החברה לרישומים של הבורסה
יוסי ארונוב, כלכלן  החברה לרישומים

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
על הקשר בין ניירות הערך שמנפיקות החברות בבורסה והכסף שהשקעתם ונכנס לחשבון ואיך כל זה מתקשר למהפכת מחירים

יוסי ארונוב, כלכלן החברה לרישומים

14 בפברואר 2020

הכירו את החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב

החברה לרישומים של הבורסה הינה חברה חדשה שהוקמה כחברת בת ותפקידה היא לקשר בין מסלקת הבורסה לבין החברות המנפיקות בה בעניינים החיוניים למשקיעים – כמו חלוקת דיבידנד ורישום מלאי ניירות הערך.

בינואר 2018 הקימה הבורסה חברת בת, החברה לרישומים, במטרה לתת שירות יעיל וזול יותר לחברות הנסחרות בה ולהוביל מהפיכת מחירים בשוק ההון. עד הקמת החברה לרישומים של הבורסה,  פעלו שלושה שחקנים בלבד בתחום הרישום – בנק הפועלים, בנק דיסקונט ובנק מזרחי טפחות. עם הקמת החברה לרישומים, המהלך רשם הצלחה מיידית: התחרות בקרב החברות המתחרות עלתה, העלות של שירותי הרישום לחברות ציבוריות ירדה משמעותית ב-70% עד 80%.

מהי החברה לרישומים?

חברה הנרשמת למסחר בבורסה מעבירה את ניהול מלאי ניירות הערך לחברה לרישומים שדואגת לשמור על ניירות הערך. בעצם, החברה לרישומים  משמשת כנאמן עבור מסלקת הבורסה בכל הקשור לניהול מלאי ניירות הערך הרשומים במסלקה, ומקשרת בין החברה המנפיקה לבין מסלקת הבורסה בעניינים כמו רישום מלאי של ניירות ערך ותפעול תשלומים ואירועי חברה בניירות ערך.

מה הקשר בין החברה לרישומים והדיבידנד שמקבלים המשקיעים?

החברה לרישומים מתפעלת את תשלומי הדיבידנד של החברות המנפיקות ודואגת להעביר את כספי הדיבידנד למחזיקי ניירות הערך .בעת שחברה ציבורית דיווחה במגנ"א על חלוקת דיבידנד, הבורסה בתל אביב מקימה אירוע של תשלום דיבידנד ומעבירה את המידע לחברי הבורסה (בנקים ובתי השקעות). החברה לרישומים מוציאה הודעת תשלום לחברה המנפיקה על סמך הנתונים שדווחו, ודורשת כי תעביר את כספי הדיבידנד לחשבון החברה לרישומים עד יום התשלום, עד השעה 9:30 בבוקר.

ביום התשלום, מסלקת הבורסה מושכת מחשבון החברה לרישומים את כספי הדיבידנד ומפצלת אותם בין חברי הבורסה – כל אחד לפי זכאותו. חבר הבורסה מעביר את כספי הדיבידנד לחשבונות הזכאים (מי שהחזיקו בנייר במועד הקובע) בניכוי מס ועמלות.

מה תפקידה של החברה לרישומים בתהליך ההנפקה?  

לחברה לרישומים תפקיד מרכזי ברישום ניירות הערך החדשים. לאחר פרסום תוצאות ההנפקה באתר המאי"ה, החברה המנפיקה נדרשת להעביר לחברה לרישומים מסמכים לרישום נייר הערך.
לאחר מכן, חברי הבורסה באמצעות רכזי הנפקה מפזרים את הסחורה של ההנפקה ללקוחותיהם לפי התוצאות. חברי הבורסה מחייבים את לקוחותיהם בסכום הכספי של ההזמנה ומזכים בכמות ניירות הערך שהוזמנו בהנפקה.

איפה ניתן לראות החזקות של תעודות מניה פיזיות שהונפקו בעבר?

בעבר, חברות ציבוריות היו מנפיקות עבור בעלי ניירות הערך תעודות מניה פיזיות. כיום, החברות הציבוריות מנפיקות תעודות וירטואליות על שם החברה לרישומים והרישום של ניירות הערך ממוחשב בלבד.אם נמצאה תעודה פיזית, ראשית, יש להיכנס לדיווחי החברה במגנ"א ולבדוק את מרשם בעלי המניות של החברה. אם  נמצאה כי התעודה רשומה במרשם בעלי המניות, יש להגיע לחבר הבורסה עם התעודה המקורית ולבקש לבצע הסחרה של התעודה.
הבקשה תגיע לחברה לרישומים ולאחר תהליך קצר מול החברה הציבורית המנפיקה המניות יופקדו בחשבונכם אצל חבר הבורסה שממנו התקבלה הבקשה.

 

צילום יוסי ארונוב: גיא אסייג

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין