יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
קריסת אוורגרנד אינה סנונית שמבשרת על בוא הגשם ואולם, היא מחייבת זהירות

יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים

22 בספטמבר 2021

השם Guangzhou Evergrande  מוכר היטב לחובבי הכדורגל העולמי מאחר ומדובר בקבוצת הכדורגל המובילה בסין בשנים האחרונות. הקבוצה זכתה ב- 8 אליפויות סין בכדורגל בעשור השני של שנות ה- 2000  וגייסה לשורותיה שחקני כדורגל בעלי שם עולמי בתמורה לשכר דמיוני. חובבי הכדורגל הישראלי נחשפו לקבוצה בעת שעקבו אחר ביצועיו של כוכב נבחרת ישראל ערן זהבי במסגרת היריבה העירונית.

המנוע  הכלכלי שעומד מאחורי קבוצת הפאר הסינית הוא חברת הנדל"ן, השנייה בגודלה בסין, אשר עסקיה התרחבו במהלך השנים לשלל תחומי עיסוק נוספים ושמה  אוורגרנד. קבוצה זו, שהזרימה לקבוצת הכדורגל הסינית מאות מיליוני דולרים בשנים האחרונות מצויה על סף קריסה כלכלית. קריסתה של  אוורגרנד אינה רק מכה קשה לכדורגל הסיני ולשאיפותיו להשתלב בקדמת הכדורגל העולמי, אלא מכה קשה הרבה יותר לשוק הנדל"ן למגורים בסין.

הניתוחים על בועת נדל"ן סינית מתפרסמים בעיתונות הכלכלית חדשות לבקרים בשנים האחרונות ואולם כמו במשל "הזאב -זאב", הבועה המשיכה להתנפח ואזרחי סין המשיכו לרכוש דירות למגורים ולהשקעה כך שכיום על פי הערכות  מקובלות כשני שליש מנכסי האזרחים הסינים מושקע בדירות למגורים. התזה החלשה לפיה מחירי הדירות יכולים רק לעלות כבשה לה מקום של כבוד בתפישה הסינית. הסינים, בניגוד לאמריקנים שמחזיקים בממוצע רק כרבע מנכסיהם בדירות וחלק הארי של נכסיהם מושקע בשוק ההון, חשופים עד מעבר לצווארם למחירי הדירות במדינה.

הממשל הסיני, שמבין היטב את הסיכון הכרוך בהמשך עלייה חדה במחירי הדיור, הנהיג בשנה האחרונה צעדי צינון מהותיים במטרה לקרר את שוק הנדל"ן. צעדי הצינון אלו כללו הגבלה על מתן אשראי ליזמי נדל"ן, הגבלה על מתן משכנתאות, הגבלות על מכרזי קרקע ואף הגבלות מחיר במקומות מסוימים ברחבי סין. צעדים אלו ואחרים, בשילוב עם השפעת הקורונה, פגעו קשה בכושר ההחזר של אוורגרנד ומגבירים את ההסתברות לשמיטת חובות ענקית של למעלה מ- 300 מיליארד דולר על ידי החברה, אשר מתקשה לפרוע חובותיה. בעוד הממשל הסיני יכול לחלץ את החברה באם יחליט כי היא "גדולה מידי בכדי ליפול", הוא אינו  מאותת כי בכוונתו לעשות כן והחשש הגדול הוא התפשטות של המשבר לכלל ענף הנדל"ן למגורים בסין אשר עלול להביא עימו לפגיעה קשה בצמיחה הסינית, משבר כלכלי בסין ואף אי שקט פוליטי.

יש המגדילים ומשווים בין קריסת אוורגרנד לקריסת ליהמן ברהדרס במשבר הסאב פריים של ארה"ב  ואולם להערכתי ההשוואה האמורה מוגזמת. בעוד מרבית ההשקעות בשוק הנדל"ן הסיני הן בעיקר של תושבים מקומיים ואין בו שוק מפותח של  איגוח הלוואות לדיור, הריי שבארה"ב של 2007 המצב היה שונה בתכלית. יחד עם זאת, צניחה חדה בפעילות הדיור הסין בצוותא עם אובדן אמון של הציבור הסיני בהנהגה הסינית ובכלכלה הסינית עלול להביא לפגיעה חדה בצמיחה העולמית ולשרשר לפגיעה מהותית במדינות שכלכלותיהן בנויות באופן מהותי על ייצוא לסין.

בנקודת הזמן הנוכחית לא הייתי ממהר ומנפק תחזיות על  צניחה חדה בצמיחה הסינית כפועל יוצא  מקריסת אוורגרנד מאחר והממשל הסיני הוכיח פעם אחר פעם בעשורים האחרונים  כי הוא מסוגל לווסת את הכלכלה המקומית ולתמוך בה בעת הצורך ומנגד לצנן את הכלכלה כאשר דרושים צעדי צינון. בעת הקרובה נראה, ככל הנראה, ניסיונות סינים לייצב את הספינה השוקעת של אוורגרנד באמצעות מכירת נכסים והכנסת שותפים אסטרטגיים ולשדר למשקיעים מסרים מרגיעים. התרחיש המרכזי היה ונותר שהממשל הסיני יצליח לבעוט בפחית של שוק הדיור במורד הירידה, קרי הבעיות יישארו ואולם ההתמודדות עמן תדחה למועד בלתי ידוע.

עבור החוסך הישראלי, ירידה בתיאבון לסיכון כפועל יוצא מחשש למשבר כלכלי בסין תשרשר לתחזיות הצמיחה הגלובליות ולתחזיות הרווח של הפירמות הרלוונטיות. ולפיכך משקיע החושש מאסקלציה במשבר בשוק הדיור הסיני וחושש שהממשל הסיני לא ישכיל לבלום את ההידרדרות צריך לשקול מחדש את ההקצאה של נכסי סיכון בתיק ההשקעות.

בסיטואציה שכזו יש להתמקד  בהשקעה  בכלכלות וסקטורים בעלי חשיפה נמוכה לכלכלה הסינית.

בניגוד לשקיפות הגבוהה בתעשיית קרנות הנאמנות הישראלית, דווקא גופי החיסכון ארוך הטווח אינם מפרטים באופן שקוף דיו לציבור הרחב את החשיפה הגיאוגרפית שלהם למשק הסיני כך שלא ברור למשקיעים מה מידת הפגיעות של תיקי החיסכון של הציבור הישראלי לכלכלה הסינית בכלל ושוק הנדל"ן למגורים הסיני בפרט.

נזכיר כי החריקות הקשות בשוק הנדל"ן למגורים הסינית מתרחשות זמן קצר לאחר בליץ רגולטורי של  הממשל הסיני על ענקיות הטכנולוגיה הסיניות. הבליץ המדובר הביא לירידה חדה במחירי מניות  פופולאריות אלו והופך את תמחור המניות האלו למשימה כמעט בלתי אפשרית.

בנסיבות שכאלה, ולמרות הנטייה הגוברת של ועדות ההשקעה המקומיות להניף את דגל הפיזור הגיאוגרפי אל על  ולחפש עוד ועוד השקעות מעבר לים, דווקא השקעה  מוגברת בחברות ישראליות מקטינה את הסיכון הרגולטורי ומאפשרת חשיפה לשוק דיור יציב, לצד השקעות בחברות מקומיות מסקטורים נוספים להן תרומה ניכרת לצמיחת המשק.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין