הדר רומנו, אנליסטית  מחלקת אסטרטגיה ופיתוח עסקי

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
קורונה, חיסונים וקרנות הנאמנות – מסכמים שנת קורונה בשוק קרנות הנאמנות

הדר רומנו, אנליסטית מחלקת אסטרטגיה ופיתוח עסקי

14 במרץ 2021

הציבור הישראלי חזר לשוק קרנות הנאמנות

פתיחת שנת 2021 בשוק קרנות הנאמנות המקומי החלה עם גיוסים נטו של כ- 7.4 מיליארד שקל. רק בחודש מרץ 2020 פדה הציבור הרחב כ- 39 מיליארד ₪ משוק קרנות הנאמנות ועל אף, המגפה והחששות הרבים, הציבור הרחב חזר למוצר הפיננסי הפופולרי בישראל ושוק קרנות הנאמנות התאושש בתוך מספר חודשים בכ- 25% וגייס במהלך אפריל 2020 – פברואר 2021 כ-23.5 מיליארד ₪.

רבות דובר בשנה החולפת על המשקיעים החדשים, שפתחו לראשונה חשבונות חדשים להשקעה בשוק ההון הישראלי והבינלאומי ופחות על התנהגות הציבור הרחב המשקיע בשוק ההון כבר שנים דרך קרנות הנאמנות. בחודש מרץ 2020 עם פרוץ מגפת הקורונה פדה הציבור הרחב בשוק קרנות הנאמנות כ- 39 מיליארד ₪ ויחד עם הנפילות בשווקים, תעשיית הקרנות איבדה משוויה כ- 60  מיליארד שקל בתוך חודש אחד בלבד. למרות הפאניקה בחודש מרץ, נראה כי בשוק החל שינוי כיוון עם רכישה של קרנות נאמנות מחודש אפריל, כך שגודל התעשייה צמח בכ-25%. נכון לסוף פברואר 2021 והיקף נכסי קרנות הנאמנות נאמד על כ-250 מיליארד ₪.

העליות במדדים המקומיים והבינלאומיים הביאו לרכישות בשוק קרנות הנאמנות ומחודש אפריל 2020 ועד סוף פברואר 2021 המשקיעים רכשו קרנות נאמנות (נטו) בהיקף של כ- 23.5 מיליארד ₪, עם זאת, בשקלול חודש מרץ עדיין היקף הפדיונות גדול מהגיוסים בשנה האחרונה. עיקר הפדיונות הינן באפיק הקרנות הכספיות, זאת לאור האטרקטיביות הפחותה בסביבת הריבית הנמוכה עד אפסית. במהלך חודש מרץ הקרנות הכספיות איבדו כ- 5 מיליארד ₪ ולאורך השנה הם איבדו עוד כ-4 מיליארד ₪. ממבט על תעשיית הקרנות, ללא הקרנות הכספיות, ניתן לראות כי שאר אפיקי ההשקעה התאוששו מהפדיונות הכבדים של מרץ 2020 ומחודש אפריל 2020 ועד סוף פברואר 2021 גייסו כ-28 מיליארד שקל נטו.

מעניין לראות שבמהלך שנה של קורונה, של חוסר וודאות ותנודתיות בשווקים, המשקיעים פדו את הקרנות הכספיות לטובת אפיקי השקעה אחרים, זאת לאחר שבשנת 2019 הקרנות הכספיות גייסו כ- 6 מיליארד שקל נטו. הסבר אפשרי לכך הוא שהציבור שהשקיע לאורך השנים בקרנות הכספיות הסולידיות, ראה הזדמנויות השקעה בשוק ההון המקומי והבינלאומי, ורכש קרנות נאמנות בעלות סיכוי תשואה גבוה יותר. המעבר של הציבור מהקרנות הכספיות לאפיקי השקעה אחרים בקרנות הנאמנות הניבו לציבור תשואות חיוביות, בכל אפיקי ההשקעה.

אחרי כל זאת, נפתחה שנת 2021 עם גיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות של כ-7.4  מיליארד ₪ בחודשים ינואר – פברואר 2021  (כ-4.5 מיליארד ₪, כ-2.9 מיליארד ₪ בהתאמה), כאשר את הגיוסים הובילו קרנות הנאמנות המתמחות באג"ח כללי ובחברות בסך של כ-6.1 מיליארד ₪.

פתיחת המשק והחזרה לשגרה הנראית לעין, תראה לנו האם תימשך ההתאוששות בתעשיית קרנות הנאמנות ובפרט בקרנות המתמחות בשוק המקומי.

מקור הנתונים: הבורסה לניירות ערך TASE Data Hub

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין