אלון דנגוט, מחלקת מסחר נגזרים ומדדים

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
שעתו היפה של המסחר האלגוריתמי, שעתם היפה של המשקיעים? משבר הקורונה הביא לגידול דו-ספרתי בפעילות מחוללי הציטוטים בבורסה

אלון דנגוט, מחלקת מסחר נגזרים ומדדים

10 במרץ 2021

רבים מהמשקיעים החדשים בשוק ההון, ובהם אלה שהצטרפו בשנה האחרונה, וודאי אינם מעלים בדעתם שהמסחר בבורסה בתל אביב התנהל עד 1999 בזירות מסחר פיזיות, שוקקות חיים ורוויות מתחים וצעקות. אלה, אגב, לא נעלמו. כיום, פשוט, כולם צועקים על מסכי המחשב במקום זה על זה.

זירות המסחר הממוחשבות פתחו את הדלת למסחר האלגוריתמי, שבבסיסו הוא שימוש באפליקציות לצורך קבלת החלטות, ניהול פקודות באופן אוטומטי והגשתן לבורסה. כמו כן, הוא משמש לאוטומציה של אסטרטגיות מסחר.

מי עומד מאחורי המסחר האלגוריתמי בבורסות המובילות בעולם ובבורסה בתל אביב? את עיקר המסחר האלגוריתמי מפעילים פעילים מתוחכמים, כמו חברות נוסטרו, קרנות גידור ואף משקיעים פרטיים מתוחכמים. יש גם חברות שמתמחות בעשיית שוק, המפעילות מסחר אלגוריתמי על מנת לצטט בקרנות סל או בשוקי ה-Cash והנגזרים.

לאורך השנים נתפס המסחר האלגוריתמי ככזה ש"מפריע" לסוחרים הידניים, שהלכו ואיבדו מיתרונם במסחר. בעבר, זריזות מחשבה ואצבעות מהירות היו מקנות לסוחר הידני יתרון בשוק. אך מאז שנכנסו מכונות המסחר למשחק, קשה יותר להתחרות במהירות החישוב והביצוע של המסחר האלגוריתמי. דבר זה הוא שהוציא "שם רע" למפעילי מכונות המסחר בשוק, שעד להופעתן נשלט בידי קומץ סוחרים מתוחכמים. הביקורת שהטיחו אז השחקנים כנגד מכונות המסחר היתה שהנזילות שהן מביאות לשוק היא מדומה ויכולה להיעלם בכל רגע. פגיעה נוספת במוניטין של המסחר האלגוריתמי התרחשה ב-2010 – אז הוא הואשם בגרימת ה-Flash Crash, הידוע לשמצה.

מנגד, חשוב לציין את יתרונותיו של המסחר האלגוריתמי לשוק ההון, שכן הנזילות שמחוללי הציטוטים מביאים עימם תורמת לתהליך גילוי מחירים טוב יותר ולעומק רב בספר הפקודות. רבים מהסוחרים האלגוריתמיים פועלים כ"עושי שוק". הם מצטטים ניירות ערך (לרוב גם ב-Bid וגם ב-Ask) במרווח מסוים, המהווה פרמיה עבור הנזילות המסופקת. כלומר, צריך לזכור שהנזילות לא מגיעה לשוק "בחינם", וכי מאחורי כל עושה שוק כזה עומד אלגוריתם של סוחר, שמעוניין להרוויח את המרווח שבו הוא מצטט. עשיית השוק תורמת רבות לנזילות השוק ולסחירות בניירות ערך דלי סחירות. ספר פקודות נזיל ועמוק מזמין משתתפים מכל הסוגים לשוק ההון, ותורם לשוק משוכלל יותר.

התנודתיות בשווקים בזמן משבר הקורונה הביאה לגידול בפעילות המסחר האלגוריתמי בבורסה, גם במונחי מספר הפקודות שנשלחו וגם במונחי המחזור שביצעו מחוללי הציטוטים.

בשוקי המניות, האג"ח והמק"מ גדל מספר הפקודות ששלחו מחוללי ציטוטים לעומת 2019 בכ-36%, בעוד הגידול במחזור עמד על כ-41%.בקרב הסוחרים הידניים מספר הפקודות גדל בכ-40%, בעוד המחזור גדל בכ-25% בלבד.

בשוק הנגזרים גדל מספר הפקודות ששלחו מחוללי ציטוטים ב-2020 בכ-61% לעומת השנה שקדמה לה, בעוד הגידול במחזור עמד על כ-25%. בקרב סוחרי הנגזרים הידניים גדל מספר הפקודות בכ-33%, בעוד המחזור גדל רק בכ-16%.

מעניין גם  לבחון את סוגי הפקודות הנפוצות במסחר האלגוריתמי. בשנת 2020 היו כ-96% מהפקודות שנשלחו בשוקי המניות, האג"ח והמק"מ פקודות LMT וכ-4% היו פקודות מסוג ICE. מחוללי הציטוטים לא השתמשו כמעט בשאר סוגי הפקודות.

בשוק הנגזרים, כ-97% מהפקודות ששלחו מחוללי הציטוטים היו פקודות מסוג LMT וכ-3% היו מסוג IOC.

למידע אודות סוגי הפקודות הזמינות בבורסה בתל אביב.

פעיל המעוניין לפעול בבורסה באמצעות מסחר אלגוריתמי מחויב לדווח על כך לבורסה דרך חבר הבורסה שהוא פועל דרכו ולקבל מספר מזהה. זה מאפשר להבחין בין פקודות ״ידניות״ לבין פקודות שהבורסה מגדירה כפקודות שנשלחות באמצעות ״מחולל ציטוטים״. הבורסה מסווגת פקודות אלה על מנת לנטר, לבקר ולפקח על פעילות מחוללי הציטוטים, ולוודא שהיא עומדות ברגולציה שקובעת רשות ניירות ערך.

אחד המנגנונים שמפעילה הבורסה בתהליכי ניטור פעילות המחוללים בוחן את היחס בין כלל הפקודות ששולח לבורסה כל מחולל לבין מספר הפקודות שביצע בפועל. ככל שהיחס יותר גדול, כך המחולל "בזבזני" יותר בפקודות שהוא משדר. הבורסה קובעת יחסים מקסימליים, שהמחוללים חייבים לעמוד בהם, והיא אף עשויה לקנוס מחולל שחרג מהיחס האמור. בנקודה זו חשוב להדגיש כי הבורסה אינה מפקחת על פעילות המחוללים כדי להגביל את פעילותם, אלא שהפיקוח נובע מיכולתה של פלטפורמת המסחר לעבד, לאגור ולהפיץ את הפקודות ששולחים כלל פעילי השוק מבלי שתקינות ואיכות המסחר ייפגעו.

לסיכום, כתוצאה מהתנודתיות ואי-הוודאות, שגברו בזמן משבר הקורונה, ראינו בבורסה פעילות ערה של מסחר אלגוריתמי. פעילות זו תרמה, בין היתר, לנזילות בשווקים – גם בימים הקיצוניים של שיא המשבר. חשוב להכיר את פעילות המסחר האלגוריתמי בבורסה על כל צדדיו ולהבין מדוע הבורסה פועלת, מצד אחד, לפתח כלים ושירותים לטובת המסחר האלגוריתמי, כגון Co-Location וMarket-by-order-, ומנגד, היא פועלת לפקח ולנטר פעילות זו, כדי להבטיח את תקינות המסחר עבור כלל השחקנים בשוק.

 

מקור הנתונים: הבורסה לניירות ערך.

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין