת העלייה במחירי הנפט בכ-9% בספטמבר ובכ-50% מתחילת השנה.

מדדי ת"א-ביטוח  ות"א בנקים-5 עלו החודש בכ-7% ובכ-3% בהתאמה, והשלימו עלייה של כ-35% ושל כ-41% בהתאמה מתחילת השנה. יצוין כי החודש הוארך בשלושה חודשים, עד לסוף דצמבר 2021, תוקף הוראות השעה המקלות שניתנו לבנקים ע"י בנק ישראל, אשתקד עם התפרצות הקורונה.

מדד ת"א-בנייה עלה החודש בכ-6% והשלים עלייה של כ-37% מתחילת השנה, זאת במקביל להמשך העלייה בביקוש לדירות.

החודש הושק מדד מניות חדש – ת"א-רשתות שיווק. במדד כלולות חברות השייכות לתת-ענף "רשתות שיווק" שפוצל מענף "מסחר ושירותים – מסחר" בתחילת אוגוסט. במדד כלולות כיום 18 רשתות שיווק פיזיות ואון-ליין אשר מתמחות בשיווק של מוצרי צריכה שונים, בשווי שוק כולל של כ-35.5 מיליארד שקל.

מחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, הסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל בספטמבר – ירידה של כ-10% לעומת המחזור הממוצע מתחילת השנה. ירידה זו הינה תוצאה ישירה של מיעוט ימי מסחר – 13  בלבד בספטמבר עקב חגי תשרי. ב-2 בספטמבר, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות נרשם מחזור בסך כ-2.4 מיליארד שקל בבורסה – כ-1.1 מיליארד שקל מתוכם, בשלב הנעילה.

הגיוסים בשוק המניות בתל אביב  צפויים להסתכם החודש בכ-1 מיליארד שקל.

למרות מיעוט ימי המסחר, גל ההנפקות הראשוניות המשיך – ארבע חברות חדשות, בהן שלוש חברות הייטק, השלימו החודש הנפקות ראשוניות (IPOs) במסגרתן גויס סכום כולל בהיקף של
כ-125 מיליון שקל
.

המנפיקות החדשות שהצטרפו החודש הן (סכומים במיליוני שקלים):

1) החברה הנפיקה לפי כללי הרישום לחברות מו"פ.

2) הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים + הצעה אחידה לציבור.

בנוסף לארבע המנפיקות חדשות, נרשמה החודש למסחר חברת מניות חדשה, שפוצלה מחברה נסחרת: מניות טראלייט – חולקו כדיבידנד בעין לבעלי מניות "מנורה מבטחים החזקות" הבורסאית. טראלייט עוסקת בייזום ופיתוח פרוייקטי אנרגיה סולארית ומשקיעה בחברות קלינטק. מניות טראלייט החלו להיסחר לפי שווי שוק של כ-883 מיליון שקל.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמו בבורסה 87 חברות חדשות. (לרשימת כל 83 המנפיקות החדשות מתחילת השנה, ראה אתר הבורסה).

בנוסף בוצעו החודש שלוש הנפקות לציבור ושתי הנפקות זכויות ע"י חברות נסחרות, וגויסו כ-870 מיליון שקל. מרבית הסכום, כ-718 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן המניב אמותבהנפקת המניות הגדולה ביותר השנה בשוק המשני.

חברת הקנאביס הרפואי אינטרקיור שמניותיה נסחרות בתל-אביב, רשמה את מניותיה למסחר מקביל בבורסת הנאסד"ק (סמל: INCR), החל ב-1.9.2021, זאת כחמישה חודשים לאחר שרשמה אותן למסחר מקביל בבורסה TSX שבטורונטו.

בשוק איגרות החוב נרשמה בספטמבר מגמה מעורבת במדדי איגרות החוב המובילים.

עליות שערים של כ-0.5% בממוצע אפיינו את איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד. לעלייה באיגרות חוב אלה תרמה העלייה בשיעור האינפלציה כפי שעולה מנתוני הלמ"ס  – מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% באוגוסט 2021, ובסיכום מתחילת השנה עלה ב-2.3%.

איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד רשמו עלייה זניחה.

באפיק השקלי, איגרות החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועה ירדו החודש בכ-0.9%, ובראשן איגרות החוב לטווח של 10 שנים שירדו בכ-2.4%. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה מעט מכ-0.95% בסוף אוגוסט לכ-1.10% בסוף ספטמבר 2021, זאת בדומה לאג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שהתשואה לפדיון שלהן עלתה מכ-1.35% לכ-1.53%.

איגרות החוב הקונצרניות שקליות הכלולות במדד תל בונד שקלי-50 נותרו החודש ללא שינוי, בעוד אלה הכלולות במדד תל בונד-גלובל עלו החודש בכ-0.4%.

איגרות החוב הקונצרניות צמודות המט"ח שירדו החודש בכ-0.4%, עדיין ממשיכות להוביל בעלייה של כ-8% מתחילת השנה. יצוין כי מתחילת השנה נותר שער הדולר ביחס לשקל כמעט ללא שינוי, חרף ציפיות להתחזקות הדולר ביחס לשקל כתוצאה מתוכנית רכישות הדולרים עליה הודיע בנק ישראל בתחילת השנה.

בשוק איגרות חוב נרשמו בספטמבר מחזורי מסחר נמוכים לעומת המחזור הממוצע מתחילת השנה,

המחזורים היומיים באיגרות החוב הממשלתיות שקליות ובאיגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד הסתכמו בספטמבר בכ-1.3 ובכ-0.8 מיליארד שקל, בהתאמה– נמוכים בכ-33% מהמחזור הממוצע מתחילת השנה, והמחזור היומי באיגרות החוב הקונצרניות (ללא קרנות סל) שהסתכם בכ-0.65 מיליארד שקל בספטמבר היה נמוך בכ-13% לעומת המחזור הממוצע מתחילת השנה.

מגמה דומה אפיינה את מחזורי המסחר במלווה קצר מועד שהסתכמו בכ-0.14 מיליארד שקל ביום, נמוך בכ-55% מהמחזור הממוצע מתחילת השנה.

הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר הסתכמו בכ-1.9 מיליארד שקל בספטמבר,
כ-55% מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-45% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד. נמשכת הירידה בגיוסי האוצר השנה מכ-14 מיליארד שקל בחודש בממוצע ברבעון הראשון של שנת 2021  לכ-11 ולכ-5 מיליארד שקל בחודש, בהתאמה, ברבעון השני והשלישי של השנה. להאטה המתמשכת בהיקף גיוסי האוצר, מתחילת השנה, תרמה העלייה בהכנסות הממשלה, בעיקר ממיסים, בכ-29% מתחילת 2021 לעומת התקופה המקבילה אשתקד כפי שעולה מנתוני משרד האוצר.

הגיוסים בהנפקות לציבור והקצאות פרטיות בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי צפויים להסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל בספטמבר.

החודש גויסו ע"י החברות הסקטור הריאלי כ-2.3 מיליארד שקל בחמש הנפקות של איגרות חוב לציבור:

  • כ-850 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה או.פי.סי, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 5.7 שנים, ריבית 2.5%, דירוג -A ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-40 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

כ-1.3 מיליארד שקל גויסו בהנפקות של אג"ח צמוד מדד ע"י שלוש חברות נדל"ן מניב:

  • כ-520 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב רבוע כחול נדל"ן, בהרחבת סדרה של אג"ח עם מח"מ 3 שנים, תשואה לפדיון (0.1%-), דירוג A+ ע"י "מעלות" ו- 1A ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה רביעית של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבשתי ההנפקות הקודמות ובהקצאה פרטית גייסה כ-930 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1,300 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.
  • כ-405 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב ביג מרכזי קניות, בהרחבת סדרה של אג"ח עם מח"מ 6.9 שנים, תשואה לפדיון 0.4%, דירוג Aa3 ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה שניה של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-575 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-990 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.
  • כ-381 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב איירפורט סיטי, בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד, מח"מ 7.3 שנים, תשואה לפדיון 0.2%, דירוג AA ע"י "מעלות". זוהי הנפקה שניה של החברה בשוק איגרות החוב השנה, בהנפקה הקודמת גייסה כ-233 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-970 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

 

כ-162 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי חוץ בנקאי האחים נאוי, בהנפקת ראשונה מזה 3.5 שנים של החברה בשוק איגרות החוב. החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 1.2 שנים, ריבית , 1.35%דירוג A- ע"י "מעלות". לחברה לא צפויים פדיונות אג"ח סחיר בשנתיים הקרובות.

שוק הנגזרים התאפיין בעלייה חדה במחזורי המסחר.

מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) עלה בהשפעת התנודתיות במסחר, והסתכם בכ-125 אלף יחידות בחודש ספטמבר לעומת כ-100 אלף יחידות בממוצע מתחילת 2021. מדד התנודתיות VTA35  עלה מכ-11.5 נקודות בסוף אוגוסט לכ-15 נקודות ב-22 בספטמבר, וירד בחזרה לרמה של כ-12 נקודות בסוף ספטמבר.

מחזור המסחר היומי באופציות הדולריות עלה אף הוא והסתכם בכ-60  אלף יחידות בספטמבר, לעומת כ-48 אלף יחידות בממוצע מתחילת 2021.

בסוף ספטמבר נסחרות בבורסה 548 קרנות הסל, שווין המצרפי הסתכם בכ-99.3 מיליארד שקל.

שווי השוק של קרנות הסל בסוף ספטמבר 2021 היה נמוך בכ-0.5 מיליארד שקל לעומת השווי של קרנות הסל בסוף החודש הקודם. כל הירידה מקורה בקרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים:

  • כ-0.5 מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בתל-אביב. עלייה של כ-0.9 מיליארד שקל בשווי קרנות אלה שמקורה בעליית שערי המניות, קוזזה חלקית בירידה של כ-0.4 מיליארד שקל שמקורה במכירות נטו של הציבור.
  • כ-1.0 מיליארד שקל ירידה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בינלאומיים – כ-0.6 מיליארד שקל ירידה בשווי הקרנות שמקורה בירידת מדדי המניות, וכ-0.4 מיליארד שקל ירידה שמקורה במכירות הציבור.

בשוק קרנות הנאמנות נמשכו רכישות הציבור של קרנות נאמנות המשקיעות באג"ח בתל-אביב והסתכמו בכ-1.1 מיליארד שקל נטו בספטמבר, בהמשך לרכישות ענק בסך כ-20.5 מיליארד שקל מתחילת השנה. רכישות הציבור של קרנות נאמנות על מדדי מניות מקומיים התחדשו לאחר הפסקה בת חודש והסתכמו בכ-0.15 מיליארד שקל נטו בספטמבר, בהמשך לרכישות של כ-2.9 מיליארד שקל מתחילת השנה.

רכישות הציבור של קרנות נאמנות על מדדי מניות ואג"ח בינלאומיים נמשכו בקצב מתון והסתכמו בכ-0.16מיליארד שקל נטו בספטמבר, זאת בדומה לחודשיים הקודמים ובהמשך לרכישות בסך כ-4.8  מיליארד שקל מתחילת השנה.

בקרנות הכספיות התמתנו מכירות הציבור והסתכמו בכ-0.15 מיליארד שקל נטו בספטמבר, זאת בהמשך למכירות בסך כ-4.6 מיליארד שקל נטו מתחילת השנה.

* כל הנתונים הינם אומדן, נכון לתחילת יום רביעי ה-29 בספטמבר 2021.

 

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין