קובי אברמוב, מנהל יחידת המחקר

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
פעילות בעלי עניין בשנת 2021 היתה גבוהה לעומת 2020 – מכירות נטו הסתכמו בכ- 4.4 מיליארד ₪ לעומת כ- 3.2 מיליארד ב- 2020 מכירת מניות של בעלי עניין לציבור עמדה על שווי של כ-7.7 מיליארד שקל רכישת מניות של בעלי עניין מהציבור עמד על שווי של כ-3.3 מיליארד שקל

קובי אברמוב, מנהל יחידת המחקר

10 בינואר 2022

פעילות בעלי העניין בשנת 2021 הייתה ברמה גבוהה יחסית לעומת שנת 2020 שעמדה בצל התנודתיות הרבה בשוק המניות עקב מגפת הקורונה.

מכירות המניות בשנת 2021 ע"י בעלי עניין הסתכמו בכ-7.7 מיליארד שקל, ואילו רכישות המניות בשנת 2021  ע"י בעלי עניין הסתכמו בכ-3.3 מיליארד שקל.

כך בסיכום שנת 2021 הסתכמו המכירות, נטו, ע"י בעלי עניין בכ-4.4 מיליארד שקל, זאת לעומת מכירות בעלי עניין, נטו, בשנת  2020 הסתכמו בכ-3.2 מיליארד שקל.

שיעור אחזקות הציבור בחברות הבורסאיות ירד השנה לכ-61%, לעומת כ-64% בסוף שנת 2020. הסיבות לירידת הן מחיקת חברת  IFF בתחילת השנה, בה שיעור החזקות הציבור היה גבוה ועמד על כ-77%, והרישום למסחר של יותר מ- 100  חברות חדשות השנה, בהן שיעור החזקות הציבור הממוצע עמד על כ-32% בלבד.

כ-44% ממכירות בעלי העניין השנה היו במסגרת הפסקת שליטה בחברות הבורסאיות – מכירות של שרי אריסון בבנק הפועלים ושל שלמה אליהו בבנק מזרחי וכ-85% מרכישות בעלי עניין השנה היו במסגרת מאבקי שליטה בחברות בורסאיות.

המכירות הבולטות ע"י בעלי עניין השנה היו:

 • בעלת השליטה בבנק הפועלים-שרי אריסון, מכרה באפריל ובדצמבר 7.8% ממניות הבנק תמורת כ-2.9 מיליארד שקל, ונותרו בידיה כ-7.9% ממניות הבנק. עם המכירה פקע היתר השליטה של שרי אריסון מבנק ישראל, ונקבע שהיא לא תצביע בשם יותר מ-5% ממניות הבנק.
 • שלמה אליהו מכר באפריל את יתרת מניותיו- 2.1% ממניות בנק מזרחי טפחות, בשווי של כ-489 מיליון שקל. את המניות קיבל אליהו במסגרת מיזוג "בנק איגוד" שהיה בשליטתו לבנק מזרחי טפחות.
 • קרנות פימי מכרו כ-7% ממניות החברה הדואלית גילת בשווי של כ-320 מיליון שקל, ומחזיקות כיום כ- 20% ממניות החברה.
 • "החברה לישראל" מכרה כ-9% ממניות בתי הזיקוק בשווי של כ-263 מיליון שקל, ומחזיקה כיום כ-24% ממניות החברה.
 • הראל ויזל ואברהם פוקס מכרו כ-3.3% ממניות פוקס בשווי של כ-263 מיליון שקל.
 • "יוניברסל מוטורס" מכרה כ-2.6% ממניות הפניקס בשווי של כ-250 מיליון שקל, ונותרו לה כ-2.3% ממניות החברה.
 • אבן ניומן מכר כ-13% ממניות מקס סטוק, למשקיעים מוסדיים, בשווי של כ-209 מיליון שקל ונותר עם כ-4.5% ממניות החברה. החברה נרשמה לראשונה בבורסה בספטמבר 2020, בעקבות הצעת מכר ע"י בעלי השליטה. יש לציין שהמניות שנמכרו למשקיעים המוסדיים ימשיכו להיות חסומות בידיהם עפ"י כללי הבורסה לחסימת מניות בשנה וחצי שלאחר הנפקה ראשונית.
 • קרנות פימי מכרו כ-13.8% ממניות נייר חדרה בשווי של כ-206 מיליון שקל, ומחזיקות כיום כ-45.6% ממניות החברה. כמו כן מכרו קרנות פימי מניות "אורביט", "רקח" ו"פולירם" בשווי כולל של כ-80 מיליון שקל.
 • "עופר השקעות" מכרה בינואר כ-4% ממניות מליסרון בשווי של כ-347 מיליון שקל. המניות נמכרו לצורך תיחום חשיפה במסגרת עסקה פיננסית עם JP MORGAN., כאשר בהתאם לתנאי העסקה המניות המועברות תוחזרנה לעופר השקעות לשיעורין במועדים הקבועים בהסכם במספר מועדי סגירה, בשנים 2025/2024 .
 • מוכרים בולטים נוספים היו אפריקה ישראל שמכרה מניות "דניה סיבוס" ו"אפריקה מגורים" בשווי כולל של כ-200 מיליון שקל, ואלקו שמכרה מניות "אלקטרה צריכה" ו"אלקטרה נדל"ן" בשווי כולל של כ-150 מיליון שקל.

הרכישות הבולטות ע"י בעלי עניין השנה היו:

 • במסגרת מאבק השליטה בחברת גב-ים:
 • אהרון פרנקל רכש במהלך השנה כ-16.6% ממניות גב ים בשווי 1,073 מיליון שקל, והגיע לאחזקה של כ-35% בחברה. רכישות אלה הן בהמשך לרכישות שלו בשנת 2020 של  כ-18.4% ממניות החברה בשווי של כ-880 מיליון שקל.
 • "נכסים ובניין", רכשה באפריל כ-14.7% ממניות גב ים בשווי 943 מיליון שקל, והגיעה לאחזקה של 44.7% בחברה. יש לציין שהשליטה בנכסים ובניין עברה השנה לקבוצה בראשות "מגה אור" והרכישות השנה הן לאחר שהקבוצה שהייתה בבעלות משפחת אלשטיין, מכרה בשנים 2019/2020  מניות בשווי של כ- 870 מיליון שקל, ירדה לאחזקה של פחות מ-30% ודיווחה שחדלה לשלוט בה.

בדצמבר 2021 נחתם הסכם בין הצדדים לפיו, בין היתר, ימכור אהרון פרנקל את כל מניותיו      ב"גב-ים" ל"נכסים ובניין".

 • במסגרת חילוקי הדעות בין אלרוב וכלל ביטוח:
 • "אלרוב", שבשליטת אלפרד אקירוב רכשה כ-10% ממניות כלל ביטוח, בשווי של כ-416 מיליון שקל, והגיעה לאחזקה של כ-15% בחברה. בדצמבר 2021 הגישה אלרוב בקשה לרשות שוק ההון לקבל היתר שליטה בכלל ביטוח.
 • "קנדה ישראל" רכשה ממשקיעים מוסדיים מקבוצת "כלל ביטוח" כ-13% ממניות אלרוב, תמורת כ-382 מיליון שקל.
 • רוכשת מניות בולטת נוספת השנה היתה אלון ריבוע כחול שרכשה מניות "דור אלון", "רבוע כחול נדל"ן" ו"ג'י.פי. גלובל", בשווי כולל של כ-195 מיליון שקל

 

https://info.tase.co.il/heb/statistics/researchreviews/Pages/Research.aspx

מכירות בולטות של מניות ע"י בעלי-עניין בשנת 2021

למאמר באתר הבורסה  : https://info.tase.co.il/heb/statistics/researchreviews/Pages/Research.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין