קובי אברמוב, מנהל יחידת המחקר

פעילות בעלי עניין במחצית הראשונה של 2020

קובי אברמוב, מנהל יחידת המחקר

23 ביולי 2020

מכירת מניות של בעלי עניין לציבור, בשווי של כ-2.3 מיליארד שקל. רכישת מניות של בעלי עניין מהציבור בשווי של כ-0.7 מיליארד שקל

מכירות המניות ע"י בעלי עניין במחצית הראשונה של 2020 הסתכמו השנה בכ-2.3 מיליארד שקל, ואילו רכישות המניות ע"י בעלי עניין, המתבצעות בדרך כלל בתקופות שפל, אכן התגברו מאז תחילת ירידות השערים עקב מגיפת הקורונה, והסתכמו בכ-0.7 מיליארד שקל. כך בסיכום המחצית הראשונה של השנה הסתכמו המכירות, נטו, ע"י בעלי עניין בכ-1.6 מיליארד שקל.

פעילות בעלי העניין השנה היתה נמוכה יחסית במחצית 2020,  כאשר לשם השוואה במחצית הראשונה של השנים 2018 ו-2019 מכרו בעלי עניין מניות בשווי נטו של כ-5.2 ו-2.5 מיליארד שקל, בהתאמה. מכירות המניות ע"י בעלי העניין, נטו, השנה היו נמוכות בכ-36% בהשוואה למחצית הראשונה של 2019. יצוין כי בשנים האחרונות רוב המכירות היו עקב חוק הריכוזיות- שעד סוף 2019 היו חייבים בעלי השליטה והחברות לעמוד בדרישותיו וכן רפורמת מדדי הבורסה שהופעלה בתחילת 2018 שלקראתה מכרו בעלי השליטה מניות על מנת להמשיך ולהיכלל במדדי המניות המובילים.

המחצית הראשונה של שנת 2020 ניתנת לחלוקה של שתי תקופות משנה:

 • בחודש וחצי הראשונים של השנה, על רקע עליות שערים בשוק המניות, מכרו בעלי העניין מניות בשווי, נטו, של כ-1.5 מיליארד שקל.
 • עם פרוץ משבר הקורונה באמצע פברואר ותחילת ירידות השערים שבאו בעקבותיה ועד סוף יוני 2020, קנו ומכרו בעלי העניין מניות בשווי דומה- כלומר פעילות בעלי העניין, נטו, הייתה כמעט מאוזנת.

המכירות הבולטות של מניות ע"י בעלי עניין השנה, היו:

 • "בנק הפועלים" חילק בתחילת מרץ את 33% ממניות חברת כרטיסי האשראי ישראכרט כדיבידנד בעין לבעלי מניות הבנק בשווי של כ -673 מיליון שקל. הפעולה התבצעה בעקבות המלצות ועדת שטרום להגברת התחרות בענף הבנקאות בישראל, בין היתר באמצעות הפרדת הבעלות של חברות כרטיסי האשראי מן הבנקים. בעקבות המהלך עלה שיעור החזקות הציבור בישראכרט מכ- 67% לכ-95%.
 • האחים שפירא מכרו בפברואר מניות שפיר הנדסה בשווי של כ-201 מיליון שקל, המהוות כ- 2.2% וכיום הם מחזיקים כ-60.5% ממניות החברה. יש לציין שלפי כשנתיים הם מכרו מניות בשווי דומה במטרה להגדיל את שיעור החזקות הציבור בכדי להיכנס למדד ת"א-35.
 • "דניה סיבוס", מכרה מניות כ-18% ממניות אפריקה מגורים בשווי של כ-200 מיליון שקל. המכירה בוצעה בינואר, זמן קצר לאחר שהשליטה בדניה סיבוס הועברה במסגרת הסדר הנושים בקבוצת אפריקה, ללפידות קפיטל, שבשליטת יעקב לוקסמבורג. פעולה זו שהגדילה את שיעור החזקות הציבור בחברה לכ-44% צפויה להכניס אותה למדדי ת"א-90 ת"א-125 בעדכון החצי שנתי הקרוב.
 • "נכסים ובניין" מכרה במאי כ-5% ממניות גב-ים, בשווי של כ-191 מיליון שקל. בשנת 2019 מכרה נכסים ובניין כ- 16.8% ממניות גב-ים ובכך זו חדלה להיות חברת שכבה בקבוצת דיסקונט השקעות.
 • קיבוץ דליה מכר במאי כ- 12% ממניות ארד בשווי כ-156 מיליון שקל, ומחזיק כיום כ- 15.4% ממניות החברה.
 • האחים יוסף ושלמה אמיר מכרו באפריל כ-6.8% ממניות פרשמרקט בשווי של כ-100 מיליון שקל.
 • "נטו אחזקות" מכרה ביוני כ- 8.1% ממניות נטו מלינדה בשווי של כ-90 מיליון שקל.
 • גיל בלוטרייך מכר בפברואר כ-17.5% ממניות מישורים בשווי של כ-67 מיליון שקל, ומחזיק כיום כ-15.3% ממניות החברה.
 • אלטשולר שחם מכרה ביוני כ-2.5% ממניות אלטשולר שחם גמל בשווי של כ-63 מיליון שקל.

 

הרכישות הבולטות של מניות ע"י בעלי עניין השנה,  היו:

 • "מגה אור" רכשה בחודשים מרץ-מאי כ-4% ממניות אפי נכסים, בשווי 174 מיליון שקל.
 • "קבוצת אשטרום" רכשה ביוני כ-4.7% ממניות אשטרום נכסים, בשווי של כ-65 מיליון שקל.
 • "דיסקונט השקעות" רכשה כ-12.3% ממניות מהדרין, בשווי של כ-52 מיליון שקל, כאשר כשני שליש מהרכישות היו עד פרוץ משבר הקורונה.
 • "דיסקונט השקעות" רכשה ביוני כ-3.4% ממניות נכסים ובניין, בשווי של כ-50 מיליון שקל. רכישות אלה הורידו את שיעור החזקות הציבור בחברה בסוף יוני לכ-27.6% צפויה להביא לגריעת מניות נכסים ובניין ממדדי ת"א-90 ות"א-125 בעדכון החצי שנתי הקרוב, וזאת מאחר ששיעור החזקות הציבור המינימלי הנדרש בכדי להכלל במדדים אלה הוא 30%.

 בטבלה להלן כלולות כל החברות בהן המכירות או הקניות של מניות ע"י בעלי עניין היו בשווי גבוה    מ-20 מיליון שקל. בעסקאות אלה לא נכללו: מכירות בעלי עניין לבעלי עניין אחרים שלא הגדילו את שיעור החזקות הציבור, רכישות עצמיות של מניות ורכישות של בעלי עניין בהנפקות ובהקצאות פרטיות.

מכירות  בולטות  של  מניות  ע"י  בעלי-עניין  בשנת  2020

רכישות בולטות  של  מניות  ע"י  בעלי-עניין  בשנת  2020

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין