קובי אברמוב, מנהל יחידת המחקר

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
שיעור החברות החדשות בבורסה בת"א הינו במקום השני בעולם

קובי אברמוב, מנהל יחידת המחקר

7 באוקטובר 2021

בגל ההנפקות חסר התקדים של חברות חדשות, הצטרפו לבורסה בתל-אביב מתחילת שנת 2020 ועד סוף אוגוסט 2021, 108 חברות בהנפקה ראשונית. בזכות זאת, גדל מספר החברות שמניותיהן נסחרות בבורסה מ- 442 בסוף שנת 2019, ל- 528 חברות בסוף אוגוסט 2021.

החברות החדשות מהוות כ- 24% ממספר החברות שנסחרו בבורסה בת"א בסוף שנת 2019.

מנתוני הפדרציה של הבורסות (WFE) כפי שפורסמו נכון לסוף אוגוסט 2021, עולה כי גם בבורסות רבות בעולם הייתה התעוררות בשוק הראשוני, אך שיעור החברות החדשות בבורסה בת"א הוא השני בגודלו בעולם ועומד על 24%.

הראשונה בשיעור הגידול היא הבורסה של שנגחאי בסין, בה הנפיקו לראשונה בשנתיים האחרונות 420 חברות חדשות, המהוות כ- 27% ממספר החברות בה.

בבורסות הגדולות במערב היה שיעור החברות החדשות בין 15% בנאסד"ק לבין 3%-4% בלבד בגרמניה וביפן.

יש לציין כי מאז תחילת שנת 2020 נוספו עוד 23 חברות חדשות ללא הנפקה ראשונית הכוללות 5 חברות ברישום כפול, 3 חברות שפוצלו מחברות בורסאיות ו- 15 חברות שהכניסו פעילות לחברות בורסאיות ללא כל פעילות עסקית.

בספטמבר 2021 הנפיקו עוד 5 חברות חדשות וחברה נוספת פוצלה מחברה בורסאית-כך שמספר חברות המניות הבורסאיות בסוף ספטמבר הסתכם ב-534 חברות.

המיוחד בגל הנפקות ראשוניות זה הוא שחברות ההייטק החדשות מהוות 65% ממספר החברות החדשות שהצטרפו לבורסה בשנתיים האחרונות.

הנפקות חברות חדשות בבורסות העולם 2020 עד 8/2021

 

המקור :WFE -Statistics database

 

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין